نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
پايگاه
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
بيان مسئله
ضرورت و اهميت بررسي
سوابق پژوهش
چارچوب نظري پژوهش
نظريه‏ هاي روان‏شناسي و روان‏شناسي اجتماعي
اهميت و نقش خانواده در رشد اجتماعي
محيط خانوادگي و رشد اجتماعي فرزندان
مقام و موقعيت كودك در خانواده
درگيري و اصطكاك بين والدين
خواهران، برادران و اجتماعي شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعي فرزندان
مرزهاي خانواده و رشد اجتماعي فرزندان
فرضيه‏ ها يا سوالات اساسي تحقيق
سنجش متغيرها
متغيرهاي مستقل
روش تحقيق و جمعيت مورد بررسي
حجم نمونه و شيوه‏ نمونه گيري
يافته‏ هاي تحقيق
نتايج توصيفي متغيرها
رشد اجتماعي دانش آموزان (متغير وابسته)
متغيرهاي مستقل
آزمون فرضيه‏ ها و تحليل نتايج
تحليل رگرسيون چند متغيره
وزن خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل
مدل تحليل مسير
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

چكيده:
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير خانواده بر رشد اجتماعي دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان كرمانشاه انجام شده است. كه در آن متغيرهايي از قبيل ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده، تضاد والدين با يكديگر، بدرفتاري والدين با فرزندان، سبك‏ هاي تربيتي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين بررسي شده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است كه 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبيرستاني با استفاده از روش نمونه‏ گيري سيستماتيك براي تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. نتايج به دست‏ آمده از تحقيق نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنيده)، ساختار قدرت خانواده و سبك تربيتي دموكراتيك با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي مستقيم و معناداري داشته‏ اند. همچنين متغييرهاي سبك‏ هاي تربيتي اقتدار طلبي، بي‏ مسئوليتي، بدرفتاري والدين با فرزندان و تضاد والدين با هم با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي معكوس و معناداري داشته‏ اند. متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين و سبك تربيتي سهل‏ گيرانه با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان رابطه‏ اي نداشته‏ اند. نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدين با فرزندان با هم تأثير مستقيم و معناداري بر رشد اجتماعي دانش ‏آموزان داشته‏ اند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عدالت و فناوري اطلاعات
مفهوم عدالت
رشد و توسعه
جايگاه IT در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژي، توسعه اقتصادي و IT
بهره وري انرژي طراحي آينده انرژي نفت در wpc
بررسي توسعه و تنوع، بخش سامان دهي انرژي مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه كاربرد انرژيهاي تجديد پذير در كشور
فصل سوم
خلاقيت، توسعه و IT
نوآوري و توسعه
ابداعات كاربردي
ويپو wipo
يونيدو unido
ا. پي. سي. تي. تي (A.P.C.T.T)
كامستك COMSTECH
منابع

مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از :
1. منابع طبيعي
2. منابع معدني
3. منابع انساني
4. منابع تكنولوژي
بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و ميتوانند برهم اثر بگذارند. اين منابع در هر عصر و دوره اي و در هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي و در پي آن توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد و اين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه، هر دو به يك نسبت مهم است، در عين حاليكه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصر يا چهار جز ميداند (1986).
1- تكنولوژي افزار ( Techno ware):
به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات و ابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف ميتواند باشد.
2- انسان افزار( Human ware):
انسان افزار به معناي تكنولوژي متجسم در انسان است و شامل مهارت هاي توليد، نوآوري و خلاقيت ميگردد. كه در حقيقت توانايي هاي انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را در بر ميگيرد.
3- اطلا عات افزار (info ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به آن ها دانش يا اطلاعات گفته ميشود كه در قالب تئوريها، طرح ها، اساس نامه ها ، پايگاه داده هاي كامپيوتري و غيره تجلي مييابد.
4- سازمان افزار (orga ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري و هماهنگ ميكند.
كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم ميشود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست آوردن يك شاخص حدود 273 معيار معرفي گرديده است كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آن ها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت و ننقش آن در توسعه اقتصادي و تاثير گذاري IT بر آن، نقش انرژي وارتباط آن با IT و تاثير بخشي از آن در توسعه، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات و جايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسي ميگردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده تحقيق
فصل اول
مقدمه
نظريه پژوهش
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف كلي
اهداف جزيي
فرضيه هاي پژوهش
سوالات پژوهش
مفاهيم
تعاريف نظري واژه ها
فصل دوم : بررسي پيشينه يا ادبيات موضوع
فلسفه ازدواج
انتخاب همسر
آثار ازدواج
وظيفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
معيار هاي گزينش امثال
هدف ازدواج
منشا خانواده و تحولات تاريخي آن
ضرورت در نظر گرفتن ملاك ها و معيار ها در انتخاب همسر
معيار و ملاك هاي مشترك
اشكال مختلف خانواده و خصوصيات آنها به اختصار
فصل سوم : روش و متالوژي پژوهش
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
روش استخراج داده ها
فصل چهارم : ارائه يافته هاي پژوهش
پرسشنامه
فصل پنجم : تفسير و استنتاج نتايج پژوهش
بيان مسئله پژوهش
مشكلات و محدوديت تحقيق
خلاصه تحقيق
منابع

چكيده:
بررسي علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجويان عنوان پژوهشي است كه پيش رو داريد. هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجويان بوده وسعي شده بعضي از معيار ها از نظر دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد تا نمتايج حاصل از آن براي ساير دانشجويان مفيد واقع شود. جامعه آماري تحقيق دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و نمونه آماري پنجاه نفر از دانشجويان ميباشند. روش تحقيق نيز توصيفي و جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته و در آخر داده ها از طريق روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

مقدمه پژوهش:
يكي از نمادهاي مهم اجتماعي كه به لحاظ اهميت نقش و كاركردهاي مختلف مورد توجه علماي مذهبي، اخلاقي و صاحبن ظران تعليم و تربيت، جامعه شناسي و روانشناسي قرار گرفته است. نهاد خانواده ميباشد نهادي كه بر اثر ازدواج يك زن و مرد پديد مي آيد و وجود فرزندان آن را تكميل مي كند.
خانواده عبارت است از كوچك ترين مسئله اجتماعي كه از زن و مرد و فرزندان آنها تشكيل مي شود. خانواده هسته كوچكي از اجتماع در همه جوامع بشري بوده و در انتقال مواريث اجتماعي تاثير زيادي داشته است.
خانواده اولين پايگاه انتقال عناصر فرهنگي به نسل جديد است و عاملي موثر در رشد و شكوفايي استعداد هاي آدمي و گسترش فرهنگ بشري به شمار ميرود.
در فرآيند زندگي مواردي است كه فرد بايد از بين چند راه يك راه را انتخاب نمايد گزينش يك راه از بين چند راه چنانچه با مطالعه و بصيرت انجام نگيرد، ممكن استا نتايج مطلوبي در بر نداشته باشد. لذا كمك گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب مي تواند در توفيقات بعدي اثرات مفيدي داشته باشد.
عدم تعادل جنسي، فشارهاي اقتصادي و معيشتي تامين يك زندگي خانوادگي، شرايط فرهنگي جامعه و سنت هايي كه كاكرد مطلوب خود را از دست داده و بلكه كاركرد منفي پيدا كرده اند و امكان ازدواج درست و تشكيل زندگي خانوادگي پايدار را براي خيل عظيمي از جوانان كشور دشوار كرده است. و بالاخره گروهي نيز با هنجار شكني و بي وفايي، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه ميدهند اما با نوعي طلاق عاطفي، دل گروهي ديگري دارند و آشيانه اي ديگر بنا مي كنند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:64
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مسئله
فرضيات يا پرسش هاي تحقيق
اهداف مطالعاتي
حدود مطالعاتي
اهميت مطالعاتي
تعريف اصطلاحات
فصل دوم – مرور مطالعاتي
خشونت هاي خانگي
آزار جنسي
تحريك زنان توسط مردان
بي اعتنايي به ارزش هاي اخلاقي
پست انگاشتن نقش هاي زنانه
فصل سوم – روش تحقيق
پرسش تحقيق
طرح تحقيق
فن تحقيق
طرح تحليلي
طرح اجرايي
فصل چهارم – ارائه و تجزيه و تحليل اطلاعات
دختران خشن
رسانه هاي خشن
ناديده انگاشتن نهاد خانواده
فرهنگ سازي بر اساس حقوق اسلامي و انساني
همگام با پيشرفت صنعتي
مدارس آگاه
تشنجات خانوادگي و دختران نوجوان
اوقات فراغت
فصل پنجم – استنتاج
استنتاج
پيشنهادات
ضمائم
كتابنامه

چكيده تحقيق:
اين تحقيق در نظر دارد به بررسي علل خشونت زنان عليه مردان با رجوع به روزنامه هاي كثير الانتشار (مورد ارزيابي قرار دهد 2 پرسش زيرمبناي كار پژوهشگر بوده است:
1- خشونت هاي زنان عليه مردان بررسي شده در روزنامه هاي كشور كدامند؟
2- چه عواملي موجب افزايش فراوان خشونت زنان عليه مردان در سال هاي اخير شده است؟
3- پديده خشونت زنان عليه مردان چه پيامدهاي اجتماعي براي جامعه خواهد داشت؟
در اين فصل به تعريف اصطلاح خشونت روزنامه كيهان، اطلاعات، همشهري، و جام جم پرداختيم.
در فصل دوم به بررسي خشونت هاي خانگي مسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان عليه مردان و برعكس)، آزار جنسي و مسائل زنان را وادار به جبهه گيري ميكند، مسئله تحريك زنان توسط مردان به يكي از عوامل بسيار مهمي است كه باعث اعمال خشونت زنان شده است.
همچنين بي اعتنايي به ارزش هاي اخلاقي كه باعث سست شدن پايه هاي اخلاقي جامعه شده و راه را براي نفوذ ناهنجاري ها باز ميكند اشاره شد.
پست انگاشتن نقش هاي زنانه مسئله اي بسيار مهم است با توجه به خطير و سخت بودن آن براي زنان و به تفاوت داشتن جامعه نيست به آن بار رواني منفي را براي زنان جامعه به ارمغان مي آورد.
در فصل سوم، روش تحقيق، طرح تحقيق، فن تحقيق، طرح تحليلي، طرح اجرايي را بيان كرديم.
با توجه به آن اين تحقيق داراي پايگاه اكتشافي است، از آن جا كه علل پيدايش اين نوع خشونت درمان بيشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه پيش بيني م‎شود كه به دليل اين كه اين امر در گذشته اي نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاريخي نيز استفاده شده است.
در رابطه با بررسي و شناخت و علل گرايي زنان به خشونت در چارچوب رشد اكتشافي و مطالعه توضيحي انتخاب شده است كه به علت يابي و علل گرايش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسي كلي خشونت هاي زنان عليه مردان طرح تحقيق از نوع مطالعه انتقادي است. در رابطه با بررسي پديده خشونت و خشونت زنان عليه مردان از فن كتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسي و تأثير نموندگي مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آينده از فن مشاهده استفاده ميگردد.
تحليل تخصصي اين تحقيق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه كتابخانه اي ازيكسو و داده ها حاصل از بكارگيري فنون و مشاهده موارد خشونت از سوي ديگر صورت گرفته است.
تحليل تئوريك اين پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقيب تأثير است اجتماعي اين پديده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسي ارتباطات تحليل فونكيسوني يا كاركردي خواهد بود.
در فصل چهارم به ارائه و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوطه پرداختيم كه اين فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن كه تقريبا در جوامع امروزي با پسران خشن برابري ميكند مورد بررسي قرار دهد.
همچنين نقش رسانه هاي جمعي و اثرات آن بر افزايش يا كاهش خشونت و تبليغ آن بعنوان يك هنجار را مورد بررسي قرار دهد.
مسئله بسيار مهم نهاد خانواده كه نقش اساسي و حساس دارد را در تربيت كودكان سالم را دارد نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.
فرهنگ سازي براساس حقوقي اسلامي انساني نه به عنوان يك شعار بلكه به عنوان يك طرح مهم و اساسي مطرح گرديده كه بايد مسئولين را بيشتر متوجه امور فرهنگي و حقوقي زنان نمايد.
با توجه به اين كه كشور ما در حال توسعه ميباشد لازم ديده شد كه همگام با پيشرفت صنعتي پيشرفت هاي فرهنگي و اجتماعي نيز مد نظر قرار گيرد تا به طور كلي از جامعه سنتي فاصله بگيريم.
نقش مدرسه به عنوان خانه دوم كودك لازم ديده شد مورد بررسي قرار گيرد.
تشنجات خانوادگي كه باعث بسياري از آسيب هاي اجتماعي است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان مي آورد لحاظ شده است.
اوقات فراغت به عنوان مسئله پايان اين فصل از جوانب و بعدهاي گوناگون قضيه مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل پنجم با توجه به اطلاعات و تحقيقات انجام گرفته نتيجه گيري هاي انجام شده است كه مسئولين و پژوهشگران را در جريان و پيشنهاداتي به مسئولين مربوطه جهت رفع اين آسيب بسيار مهم اجتماعي كه در زمانه حاضر بيشتر نمود پيدا كرده شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اهداف پروژه
معرفي محل كارآموزي
شهرداري منطقه 19 تهران
تاريخچه مختصر منطقه
فعاليت هاي سازمان
چارت سازماني محل كارآموزي
فعاليت هاي كامپيوتري سازمان
نرم افزار ها و سخت افزار هاي مورد استفاده
فعاليت هاي انجام شده
شرح فعاليت ها و آموخته ها
تاريخچه وب
معرفي شبكه پهناور جهاني(Word Wide Web)
اينترنت
محدوديت هاي صفحات وب
زبان برنامه نويسي
كد هاي html چيست؟
css چيست؟
asp چيست؟
java script چيست؟
vb script چيست؟
تجزيه و تحليل سيستم
نمودار سطح صفر
نمودار سطح يك
پايگاه داده
sqlچيست؟
مراحل ساخت DATA BASE
جداول
نرم افزار هاي مورد استفاده
Dream waver
Photoshop
طراحي وب سايت
طرح وب سايت
مراحل طراحي سايت
صفحات سايت
صفحه نخست
صفحه آموزش
صفحه دانلود
دانلود عكس
دانلود موزيك
دانلود كتاب
نقشه منطقه
اعلام مشكلات
كد فرم با html
كد asp
اتصال asp به sql
كد باز كردن ركورد در بانك
ريختن اطلاعات از صفحه اعلام مشكلات به درون يك متغير
اضافه كردن اطلاعات به بانك (insert)
بستن ركود وارتباط با بانك اطلاعاتي
حل مشكل
كد خواندن اطلاعات از پايگاه داده (select)
ثبت حل مشكل توسط كارشناس
ورود مدير
عملكرد كارشناس
بررسي مشكلات حل نشده
ثبت كارشناس جديد
كد insert
آموخته ها
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع
پيوست ها
پيوست 1 (كد جاوا اسكريپت نمايش ساعت و مدت زمان حضور)
پيوست 2 (كد جاوا اسكريپت نمايش تاريخ )

فهرست شكل ها:
پيشگفتار
معرفي محل كار آموزي
چارت سازماني شهرداري منطقه 19
فعاليت هاي انجام شده
مراحل آماده شدن يك صفحه وب پويا با تاكيد بر روش client-side
مراحل آماده شدن يك صفحه پويا با تاكيد بر روش هايserver-side
تجزيه و تحليل سيستم
نمودار سطح صفر
نمودار سطح يك
پايگاه داده
ساخت پايگاه داده
انتخاب نام پايگاه داده
ساخت جدول
دياگرام جداول
نرم افزار هاي مورد استفاده
صفحه نخست نرم افزار
طراحي در قسمت كد نويسي
طراحي در قسمت split
طراحي در قسمت design
منوي properties
طراحي وب سايت
نماي كلي قالب سايت
header سايت
منوي سايت
بدنه اصلي سايت (body)
بخش right سايت
footer سايت
صفحات سايت
صفحه نخست
صفحه آموزش
صفحه دانلود
دانلود عكس
بازديد عكس
عكس ها در سايز بزرگ تر
دانلود موزيك
دانلود كتاب
انتخاب زبان كتاب
انتخاب كتاب
نقشه منطقه 19
نقشه ناحيه 3
اعلام مشكلات
ورود كارشناس
ورود نام كارشناس
مشكلات ارجاع داده شده
ثبت حل مشكل
تاييد ثبت حل مشكل
ورود مدير
فعاليت هاي مدير
ورود نام كارشناس، جهت بررسي عملكرد او
نمونه عملكرد كارشناسان
بررسي مشكلات حل نشده
ثبت كارشناس جديد

مقدمه:
با گسترش عصر ارتباطات و دنياي اينترنت سايت ها و گروه هاي زيادي در اينترنت مشغول به كار شده اند كه روز به روز هم به تعداد آن ها افزوده ميشود. با اين وجود شركت ها و سازمان هاي مختلف اقدام به طراحي سايت براي ارگان هاي خود نموده اند به عنوان مثال تقريبا تمامي دانشگاه هاي كشور براي اطلاع رساني به دانشجويان خود و ديگر امكانات آموزشي از جمله انتخاب واحد اينترنتي داراي سايت ميباشند.
با وجود اين سايت هاي بسياري از فعاليت ها كه توسط كارمندان انجام ميگرفت و وقت زياد و نيروي زيادي ميگرفت با كمك اينترنت و سايت، در زمان كوتاه تر و با نيروي كمتر انجام ميگيرد. و اين خود دليل مهمي براي استفاده از سايت هاي اينترنتي ميباشد.
علاوه بر خود سازمان، مراجعين و كاربران هم راحت تر و با زمان كمتر كارشان به انجام ميرسد و راضي تر هستند و اين براي شركت نكته حايض اهميتي است.
علاوه بر اين سازمان هايي ميتوانند در شبكه هاي كامپيوتري مخصوص به شركت خودشان سايت خصوصي ايجاد كنند، كه فقط كارمندان عضو شبكه قادر به بازديد از آن باشند.
يكي از اين موارد در شهرداري منطقه 19 ايجاد شده است و امكانات مختلفي براي كاركنان فراهم كرده است.
كه هم در وقت صرفه جويي ميشود و هم كاركنان راضي تر هستند.
قبل از طراحي سايت كاركنان اگر مشكلي در سيستم كامپيوتري خود داشتند ميبايست به مركز سايت شهرداري مراجعه نموده و مشكل خود را اعلام ميكردند تا كارشناسان بخش مربوطه به مشكل رسيدگي كنند. البته علاوه بر اين مورد موارد مختلفي مثل امكانات تفريحي و آموزشي نيز براي كارمندان در سايت وجود دارد.
در روش قديمي نظم در كارها وجود نداشت و وقت زيادي از كارمندان گرفته ميشد و از كارهاي روزانه خود عقب ميافتادند.
در اين سايت ما تلاش كرديم تمامي فعاليت ها در قالب سايت انجام گيرد و كاربر با ورود به سايت مشكلات خود را اعلام كرده و به بقيه كارهاي خود برسد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معرفي بانك اطلاعاتي سيستم دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
معرفي بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي چيست؟
استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي ساده
استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
مزاياي استفاده از بانك اطلاعاتي
معايب استفاده از سيستم بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي و ويژوال بيسيك
ساختار بانك اطلاعاتي
جدول در بانك اطلاعاتي
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
پايگاه داده‌هاي پيمايشي
پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي
پايگاه داده‌هاي چند بعدي
پايگاه داده‌هاي شي
ويژگي‌هاي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
سيستم‌هاي متداول مديريت پايگاه داده‌ها
تعريف كلي از اكسس Access
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس
نمودار گردش داده (DFD)
فرآيندها
فايل ها يا انبار داده
نهادهاي خارجي
جريان هاي داده
توصيف سيستم ها با نمودارهاي جريان داده
ويژگي هاي DFD خوب
تفاوت هاي بين فلو چارت ها و نمودارهاي جريان داده
فصل دوم : طراحي پايگاه داده دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
طراحي پايگاه داده دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
جدول اطلاعات تلفن
جدول يادداشت هاي روزانه
فصل سوم : ويژوال بيسيك
مقدمه
سبك هاي برنامه نويسي
سبك برنامه نويسي سنتي
برنامه نويسي ساخت يا فته
برنامه نويسي شي گرا
فرم هاي برنامه
انواع داده اي
داده هاي عددي
انواع غير عددي
راه اندازي ويژوال بيسيك
پنجره Project
پنجره Properties
پنجره Form Layout
جعبه ابزار
فصل چهارم : راهنماي استفاده از سيستم دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
وارد كردن رمز عبور
صفحه اصلي برنامه
ثبت دفترچه تلفن
ويرايش دفترچه تلفن
حذف از دفترچه تلفن
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ ليست دفترچه تلفن
ياداشت هاي روزانه
جستجو در ياداشت هاي روزانه
راهنما
فصل پنجم : ضميمه ها
ضميمه 1
ضميمه 2
ضميمه 3
ضميمه 4

فهرست اشكال:
سيستم پردازش فايل
نمونه اي از جدول اطلاعاتي در بانك اطلاعاتي
DFD سيستم دفترچه تلفن و يادداشتهاي روزانه
نمونه اي از فرم
صفحه اول ويژوال بيسيك
صفحه اي از ويژوال بيسيك كه حاوي فرم است
پنجره Project
معرفي عناصر موجود در جعبه ابزار
وارد كردن رمز عبور
صفحه اصلي برنامه
ثبت در دفترچه تلفن
ويرايش دفترچه تلفن
حذف از ليست اطلاعات
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ ليست دفترچه تلفن
ثبت اطلاعات روزانه
جستجو در ياداشت هاي روزانه
نمايش اطلاعات
راهنما

فهرست جداول:
انواع فيلدها در بانك اطلاعاتي اكسس
انواع فيلدهاي عددي در بانك اطلاعاتي اكسس
جدول اطلاعات تلفن
جدول يادداشت هاي روزانه
مربوط به انواع داده هاي عددي
مربوط به انواع غير عددي
انواع داده هاي عددي در ويژوال بيسيك
انواع داده هاي غير عددي در ويژوا ل بيسيك
جدول عملگرهاي حسابي
جدول عملگرهاي رابطه اي
جدول عملگرهاي منطق

مقدمه:
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، مجموعه‌اي پيچيده از برنامه‌هاي نرم‌افزاري است كه ذخيره سازي و بازيابي داده‌هاي سازمان از قبيل فيلدها، ركوردها و فايل‌ها را در پايگاه داده‌ها، كنترل ميكند. اين سيستم، كنترل امنيت و صحت پايگاه داده‌ها را نيز بر عهده دارد. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، درخواست‌هاي داده را از برنامه ميپذيرد و به سيستم عامل دستور ميدهد تا داده‌هاي مناسب را انتقال دهد. هنگامي كه چنين سيستمي مورد استفاده قرار ميگيرد، اگر نيازمندي اي اطلاعاتي سازماني تغيير يابد، سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز آسان تر تغيير خواهند يافت. سيستم مذكور از صحت پايگاه داده‌ها پشتيباني ميكند. بدين ترتيب كه اجازه نميدهد بيش از يك كاربر در هر لحظه، يك ركورد را به روز رساني كند. اين سيستم ركوردهاي تكراري را در خارج پايگاه داده‌ها نگاه ميدارد. اين سيستم روشي براي ورود و به روز رساني تعاملي پايگاه داده‌ها فراهم مي‌آورد.طراحي پايگاه داده‌ها، فرآيند تصميم گيري درباره نحوه سازماندهي اين داده‌ها در انواع ركوردها و برقراري ارتباط بين ركوردهاست. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها ميتواند ساختار داده‌ها و ارتباط آن ها را در سازمان بطور اثر بخش نشان دهد.
امروزه استفاده از رايانه و نرم افزارهاي كاربردي، يكي از ضروريات زندگي بشر بوده و حذف آن از زندگي تا حدود زيادي غير قابل تصور ميباشد. در اين ميان برنامه نويسي و تهيه نرم افزار هاي كاربردي، از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و رفته رفته، بايد برنامه ها و نرم افزارهاي كابردي قوي تر، با رابط كاربري بهتر و توليد آسان و سريع تر، تهيه كرد. نرم افزارهايي كه توسط زبان هاي برنامه سازي تحت سيستم عامل داس تهيه ميگرديد، تا حدود زيادي شامل اين سه مقوله نميشدند و خود سيستم عامل داس، از لحاظ رابط كاربري ضعيف بوده و مناسب نبود. با بوجود آمدن سيستم عامل ويندوز، زبان هاي برنامه سازي تحت اين سيستم نيز ايجاد شد كه قادرند نرم افزارهايي با سرعت بالاتر و رابط گرافيكي بهتر توليد كنند. از جمله اين زبان هاي برنامه سازي ميتوان به زبان برنامه نويسي VISUAL BASIC اشاره كرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
آشنايي با ويژوال بيسيك نت و پايگاه داده ها
مقدمه اي بر ويژوال بيسيك نت
سبك هاي برنامه نويسي
سبك برنامه نويسي سنتي
برنامه نويسي ساخت يافته
برنامه نويسي شي گرا
نگاهي بر پايگاه داده
كليات
تاريخچه
تعريف داده
تعريف اطلاع
مفهوم دانش
فصل دوم
بررسي سيستم حقوق و دستمزد
اطلاعات پايه
ورود كاركنان
تعريف سال و ماه
حد مالياتي ماه نه
كاركردها و عمليات
ورود تعرفه بيمه
ورود مساعده
ورود عيدي
ورود كاركرد
محاسبه فيش

مقدمه اي بر ويژوال بيسيك نت:
فناوري net كه توسط شركت ميكروسافت عرضه شد، از زبان هاي برنامه سازي متعددي از جمله ويژوال بيسيك نت پشتيباني ميكند. اين زبان ها كاملا شي گرا هستند، تحولي در برنامه نويسي محسوب ميشوند.
ويژوال بيسيك نت، يك زبان بسيار ساده و كارآمد است كه افراد زيادي در سراسر دنيا از آن بهره ميگيرند.
يكي از ويژگيهاي مفيد اين زبان اين است كه بدون هيچ كم و كاستي، در برنامه نويسي در محيط وب به كار گرفته ميشود. عيب نسخه ويژوال بيسيك اين بود كه بطور كامل در وب به كار نميرفت . بلكه نسخه VBS Cript آن براي برنامه نويسي در اينترنت استفاده ميشده است. بنابراين يادگيري ويژوال بسيك نت، يك تير با دو نشان است. برنامه نويسي كاربردي در خارج از محيط وب و برنامه نويسي كاربردي در محيط وب. به اين ترتيب آموزش زبان ويژوال بيسيك نت، ارزشمند است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معرفي مكان كارآموزي
معرفي كل شركت
وظايف من در شركت به عنوان كارآموز
مقدمات اوليه براي شروع كار
CMSهاي اطلاعاتي
كار با WordPress
ساخت پايگاه
نرم افزار هاي شركت Adobe
آشنايي با Eudemon 1000E
سازماندهي فايلها و پرونده ها
انجام كارهاي اينترنتي شركت
نتيجه گيري پاياني
خلاصه فعاليت هاي انجام شده

وظايف من به عنوان كارآموز:
روزهاي اول كاري من در شركت شامل تايپ نامه هاي اداري در word و جستجوي اطلاعات مورد نياز كاركنان و ارسال ايميل و تايپ نامه هاي اداري و ثبت اسناد در كامپيوتر و گرفتن برخي سفارش هاي كر بود. بعد از اين چند روز فعاليتم بخاطر علاقه ام به طراحي سايت و پيش اومدن فرصت در انجام يكي از طراحي ها كمك كردم و بخش اصلي كارم از اون روز مربوط به اين بخش بود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مطالعات نظري
فصل اول
سيستم پايگاهي توزيع شده
تعاريف
مزايا و معايب سيستم پايگاهي توزيع شده
مزايا
معايب
چند سيستم نمونه
يك اصل بنيادي
دوازده قاعده فرعي
خود مختاري محلي
عدم وابستگي به يك مانه مركزي
استمرار عمليات
استقلال از مكان ذخيره سازي
استقلال از چگونگي پارسازي داده ها
استقلال از چگونگي نسخه سازي داده ها
پردازش در خواست هاي توزيع شده
مديريت تراكنش هاي توزيع شده
استقلال از سخت افزار
استقلال از سيستم عامل
استقلال از شبكه
استقلال از DBMS
پايگاه داده هاي توزيع شده همگن و ناهمگن
مشكلات سيستم هاي توزيع شده
پردازش در خواست
مديريت كاتالوگ
انتشار بهنگام سازي
كنترل ترميم
كنترل همروندي
گدار
مقايسه سيستمهاي مشتري/خدمتگزار با سيستمهاي توزيع شده
خلاصه
نتيجه گيري
فصل دوم
سيستمهاي پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي
توازي بين درخواستها
نگاهي دقيق تر به تكنولوژي پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي
سطح و نوع توزيع شدگي داده ها و مسئوليت ها در DDBMS هاي مختلف
پردازش و بهينه سازي درخواست
كنترل همروندي (Concurency control)
پروتكلهاي قابليت اطمينان
خلاصه
نتيجه گيري
فصل سوم
تاريخچه
جنبه ها يا وراكل براي سيستمهاي توزيع شده
خطوط اتصال پايگاه داده ها
رده بندي database link بر اساس نحوه برقراري ارتباط
ضرورت استفاده از database link ها
بكارگيري اسامي سراسري پايگاه داده هادر database link ها
نامگذاري database link ها
گونه هاي مختلف database link
مقايسه كاربران ِ گونه هاي مختلف database link ها
مثالهايي از تعريف database link در سيستم هاي توزيع شده پايگاه داده ها
عمليات روي داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده هاي توزيع شده اوراكل
فصل چهارم
توزيع داده ها
استراتژي هاي توزيع داده ها
تخصيص داده ها
طرح توزيع و تخصيص مناسب براي DDB خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي
انتخاب طرح توزيع DDB خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي

پيشگفتار:
پيشرفت تكنولوژي سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها، با توسعه تكنولوژي هاي محاسبات توزيع شده و پردازش هاي موازي همگام شده است. نتيجه اين همگامي، سيستمهاي مديريت پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي است. سيستم هاي پايگاهي توزيع شده، مجموعه اي از چندين پايگاه داده هاي منطقاً مرتبط است كه دريك شبكه كامپيوتري گسترده شده اند.
اين گونه از سيستمهاي پايگاهي در عين دارا بودن مزايايي همچون:
سازگاري و هماهنگي با ماهيت سازمانهاي نوين
كارايي بيشتر در پردازش داده ها به ويژه در پايگاه داده هاي بزرگ
دستيابي بهتر به داده ها
اشتراك داده ها
افزايش پردازش موازي
كاهش هزينه ارتباطات
تسهيل گسترش سيستم
استفاده از پايگاه داده هاي از قبل موجود
داراي معايبي نيز ميباشد. از جمله معايب آن ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
پيچيدگي طراحي سيستم
پيچيدگي پياده سازي
كاهش كارايي در برخي موارد
هزينه بيشتر
مصرف حافظه بيشتر
معماري توزيع شده براي پايگاه داده ها، با وجود اين كه مزاياي سيستمهاي پايگاهي را با مزاياي سيستم هاي توزيع شده يك جا ميكند، ولي مسائل و مشكلات خاص خود را دارد. آن چه قابل يادآوري است اينكه، انتخاب نوع معماري براي ايجاد نرم افزار كاربردي، بايد كاملاً حساب شده باشد. اين انتخاب بايد بهترين حالت ممكن براي پاسخگويي به نيازهاي كاربران را داشته و در عين حال از نظر كارايي در حد مطلوبي قرار داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:58
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : مقدمه اي بر برنامه هاي استفاده شده
استفاده از بانك اطلاعاتي Access
پايگاه داده هاي رابطه اي چيست اند؟
چرا از بانك اطلاعاتي استفاده ميشود؟
ساخت بانك اطلاعاتي
استفاده از سيستم DSN
آشنايي با ساختار كلي زبان VBScript
PTVBSCRI چيست ؟
ارتباط بانك اطلاعاتي و ASP
برقراري ارتباط
برقراري يك ارتباط
مقدار دهي خاصيت ها قبل از باز شدن اتصال
استفاده از متد open
اجراء صفحات ASP
طريقه نصب IIS
ايجاد دايركتوري ها
تنظيم كردن سرويس دهنده وب شخصي
آشنايي با تكنولوژي ASP
زبان HTML
برنامه هاي سمت مشتري
HTML پويا
ASP
نوشتن برنامه هاي سمت سرويس دهنده
اهميت سرويس دهنده وب
فايل GLOBAL.ASA
اشياء ASP
شي APPLICATION
شي SESSION
شي REQUEST
شي RESPONSE
شي SERVER
انتخاب يك تكنولوژي صحيح جهت ايجاد سايت هاي وب
نتيجه گيري
فصل دوم : شرح و ساختار كلي سايت خبري
صفحه default.asp كه صفحه اصلي سايت است
صفحه report.asp كه صفحه گزارشات سايت است
صفحه display.asp كه صفحه نمايش سايت است
صفحه news.asp كه يك صفحه نمايشي است
صفحه seloption.asp كه صفحه جستجو بر حسب گروه خبري است
صفحه rep.asp كه صفحه نمايش ليست اخبار بر حسب گروه خبري تعيين شده ميباشد
صفحه newusr.asp كه صفحه ايجاد كاربر جديد است
صفحه dataentry.asp كه صفحه نوشتن اخبار است
صفحه list.asp كه صفحه نمايش كامل اخبار ميباشد
منابع

چكيده:
عنوان اين پروژه تهيه سايت خبري يك سازمان بر روي وب مي باشد.
هدف آن اطلاع رساني تازه هاي كامپيوتر و تكنولوژي كه هر عضوي توانايي ثبت و مطالعه خبر را دارد مي باشد.
در اين سايت افراد مي توانند خبرهاي مورد نظر خود را مطالعه كنند و اشخاص مي توانند با عضويت در سايت خبرهاي مورد نظر خود را گروه بندي نموده و در بانك خبرها ثبت نمايند و افراد بر اساس گروه خبري وارد بخش خبر مورد علاقه خود شده و خبرهاي آن گروه را مطالعه نمايند.
تكنولوژي وب در پي برآورده سازي نيازهاي گوناگون سيستم هاي مختلف مبنني بر وب، همچون بانكهاي اطلاعاتي، ميباشد. تكنيكهاي مختلفي در زمينه رفع اين نيازمندي ها وجود دارند و به كار گرفته ميشوند. اين تكنيكها به دو دسته تكنيكهاي سمت مشتري و تكنيكهاي سمت سرويس دهنده تقسيم ميشوند.
يكي از تكنيكهاي سمت سرويس دهنده، ASP ميباشد. ASP روش جديدي جهت ايجاد صفحات پويا با قابليت دسترسي به اطلاعات ميباشد. براي پردازش صفحه ASP از ماشيني به نام WebServer استفاده ميشود. اين ماشين صفحه ASP را قبل از ارسال، به صفحه HTML معمولي تبديل مينمايد.
در اين مستندات ابتدا توضيح مختصري از تكنولوژي هاي بكار گرفته شده آمده است. در ادامه به معرفي ASP و تشريح كاربرد اين تكنيك جهت ايجاد اين سايت پرداخته مي شود. در پايان رهنمودهايي جهت انتخاب تكنولوژي صحيح ايجاد وب ارائه شده است.

مقدمه:
عموميت اينترنت اهميت آشنايي با تكنولوژي هاي جديد در اين زمينه را افزايش داده است. يك برنامه نويس اينترنت در دنياي امروز با انتخاب ها و نكات جديد بسياري روبرو ميباشند كه انتخاب تكنولوژي مناسب را مشكل ميكند.
ايجاد صفحات وب با ارائه صفحاتي شامل نكات برجسته علمي و تبليغاتي شروع شد. اين صفحات معمولا حاوي اطلاعات كوتاهي بصورت ايستا بودند. تكنيك هاي ساده جهت ايجاد اين صفحات به كار ميرفت. فقط چند سال قبل ساخت صفحات وب به تخصص كمي در مورد كار با زبان ايجاد فرامتن نيازمند بود. اين صفحات در ويرايشگرهاي متني ساده ايجاد ميشد. ولي با پيشرفت اينترنت و همگاني شدن استفاده از آن، زمينه هاي اطلاعاتي جديدي مطرح شد و لزوم پوشش حجم وسيعي از اطلاعات به وجود آمد كه تكنيكهاي اوليه جوابگوي اين نيازها نبودند.
توسعه اينترنت در چند سال گذشته از صفحات با محتواي ثابت به سمت صفحات با محتواي پويا حركت كرده است. اين پويايي در هر دو جنبه ايجاد و نمايش صفحات وجود دارد. ايجاد كننده هاي صفحات وب جهت كاستن عمليات ايجاد و تغيير صفحات به دنبال استفاده از تكنيكهايي جهت ايجاد پويايي صفحات ميباشد. در اين پروژه به ارائه برخي از اين تكنيكها مي پردازيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:132
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: وب
ماهيت وب
ابزار ها و تكنولوژي
رسانه هاي واسط
كاربران وب و نكاتي در طراحي سايت
واقعيت در طراحي
ساختار متناسب براي صفحه
المان هاي طرح بندي يك صفحه
مواردي كه در هنگام طراحي يك صفحه بايد در نظر گرفته شود
طرح معمول صفحه
سرعت و سايز صفحات(اسكرول كردن)
طراحي با دقت و توجه در كيفيت نمايش
رنگ
نمايش رنگ
قالب هاي رنگ
RGB
تذكر
ارقام هگزا دسيمال
تذكر
قلم ها
محدوديت ها
فن چاپ
Serifs
سايز فونت
نوع صحيح True Type
جلوگيري از اثرات بصري نامطلوب
خطوط افقي با طول زياد
ملاحظات ديگر
فونت هاي مرورگر Netscape
فونت هاي ميكروسافت
فضاي سفيد
ساختارها
ساختار صفحه با فايل هاي Gif شفاف
ساختار صفحه با جداول
ساختار صفحه با استفاده از فريم ها
ساختار صفحه با استفاده از تعيين موقعيت
آزمايش كارآيي
اهميت كارآيي مخاطبين (كاربران)
تكنولوژي نرم افزار
قابليت آزمايش
وظايف كارآيي
نتايج
درخواست نتايج
تمرين محاسبه كارآيي يك وب سايت
مفاهيم Navigation
چرا Navigation مهم است؟
مرورگرها و Navigation
Navigation اوليه و ثانويه
سلسله مراتب Navigation
آگاهي از موقعيت
عنوان – سر فصل
رنگها
تصاوير
Cooki
نقشه سايت
عمل Navigation ، نمادهاي تصويري و نظارت ها
نگاهي به مرورگر
تاكيد بر ساختار و معماري اطلاعات شما
ساختار سايت، URL و نام فايل ها
ساختار سايت
URLS
نام فايل ها
قرارداد معمول
Guided Navigation (راهنمايي Navigation )
نقشه فعاليت Navigation
موارد زير را در نظر بگيريد
پيش بيني مقاصد و نيازها
آموزش از Navigation هايي كه كارآيي خوب دارند
رفتن به صفحات عميق تر از صفحه خانگي
ايجاد اتصالات سريع
گرافيك هاي وب
تصاوير
داده هاي متصور رقمي
پيكسل : ( Pixel)
عمق رنگ
جدول رنگ و الگو
افزايش شدت نور نمايش
عكس هاي با فورمات Bitmap و برداري (Vector)
Bitmap
بردار
برنامه هاي گرافيكي
برنامه هاي ترسيم اشكال گرافيكي برداري
برنامه هاي نقا شي
قالب هاي فايل تصوير
Graphic Interchange Format- Gif
Animated -Gif
Gif شفاف
تصاوير برداري مقياس پذير SVG
ايجاد تصاوير
ويژگي ALT
بهينه سازي تصاوير
منابع بهينه سازي
تكه تكه كردن عكس و بهم اتصال دادن
چند رسانه اي
چند رسانه اي و وب سايت ها
امكانات جاري
عامل زمان
انيميشن
Animated Gif فايل هاي (Gif Animator )
رويدادهاي ماوسي Rollovers
فايل هاي Flash
اجتناب از Animation
صوت
بارگذاري صوت
انتشار صوت
ويدئو
Internet TV
اهداف يك سايت چند رسانه اي
اساس طراحي يك سايت چند رسانه اي
چشم انداز و تنظيمات
ايجاد يك وب سايت كشنده
فعل و انفعالات كاربران
انتخاب المان هاي چند رسانه اي
ايجاد كننده چند رسانه اي
Java Plug Ins
متصور ساختن و درك ذهني از كاربران
انواع كارت هاي گرافيكي كه معمول هستند
كارآيي
تخلف قانون كپي برداري
بارگذاري و Plug Ins
تكنولوژي Plugins
Plugins چيست؟
Plugins چگونه كار ميكند ؟
چگونه اين جلوه توسعه را تحت تاثير قرار ميدهد ؟
نصب Plugins
نصب به صورت Online
نصب به صورت Offline
Pre – Installation
Adobe Acrobat Reader
Real Player و Real Network
ايجاد يك فايل با قابليت بارگذاري
چرا فايل ها بارگذاري ميشوند؟
اتصال به فايل ها
ايجاد اتصالاتي براي Plug-ins
شناخت و تعيين هويت بارگذاري براي كاربران
انتخاب Plug-ins
فرآيند توسعه وب
روش اجراء از بالا به پائين
فازهاي توسعه
مفهوم سازي
تجسم طراحي
تجزيه و تحليل
توليد
توسعه و ترقي
تعريف اهداف پروژه
مرحله 1 تجزيه پروژه
مرحله 2 توقع مشتري و ارزيابي آن
مرحله 3
مرحله 4
درك مرحله تجارت
تعريف بينايي
تعريف تاكتيك
نقشه هاي فكري
مراحل ايجاد نقشه هاي فكري
پياده سازي
پياده سازي عوامل سايت
محاسبه عوامل پياده سازي سايت
دامنه
دامنه سايت به طور معمول در تعاريف زير نظامبند ميشود
مهارت ها
نگهداري
تكنولوژي
پايين ترين وجه مشترك
زمان
محدوديت هاي زمان
خصوصيات سايت
اندازه گيري زمان بارگذاري
فصل دوم: مستندات طراحي
مرحله UR
مرحله SR
مرحله AD
صفحه لينك هاي مرتبط
صفحه لينك هاي مفيد
صفحه كد كشورها
صفحه كد مراكز استان ها
صفحه كد شهرهاي استان
صفحه شماره هاي ضروري استان
بخش مشتركين حقيقي
بعد از كليك روي جستجو
بخش مشتركين حقوقي
بعد از كليك روي جستجو
طراحي پايگاه داده
فصل سوم: كد هاي html
Index(صفحه اصلي)
Page_ 1 (صفحه لينك هاي مرتبط)
page_7(صفحه مشتركين حقيقي)
Page_8(صفحه مشتركين حقوقي)
Login_1

مقدمه:
آنچه مطالعه خواهيد كرد
1- توصيف رابطه نزديك بين تكنولوژي وب و مفاهيم طراحي
2- بيان طرح المان ها و انتخاب فونت ها و رنگ هاي وب سايت
3- توصيف اهميت كارايي سايت براي مخاطبين و توضيح چگونگي بارگذاري يك آزمون براي محاسبه كارآيي
4- توصيف اينكه چرا هدايت شدن در سايت مهم است و چگونه مرورگرها آن را كنترل ميكنند.
5- توصيف سلسله مراتب يك وب سايت و تعريف قراردادهاي مشابه آن
6- توصيف عملكرد گرافيك ها در سايت شما
7- توصيف توابع و ابزارهاي عكس و انتخاب بهترين قالب گرافيكي
8- جستجو و مطالعه براي اصول طراحي چند رسانه اي و انتخاب بهترين چند رسانه براي سايت
9- توصيف فرآيند توسعه وب
10- نوشتن جملات گويا در سايت و توسعه استراتژي وب و تكنيك هايي براي هدايت از آن
11- توصيف مفهوم كاربردي بودن سايت
12- توصيف فرآيند نقشه هاي فكري و استفاده از آن در ساختار وب
13- اندازه گيري زمان، عوامل پياده سازي سايت و محاسبه زمان Download (بارگذاري)

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تاثير فيلم هاي سينمايي ، ماهواره ، ويدئو
تاثير مطبوعات بر جرايم
اخبار حوادث و افزايش بزهكاري
افكار عمومي و ضرورت پاسخگويي
خلأ اطلاع رساني ، رونق شايعه
جزييات يك حادثه شيوه جديد خلافكاري
آيا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداري از جنايات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسي به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خيزي يا پيشگيري از جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه نبايد ظرافت و پيچيدگي خاص آن ناديده گرفته شود.
حساسيت مساله از يك سو به ماهيت فعاليت رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر، چالش‌هاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت موثر به امكانات سخت افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند و تامين هر دو،‌ بودجه بالايي مي‌طلبد.
رسانه‌ها پيش از هرچيز به مديريت توانمند وآشنا به جديدترين مسايل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اين كه دريافت تصاوير شبكه هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره امكان پذير شده، قابليت فعاليت جهاني تمامي رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم گشته،‌بنابراين مسايل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديده آمده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:91
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمات Visual Basic
مفاهيم اوليه
برنامه نويسي تابع گرا يا Procedural
برنامه نويسي شي گرا (Object Oriented)
تاريخچه‌ زبان BASIC
كار با ويژوال بيسيك
آشنايي با محيط ويژوال بيسيك
تعريف پروژه (Project)
پنجره‌ پروژه
پنجره (Form Layout)
پنجره خصوصيات (properties window)
جعبه‌ ابزار (Tool box)
پنجره‌ فرم‌ها (Forms)
نوار منو (Menu bar)
طريقه‌ كار با جعبه ابزار
پنجره‌ Code
داده‌ها در ويژوال بيسيك
داده‌هاي عددي
ساير انواع داده
كار با متغيرها
تعريف متغيرها
Option Explicit
تعريف رشته‌ها
مقدار دادن به متغيرها
عملگرهاي ويژوال بيسيك
نكاتي درباره‌ي تقدم عملگرها
عملگرهاي شرطي يا مقايسه اي
داده‌هاي شرطي
تركيب عملگرهاي شرطي و منطقي
مقدمات بانك اطلاعاتي Access
Access امروزي مايكروسافت
كاربرد برنامه Access
بانك اطلاعاتي چيست؟
بانك هاي اطلاعاتي رابطه اي
قابليت هاي يك بانك اطلاعاتي
تعريف داده ها
دستكاري داده ها
كنترل داده ها
Access مايكروسافت به منزله يك RDBMS
تعريف داده ها و ذخيره سازي
معماري Microsoft Access
يك نرم افزار پايگاه داده امكانات زير را در اختيار ما قرار ميدهد
ذخيره اطلاعات
جستجوي اطلاعات
تجزيه و تحليل اطلاعات
مديريت اطلاعات
آشنايي با فيلد، ركورد و جدول
فيلد (Field):
ركورد (Record):
جدول (Table):
خواص فيلد (Field Properties)
نوع داده فيلد (Field Data Type)
آشنايي با فيلد كليدي (Key Field) و كليد اصلي (Primary Key)
فيلد كليدي (Key Field)
كليد اصلي (Primary Key)
آشنايي با اجراي نرم افزار Access
اصول باز كردن يك بانك اطلاعاتي
باز نمودن يك جدول
روشهاي مشاهده جدول
جهت تغيير روش نمايش جدول
نحوه پيمايش ركوردهاي جدول
اصول اصلاح يك ركورد
تغيير نام فيلد در نماي Datasheet
اصول ذخيره كردن بانك اطلاعاتي
ذخيره جدول بانك اطلاعاتي
اصول بستن بانك اطلاعاتي
ايجاد بانك اطلاعاتي
ايجاد بانك اطلاعاتي جديد از فايل هاي بانك اطلاعاتي موجود
اصول طراحي يك بانك اطلاعاتي
تحليل سيستم موجود
اصول ايجاد يك جدول
تعيين اندازه فيلد (Field Size)
نماي Design View
تنظيم خصوصيات فيلد
ايجاد جدول با استفاده از ويزارد (Table Wizard)
ايجاد جدول با روش ورود اطلاعات
هدايت و جهت دادن به كار جدول
ورود اطلاعات در جدول
تعيين كليد اوليه
اصلاح مشخصات جدول
افزودن فيلد به جدول
حذف فيلد از جدول
نحوه انتخاب ركوردها
آشنايي با نحوه حذف ، كپي و انتقال ركوردها در جدول
نحوه مرتب كردن داده هاي جدول
آشنايي با نحوه تغيير ترتيب قرارگيري فيلدهاي يك جدول
نحوه كپي ساختار يك جدول موجود
توصيف پروژه
توصيف پايگاه داده
جدول AccessoriesTable
جدول BagTable
جدولComponentTable
جدول NotebookTable
جدول MainAcc
جدول MainBag
جدول MainCom
MainNote
Relationships
توصيف فرم هاي برنامه
فرم Accessories
فرم Bag
فرم component
فرم Notebook
فرم Start (AAA)
فهرست منابع

پيشگفتار :
ما در عصري زندگي ميكنيم كه آن را عصر اطلاع رساني يا قرن ارتباطات ناميده‌اند، لذا ميتوان اذعان نمود كه كامپيوتر بهترين ابزار ارتباطي در آن عصر ميباشد. امروزه كامپيوتر نه تنها به عنوان يك وسيله شخصي يا ابزار گروهي خاص مورد استفاده قرار ميگيرد، بلكه به عنوان يك وسيله ارتباطي مهم در جهان مطرح ميباشد و به همين دليل است كه كاربرد آن روز به روز در جهان گسترش مييابد به گونه‌اي كه در همه كشورهاي جهان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار ميباشد.
با گسترش كاربرد كامپيوتر در جهان اين رشته به صورت گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف توسعه يافته و هر روز نيز به اين گسترش افزوده ميگردد.
پيشرفت سريع تكنولوژي، به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) روز به روز چشم اندازها و افق‌هاي روشن‌تري را جهت تسخير قلل علمي، فني و صنعتي و حل مشكلات و مسائل بشر ارائه ميكند و تك تك افراد جامعه را به تلاش مضاعف در كسب مهارت هاي رايانه‌اي و كاربرد آن ها در ساير علوم ملزم ميسازد، به نحوي كه امروزه افراد و جوامع ناتوان در بكارگيري فن آوري هاي جديد رايانه‌ را بي سواد تلقي ميكنند. يكي از رشته‌هاي علمي مفيد در زمينه كامپيوتر كار با پايگاه داده‌ها و نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي است كه در زمينه‌هاي مختلف تجاري و اداري و وب سايت و … كاربرد دارد.
از اين نرم‌افزارهاي ميتوان بهORACLE ، ACCESS , MS SQL
MS SQL ,SERVER اشاره نمود.
ACCESS يك نرم افزار بانك اطلاعاتي قوي و آسان است كه بسياري از كاربران بانك اطلاعاتي تمايل زيادي به استفاده از آن نشان ميدهند. در اين پروژه درسي نيز از اين نرم افزار خوب و سودمند بهره گرفته شده است.
زبان برنامه نويسي BASIC نيز به دليل راحتي و آموزش سريع و آسان از گذشته دور مورد استقبال بسياري از كاربران و برنامه نويسان بوده است.
زبان VISUAL BASIC نسخه تحت ويندوز زبان Basic است كه البته بسيار قويتر و پيشرفته‌تر از نسخه تحت DOS آن عمل ميكند و بسياري از برنامه‌هاي پيشرفته و سطح بالا و پيچيد ه مورد نياز شركت‌هاي بزرگ به ويژه برنامه‌هاي چند رسانه‌اي (Multi Media) با استفاده ازآن نوشته ميشود.
من نيز در اين پروژه درسي از اين زبان قوي كه داراي قابليت ارتباط با بانك اطلاعاتي به نحو مطلوبي است، بهره گرفته‌ام.
اصل و پايه پروژه من نحوه ارتباط با پايگاه داده‌ها، در يك زبان سطح بالا است كه شامل باز كردن بانك اطلاعاتي،ديدن اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي، ويرايش يا حذف داده‌هاي بانك اطلاعاتي، ذخيره داده‌هاي جديد در بانك اطلاعاتي و ليست كردن داده‌هاي بانك اطلاعاتي طبق خواسته و نظر كاربر ميباشد.
بانك اطلاعاتي برنامه من مربوط به يك فروشگاه نوت بوك ميباشد. در اين فروشگاه علاوه بر خود نوت بوك، كيف نوت بوك، لوازم جانبي نوت بوك يا PC، اجزاء اصلي داخل نوت بوك يا PC و نيز خود PC عرضه ميشود.
برنامه VB در اين پروژه طبق Query هاي خاصي كه در ارتباطش با بانك اطلاعاتي ACCESS درخواست ميكند، ليست‌هاي متفاوتي از اطلاعات آن را به نمايش در مي آورد.
نرم‌افزارهاي مورد استفاده :
1- Microsoft Access 2003
از برنامه‌هاي مجموعه office 2003 Microsoft
2- Microsoft Visual Basic
از برنامه‌هاي مجموعه Microsoft Visual studio 6.0
اميد آنكه روزي بتوانم اين پروژه را تا سطح خيلي پيشرفته تر و وسيعتري گسترش دهم تا در زمينه‌هاي واقعي قابليت استفاده داشته باشد.
همچنين اميدوارم اين كتابچه و اطلاعات ارائه شده در آن بتواند براي ساير دانشجويان رشته كامپيوتر و علاقه مند به يادگيري Access , VB مفيد واقع شود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:114
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
شرح پروژه
بخشهاي قابل دسترسي توسط تكنسين
ورود به سيستم
ايجاد كاربر جديد
حذف كاربرها
ايجاد نظرسنجي جديد
اضافه نمودن جواب هاي مرتبط به نظرسنجي
تغييرات در نظر سنجي
غير فعال نمودن نظرسنجي
حذف كردن نظرسنجي
حذف كردن جواب هاي نظرسنجي
بخش هاي قابل دسترسي توسط كاربر
ورود به سيستم
نحوه استفاده از نظرسنجي
ساختار پايگاه داده ها
جدول Survey
جدول Options
جدول Answers
جدول كاربرها
ارتباط بين جداول
Data flow Diagram
كاربر
تكنسين
كد برنامه
Abstract

شرح پروژه:
رفع مشكلات فني با استفاده از نظرسنجي از مشتريان از جمله سرويس هايي است كه سازمان ها مي توانند به مشتريان خود ارائه كنند. انجام دستي اين كار معمولاً با مشكلاتي از قبيل تأخير در انجام و كاغذ بازي هاي زياد همراه است. در اي سيستم يك راه حل نرم افزاري براي خودكارسازي و ساختارمند كردن فرآيند نظرسنجي از مشتريان ايجاد شده است. اين سيستم سرويس اينترنتي براي ارتباط مشتريان با سيستم مورد نظر را ارائه ميكند. به اين صورت كه هنگام خريد محصول توسط مشتري، يك كلمه كاربري و رمز عبور به او داده ميشود. مشتري با مراجعه به سايت وب طراحي شده ميتواند رضايت يا نارضايتي خود را از سيستم، يا محصول يا سرويس ارائه شده گزارش كند. جواب و IP address كامپيوتر مشتري به همراه نوع نظرسنجي وارد پايگاه داده مي شود و تكنسين ها با توجه به مهارت هايشان جواب هاي مشتريان را بررسي و در جهت رفع مشكل اقدام ميكنند. تكنسين ها با استفاده از اين سيستم مي توانند هر گونه نظرسنجي را طراحي و در قابل دسترس مشتريان قرار دهند همچنين مي توانند نظرسنجي هايي كه براي مدت طولاني مورد استفاده مشتريان قرار گرفته را غير فعال يا به عبارتي از ديد مشتريان پنهان كنند. از امكانات ديگراي سيستم اين ميباشد كه هر مشتري فقط يك باراجازه شركت در نظر سنجي را دارد. در صورت تكرار نظرسنجي با توجه به اينكه IP Address استفاده شده توسط مشتري به همراه جواب او در پايگاه داده ذخيره شده سيستم پيغامي را به مشتري نشان داده و به اطلاع او ميرساند كه ايشان قبلا در اين نظرسنجي شركت نموده اند و اجازه دادن نظر جديد يا تغيير آنرا ندارند .
يكي ديگر از امكاناتي كه براي تكنسين ها وجود دارد، امكان تغيير و يا حذف نظرسنجي هايي است كه قبلا طراحي گرديده است.
همان طور كه در اين گزارش بررسي شده است، يكي از عوامل اساسي موفقيت در فرآيند پشتيباني و خدمات به مشتري نظر سنجي از مشتري ميباشد. اين فرايند نه تنها باعث آشنايي مشتري با محصول يا سرويس ارائه شده مي شود بلكه باعث پيشرفت در سيستم و موجب بهبود بخشيدن كيفيت محصول يا سرويس ها و خدمات ارائه شده و حتي خود محصول ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:80
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : آشنايي با نرم افزارهاي استفاده شده در سيستم حقوق و دستمزد
مطرح شدن به عنوان يك استاندارد صنعتي
C#چيست؟
كد مديريت يافته
روش يادگيري C#
مفاهيم شيء گرايي در C#
شيء چيست؟
كلاسه كردن اشياء مقدمه اي بر ارث بري Inheritance))
سلسله مراتب اشيا (بررسي ارث بري در محيط شي گرا)
انتزاع (Abstraction)
اشيا درون اشيا(مقدمه اي بر كپسوله‌كردن يا Encapsulation)
اشيائي با رفتارهايي متفاوت (مقدمه بر چند ريختي يا Polymorphism)
.NET چيست و چگونه شكل گرفت؟
يك پلات فرم مناسب براي آينده
ايده هاي اوليه
تولد دات نت
مروري بر Frame work دات نت
مفاهيم مبنايي پايگاه داده ها
منظور از كنترل و مديريت
مفهوم داده
مفاهيم ابتدائي
شكل كلي دستور
ذخيره تصاوير در SQL Server
آشنايي با نسخه‌هاي SQL Server 2005
كدام سيستم عامل؟
آشنايي با محيط Sqlserver management studio
انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver
معرفي Replication
انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge)
تصوير برداري از اطلاعات (snapshot)
انتقال بر اساس فرآيند (Transactional)
تعريف ناشر و مشتركين
طرح يك مسئله
مراحل ايجاد ناشر
مراحل ايجاد مشتركين
روش pul (از طريق مشترك)
روش push (از طريق ناشر)
snapshot lsolation level
باز هم دات نت
ADO.Net وارد ميشود
تكنولوژي xml
سرويس اعلان (Notification)
سرويس گزارش گيري
مديريت خطا
فصل دوم : تجزيه و تحليل سيستم
نمودارER-MODELING
نمودار ديدهاي فرم ها و كاربران نسبت به هم
تعاريف
كاركرد نرم افزار حقوق و دستمزد
جدول پرسنلي (Personally)
جدول پاياني (Final)
تصوير اضافه كار (Ezkar)
گزارش ماهانه
فيش حقوقي
فيلدهاي جداول جدول ساعت زني Time
جدول پرسنلي Personally
جدول محاسباتي حقوق
تصوير اضافه كار (Ezkar)
گزارش ماهانه
فصل سوم : طراحي فرم‌ها و چگونگي كاركرد نرم افزار
فرم شروع
فرم ساعت زني
فرم ثبت كارمندان
فرم نمايش همه كاربران
محاسبه حقوق
فرمول هاي محاسبات
فصل چهارم ‌: نحوه پياده سازي سيستم
مقدمه
كلاس add
نحوه استفاده از كلاس add در برنامه براي اضافه كردن كارمند جديد به ليست كامندان
نحوه گزارش گيري با كريستال ريپورت
فهرست منابع

فهرست نمودارها
ER-MODELING
ديدهاي فرم ها و كاربران نسبت به هم

فهرست جداول
اطلاعات ورود و خروج كارمندان
پرسنلي
پاياني
اضافه كار

فهرست اشكال
شكل 1-1
شكل 2-1
شكل 3-1
شكل 1-3 فرم شروع
شكل 2-3 شكل ساعت زني
شكل 3-3 فرم ساعت زني
شكل 4-3 فرم ثبت كارمندان
شكل 5-3 فرم نمايش همه كاربران
شكل 6-3 محاسبه حقوق
شكل1-4 فرم كريستال ريپورت

چكيده:
در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرك و سابقه افراد حقوق و پايه در نظر گرفته ميشود و در ضمن نوع شغل نيز ميتواند بر ميزان حقوق موثر باشد.
در اين نرم افزار ساعت حضور و غياب از ساعت سيستم خوانده مي شود و ساعت مرخصي بر حقوق ماهيانه تاثير مي گذارد ميزان تاخير روزانه نيز بريا هر فرد مشخص مي گردد .
ميزان اضافه كاري و حقوق با توجه به سقف اضافه كاري 90 ساعت مي باشد سيستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گيري دارد كه يكي به منزله فيش حقوقي كارمند مي باشد و نوع ديگر گزارش گيري دارد كه يكي به منزله فيش حقوقي كارمند مي باشد و نوع ديگر گزارش كه براي مسئولين و حسابرسي شركت استفاده مي شود شامل گزارشي از ليست پرداختي هاي شركت به كارمندان مي باشد در اين نرم افزار سعي شده است تمامي مبالغ اعم از بيمه ، ماليات ، حق اولاد ، پايه حقوق ، حق مسكن و … بر اساس قانون كار محاسبه شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
آشنايي با كاربرد Access
جداول
پرس وجو ها
گزارشات
فصل دوم
Delphi
مقدمه
اتصال به بانك اطلاعاتي
كنترل عمليات Login
مشاهده اطلاعات بانك در جدول
گزارشات
فصل سوم
تجزيه وتحليل
فاز اول
مقدمه
آموزشگاه
مدارس
چارت سازماني
فاز دوم
روند نماي سيستم
ERD
فصل چهارم
تشريح برنامه
فرم اطلاعات كلي
اطلاعات عمومي و ساختماني آموزشگاه
اطلاعات شناسنامه اي آموزشگاه
جدول اتاق ها وسالن ها
فرم اطلاعات كارمندان
اطلاعات كلاس ها و دانش آموزان
فرم گزارشات
فرم ايجاد فايل انتقال

مقدمه:
مديريت پايگاه هاي داده يكي از كاربردي ترين شاخه هاي علوم كامپيوتر مي باشد و براي انجام اين كار ابزار هاي مختلفي موجود مي باشدكه accessيكي از آنها به شمار مي آيد.
پايگاه داده هاي رابطه اي يكي از مدل هاي متداول براي طراحي بانك اطلاعاتي است كه در اينجا درباره آن بحث خواهد شد.accessبه عنوان يكي از قوي ترين نرم افزار هاي سيستم مديريت پايگاه داده(DBMS)طرفداران زيادي در دنيا دارد.
مانند سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي پيشين ,MicrosoftAccessjتوسط بيش از ميليون ها نفر در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد.accessبراي نگهداري (ذخيره و بازيابي)اطلاعات خيلي خوب مي باشد وبا داشتن تمام wizardها و ساير ابزار هاي هوشمند,مي تواند يك برنامه كاربردي كامل, جالب وپيشرفته اي ايجاد كند,ولي نمي تواند تمام قابليت هاي مورد نياز را فراهم كرده و به تمام كار بران بدون داشتن بعضي از راهنمايي ها سرويس دهد .پس نياز است كه مدير پايگاه داده در accessبا استفاده از برنامه نويسي,تغييراتي را در بانك اطلاعاتي مطابق خواسته هاي خود اعمال نمايد .در بر نامه طراحي شده براي اين امر از Dlphi7استفاده شده كه در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت و توضيحات بيشتري داده مي شود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:253
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
‫اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻳﻜﭙﺎرچگي
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳك ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮلي
‫ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g
‫اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳك اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
‫ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز تاريخي
ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده
از ﻣﺪل سازي ارﺗﺒﺎط – موجوديت (E-R)استفاده نكنيد
ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد‬
ﺟﺪول حقيقي
ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)
ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن
ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳك اﻧﺒﺎر‬
معماري سرويس دهنده
معماري پايگاه داده اراكل
فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل
كدام ابزار
سازنده انبار اوراكل يا OWB
تنظيم سازنده انبار
مشتري سازنده انبار اراكل
اهداف و منابع داده ها
تعريف جداول موجود در انبار داده هايمان
ايجاد ابعاد
ايجاد يك مكعب
تعريف منبع براي هدف نقشه كشي ها
تاييد طرح
ايجاد طرح
استقرار طرح
كاشف اراكل
چرا Discoverer؟
تنظيم محيط
پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:
گزارشات اراكل 10g
ايجاد يك گزارش با استفاده از سازنده گزارش
مثال هاي بيشتر از گزارش هاي اراكل
انتشار گزارش
خلاصه
فصل سوم : انبار داده و وب
بررسي بيشتر
اينترنت و اينترانت
نرم افزار اراكل براي انبار داده
سرور كاربردي اراكل 10g
چرا يك پرتال تنظيم ميكنند؟
پرتال AS Oracle
Discoverer
انتشار يك پورت لت
ايجاد گزارش استاتيك
خصوصي سازي اراكل
انبار داده ها و هوشمندي تجارت الكترونيكي
فصل چهارم: OLAP
چرا نياز به انتخاب اراكل OLAP داريم؟
كاربردهاي OLAP
ROLAP و MOLAP
اراكل OLAP
معماري اراكل OLAP
فضاهاي كاري آناليزي
مدل چند بعدي
ايجاد فضاي كاري آناليزي
تعريف متاداده OLAP براي شماي رابطه اي
ديدگاه هاي متاداده OLAP و ارزيابي آن
مدير فضاي كاري آناليزي
ايجاد ويزارد فضاي كاري آناليزي
تجديد فضاي كاري آناليزي
ايجاد يك طرح تجمعي
فعال سازهاي فضاي كاري آناليزي
پرس وجوي فضاهاي كاري آناليزي
DML OLAP
بسته DBMS-AW
دسترسي SQL به فضاي كاري آناليزي
OLAP API و اجزاء BI
خلاصه
فصل پنجم : داده كاوي اراكل
داده كاوي در پايگاه داده اوراكل g10
روش هاي داده كاوي اوراكل
قوانين پيوستگي
گروه بندي
استخراج ويژگي
طبقه بندي
بازگشت
استاندارد PMML
فرمت داده
آماده سازي داده
استفاده از واسط هاي داده كاوي اوراكل
نصب و پيكربندي
روند آناليز داده كاوي
مثالي با استفاده از جاوا API
مثال استفاده از روال هاي PL/SQL
خلاصه
فصل ششم: قابليت دسترسي بالا و انبار داده
مقدمه
يك سيستم با قابليت دسترسي بالا چيست؟
ويژگي هاي يك سيستم با قابليت دسترسي بالا
نقش بهترين تجربيات عملكردي
مرور اجمالي پايگاه داده اوراكل 10g با ويژگي قابليت دسترسي بالا
حفاظت در برابر نقص هاي سخت افزاري/ نرم افزاري
گروه هاي با عملكرد حقيقي (RAC)
ذخيره سازي مطمئن
آشكار سازي و نمايش خط:
مديريت منابع
حفاظت در برابر فقدان داده
بازيابي از نقص(خطا) متوسط
بازيابي از خطاهاي انساني با استفاده از flash back:
بازيابي خطا بوسيله گارد يا نگهبان داده
معماري حداكثر قابليت دسترسي اوراكل
حفاظت متا داده
مديريت زمان برنامه ريزي شده
پيكربندي مجدد نمونه پويا
حفظ آنلاين
تعريف مجدد آنلاين:
ارتقاء درجه
مديريت طول عمر اطلاعات
خلاصه
ضميمه

فهرست شكل ها:
سازنده انبار- مراحل تنظيم يا به راه اندازي
ميز فرمان مشتري OWB
سازنده انبار- ايجاد يك مدول
سازنده انبار- ايجاد يك منبع پايگاه داده اراكل
سازنده انبار- اهداف و منابع داده هاي تعريف شده
سازنده انبار- ورود جدول
سازنده انبار- به طور دستي جدول را تعريف كنيد
سازنده انبار- سلسله مراتب بعد
سازنده انبار- ايجاد مكعب
ويرايش گر نقشه
ويرايشگر نقشه كشي همراه با اتصالات
جستجوي كليد محصول
فيلترسازي داده هاي منبع
تاييد طرح
ايجاد طرح
رمز ايجاد شده توسط سازنده انبار اراكل
مدير استقرار
مديريت استقرار- گزارش پيش استقراري
بخش مدير كار،اهداف OWB استقرار يافته را نشان مي دهد
وضعيت مدير استقرار (Deployment Manager)
پيكربندي طرح فيزيكي
Discoverer و Oracle Portal
Viewer Discoverer- اجراي پرس و جوي ما
Viewer Discoverer- فهرست فروش كشور Category sales by Country
Viewer Discoverer
Viewer Discoverer-Drill Drown
Administrator Discoverer- ايجاد يك EUL
Administrator Discoverer- انتخاب شِما
Administrator Discoverer- انتخاب جدول و ديدگاه ها
Administrator Discoverer- اتصالات خودكار
مدير- نام گذاري ناحيه تجاري
Administrator Discoverer- فهرست كار
Administrator Discoverer- تنظيم ناحيه تجاري
Administrator Discoverer- تغيير جزئيات آيتم
Administrator Discoverer- ايجاد يك آيتم محاسبه شده
Administrator Discoverer= تعريف اتصال
Administrator Discoverer (مدير كاشف)- تعريف سلسله مراتب
Administrator Discoverer- كلاس آيتم
Administrator Discoverer (مدير كاشف)- خلاصه سازي
Administrator Discoverer- تجديد خلاصه
Administrator Discoverer- ويزارد خلاصه
مدير- اجازه دسترسي به ناحيه تجاري
مدير كاشف (administrator Discoverer)- ناحيه تجاري
Plus Discoverer- فهرستي از پايگاه داده ها براي اتصال
Plus Discoverer – استفاده از كتاب كاري
Plus Discoverer- انتخاب داده براي نمايش
Plus Discoverer- آرايش جدول
Plus Discoverer- گزينه هاي پرس و جو
Plus Discoverer- عنوان هاي فرمت
Plus Discoverer- انواع داده ها
Plus Discoverer- تعريف كل ها
Plus Discoverer- گزارش
Plus Discoverer- بازرس SQL
Plus Discoverer- Drill up/down داده
Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه
Plus Discoverer ويزارد نمودار
Plus Discoverer- نمودار فروش هاي سالانه
Plus Discoverer- انتخاب داده هاي خاص
Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرايط
گزارشات اراكل- انتخاب وسيله گزارش
انتخاب شيوه گزارش و عنوان
گزارشات اراكل- انتخاب منبع داده ها
گزارشات راكل- مشخص سازي پرس و جو SQL
گزارشات اراكل- استفاده از سازنده پرس و جو
گزارشات اراكل- ستون ها براي نمايش
گزارشات اراكل- محاسبه كل ها
گزارشات اراكل- مشخص سازي عرض هاي ستون
گزارشات اراكل- گزارش نهايي
گزارشات اراكل- گزارش ماتريس
گزارشات اراكل- گزارش شرطي
sign in شدن به پرتال Oracle AS
پرتال Oracle AS- نمايش استاندارد
يك نگاه كلي به پرتال Oracle AS
ايجاد يك صفحه وب EASYDW در پرتال AS Oracle
پرتال EASYDW
مديريت سرور كاربردي اراكل 10g
ايجاد يك اتصال عمومي
مشخص سازي جزئيات پورت لت
استفاده از نوارها براي آغازيك گزارش استاتيك
معماري پايگاه داده اراكل 10g OLAP
پايه سطح در برابر جدول بعد والديني- فرزندي
نسخه مفهومي متغير
ابعاد در مديركاري اراكل
ويرايش گزينه هاي OLAP براي يك بعد
متاداده CWM براي بعد
ايجاد معكب در مديركاري اراكل
اضافه شدن ابعاد به مكعب
يك واحد اندازه گيري را به مكعب اضافه كنيد
تعريف تجمعات براي مكعب
مدير فضاي كاري آناليزي- ديدگاه كاتالوگ OLAP
مدير فضاي كاري آناليزي- ديدگاه هدف
ايجاد ويزارد فضاي كاري آناليزي- نام گذاري فضاي كاري آناليزي
انتخاب مكعب براي فضاي كاري آناليزي
انتخاب گزينه هاي ساخت براي فضاي كاري آناليزي
گزينه هاي ذخيره سازي پيشرفته و نامگذاري
اسكريپت ايجاد فضاي كاري آناليزي را در يك فايل ذخيره سازيد
ايجاد فضاي كاري آناليزي در پيشرفت
فضاي كاري آناليزي در ديدگاه كاتالوگ OLAP
ايجاد يك بعد مركب
اضافه كردن ابعاد به يك تركيب
مشخص سازي ترتيب ابعاد در يك تركيب
مشخص سازي اندازه هاي segment وترتيب بعد
فضاي كاري آناليزي- منوي راست كليك
تجديد فضاي كاري آناليزي- انتخاب مكعب ها
تجديد فضاي كاري آناليزي- انتخاب ابعاد
تجديد فضاي كاري آناليزي در پيشرفت
ويزارد طرح تجمعي- انتخاب اندازه تجمع
انتخاب سطوح براي تجمع
مرور طرح تجمعي
دسترسي به فضاي كاري آناليزي
كاربرگ OLAP در مدير فضاي كاري اوراكل
قوانين پيوستگي
گروه بندي
طبقه بندي
ماتريس اختلال
استفاده از آناليز ارتقاء براي اعلان هاي هدفمند
درخت تصميم گيري شبكه تطبيقي Bayes
فرمت هاي جدول براي داده كاوي
ويژگي هاي قابليت دسترسي بالاي پايگاه داده اوراكل 10g
پيكربندي گارد داده
صفحه مديريت كنترل شبكه
تنظيم پيكربندي گارد داده
اضافه كردن يك پايگاه داده ي جانشين
انتخاب نوع back up
مشخص سازي گزينه هاي پشتيباني
مشخص سازي Oracle Home براي جانشين
مشخص سازي موقعيت هاي فايل جانشين
مشخص نمودن پيكربندي جانشين
فرايند ايجاد جانشين
پيكربندي گارد داده
نمايش عملكرد گارد داده
عملكرد switchover
switchover كامل
ساختار با حداكثر قابليت دسترسي
سياست هاي مديريت ذخيره سازي برطبق رده داده ها

‫1.1 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
‫يكي از ﭼﺎل شهاي ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎبي اﻣﺮوز ‪ post-dot-com‬ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ها ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ميشوند اﻳﻦ‬اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ميرود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ كمي ﻣﺤـﺼﻮل‬ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش هاي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎلي كه در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .‬ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮايي ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري شركت ها ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮكت ها را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎلي را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎلي ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ. ‪ Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ‬ﺷﺮكتها اﻣﺮ ميكند ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎمعي ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎلي ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ها ﻣﺴﺌﻮليت هايي را ﺑﺮروي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ميدهد.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن IT ﺗﺤﻤﻴﻞ ميكند.‬ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه كلي از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري را‬ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ميتوانيد از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮضت هاي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش مالي ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟‬

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعدا صفحات:125
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: بررسي بانك اطلاعاتي SQL
الف : آشنايي و استفاده از دستور SELECT
دستور SELECT
پرس و جو با استفاده از DISTINCT
عبارات
شرايط
عملگرها
عملگردهاي رياضي
عملگردهاي مقايسه‌اي
عملگرهاي كاراكتري
عملگرهاي منطقي
عملگرهاي مجموعه‌اي
عملگرهاي ديگر
توابع
توابع جمعي
توابع تاريخ و زمان
توابع رياضي
توابع كاراكتري
توابع تبديل
ب : آشنايي و استفاده از دستورات پردازشها
جملات پردازش داده‌ها
درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT
درج يك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES
درج چندين ركورد با استفاده از INSERT … SELECT
تغيير نوع داده‌هاي موجود با استفاده از جمله DELETE
ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجي
شبه جملات در پرس و جوهاي SQL
تعيين معياري با شبه جمله WHERE
شبه جمله STARTING WITH
شبه جمله ORDER BY
شبه جمله GROUP BY
شبه جمله HAVING
فصل ج : آشنايي و استفاده از دستورات تعريف داده‌ها
ايجاد و نگهداري جداول
شروع كار با جمله ايجاد پايگاه داده‌اي (CREATE DATABASE)
راه‌هاي ايجاد پايگاه داده
طراحي پايگاه داده‌اي
ايجاد يك فرهنگ داده‌اي (كاتالوگ سيستم)
ايجاد فيلد كليد
جمله CREATE TABLE
جمله ALTER TABLE
جمله DROP TABLE
جمله DROP DATABASE
ايجاد شاخص‌ها بر روي جداول جهت بهبود اجرا
استفاده از شاخص‌ها
شاخص‌ها چه هستند؟
نكات شاخص بندي
شاخص‌بندي روي بيشتر از يك فيلد
استفاده از كلمه كليدي UNIQUE به همراه CREATE INDEX
شاخص‌ها و اتصال‌ها
ايجاد ديدها
معرفي ديد
كاربرد ديدها
تغيير نام ستون‌ها
پردازش ديد در SQL
محدوديت‌هاي استفاده از SELECT
تغيير داده‌ها در يك ديد
مشكلات تغيير داده‌ها با استفاده از ديدها
كاربردهاي مشترك ديدها
استفاده از ديدها براي تبديل واحدها
ساده‌سازي پرس و جوهاي پيچيده با استفاده از ديدها
حذف ديدها با استفاده از جمله DROP VIEW
د : اتصال جداول
اتصال جدول‌ها به شرط تساوي
اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوي
اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كليدي JOIN
اتصال دروني (INNER JOIN)
اتصال بيروني (OUTER JOIN)
ه : كنترل جامعيت داده‌ها
معرفي محدوديت‌ها
جامعيت داده‌ها
چرا از محدوديت‌ها استفاده ميكنيم؟
مروري بر انواع محدوديت‌ها
محدوديت‌هاي NOT NULL
محدوديت‌هاي كليد اصلي
محدوديت‌هاي يكتايي
محدوديت‌هاي كليد خارجي
محدوديت‌هاي كنترل
محدوديت‌هاي مديريتي
استفاده از ترتيب صحيح
روش هاي مختلف در ايجاد محدوديت‌ها
و : نرمال سازي پايگاه داده‌ها
پايگاه داده‌اي خام
طراحي پايگاه داده‌اي منطقي
نيازهاي كاربر نهايي چيست؟
افزونگي داده‌ها
فرم‌هاي نرمال
فرم اول نرمال
فرم دوم نرمال
فرم سوم نرمال
مزاياي نرمال سازي
معايب نرمال سازي
از نرمال درآوردن يك پايگاه اطلاعاتي
فصل دوم: بررسي بانك اطلاعاتي اكسس
مقدمه
آشنايي با اكسس
تعريف كلي از ACCESS
تكنيك كار در اكسس
طراحي جدول (TABLE)
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي
انواع عملگرها
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود داده‌ها (DataSheet View)
انواع فيلترها
طرز ايجاد Relationship
آشنايي با طراحي Query
ايجاد Query از طريق Design View
كاربرد Total در Select Query
آشنايي با Action Query
آشنايي با طراحي فرم (From)
فرم چيست؟
طرز كار Form Wizard
طرز كار AutoForm
تفاوت فرم و گزارش
آشنايي با طراحي Report
طرز كار Report Wizard
منابع

مروري بر SQL:
تاريخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كاليفرنيا شروع ميشود. جاييكه SQL در اواخر دهه 1970 ميلادي شكل گرفت.
كلمه SQL برگرفته از حروف اول كلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ ميكند.
اين زبان ابتدا براي محصول DB2 شركت IBM (يك سيستم مديريت پايگاه داده‌اي رابطه‌اي يا RDBMS كه امروزه نيز براي بعضي محيط‌ها فروخته ميشود، طراحي شد.)
در واقع SQL امكان RDBMS را فراهم مي آورد. SQL يك زبان غير روالمند ميباشد، بر خلاف زبان‌هاي روانمند يا زبان‌هاي نسل سوم (3 GLs) مثل كوبول و C كه در آن زمان ها ايجاد شده بودند.
تذكر ـ غير روانمند يعني چه به جاي چگونه، بطور مثــال SQL ميگويد كه داده‌ها بايد ذخيره، حذف، اضافه يا بازيابي شوند بدون آنكه به چگونگي انجام آن ها كاري داشته باشد.
ويژگي مهمي كه باعث تفاوت بين DBMS و RDBMS ميگردد، آن است كه يك RDBMS از يك زبان مبتني بر مجموعه‌ها استفاده ميكند. در اكثر RDBMS ها اين زبان، زبان SQL است. در نتيجه SQL زبان مبتني بر مجموعه‌ها است.
SQL، يك زبان كامپيوتري مبتني بر استاندارد (American National Standards Institute) ANSI براي بازيابي و بروز رساني داده‌ها در يك پايگاه داده‌اي ميباشد و با برنامه‌هاي پايگاه داده‌هايي مانند MS Access ، DB2 ، MSSQL Server ، Oracle، Sybase و … كار ميكند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:99
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سيستم هاي اطلاعاتي
بانك هاي اطلاعاتي رابطه اي : مفاهيم و تعاريف
موجوديت (Entity)
كليد (Key)
كليد اصلي (Primary Key)
وابستگي تابعي (Functional Dependency)
انواع رابطه بين خصلت هاي يك موجوديت
هنجار سازي (Normalization)
نا بهنجاري
Relation
Tuple
Attribute
ارتباط (Relationship)
سيستم هاي اطلاعاتي – داده پردازي
مقدمه
پيشرفت در تكنولوژي هاي داده پردازي
ديتامارت
انبار داده ها
وابستگي به زمان
غير فرار بودن
تمركز موضوعي
يكپارچگي
عناصر داده كاوي
فنون داده كاوي
نرم افزار
كاربردهاي داده كاوي در كتابخانه هاو محيط هاي دانشگاهي
مديريت و خدمات كتابخانه
مديريت موسسات دانشگاهي
محدوديت ها
تذكرات نهايي
دادگان، پايگاه داده
تاريخچه پايگاه داده
انواع دادگان ها
مدل هاي پايگاه داده
مدل تخت
طراحي بانك هاي اطلاعاتي : مباني مدل سازي
خلاصه و جمع بندي
فصل دوم : معرفي نرم افزارهاي مورد استفاده
معرفي نرم افزار Access
مقدمه
آشنايي با اكسس
نصب اكسس
تعريف كلي از اكسسAccess
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس
تكنيكهاي كار در اكسس
تعريف دادهData
تعريف Field
تعريف Record
تعريف پايگاه داده‌اي ارتباطي
انواع عملگرها
عملگرهاي مقايسه‌اي
عملگرهاي منطقي
Edit روي محيط Design
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View
منو Format
طريقه وارد كردن داده‌ها روي ركورد
طريقه حذف ركوردها
اضافه كردن ركورد به جدول
نكات ايجاد ارتباط در ارتباط يك به يك
آشنايي با طراحي Query
تعريفQuery
ايجاد Query از طريق Design View
تعريف نحوه شرط گذاري بر اساس نوع داده‌ها
كاربرد Total در Select Query
Update Query
Append Query
Delete Query
آشنايي باطراحي فرمForm
فرم چيست؟
طرز كار Form Wizard
طرز كار AutoForm
گزارش چيست؟
تفاوت فرم و گزارش
آشنايي با طراحي Report
طرز كار Report Wizard
معرفي ويژوال بيسيك (VB)
شروع كار با Visual Basic (VB)
اجراي برنامه
تابع InputBox()
تابع MsgBox()
خواص جعبه متن TextBox
فصل سوم : توضيحات پروژه
دستورات سورس كد به همراه فرم هاي پروژه
فرم ويرايش (برداشت از انبار)
ضميمه 1 : نحوه ساخت و اتصال ديتا بيس در ويژوال بيسيك
ضميمه 2 : نحوه ساخت گزارشگيري (DataReporter)
منابع مورد استفاده

فصل اول : سيستم هاي اطلاعاتي
بانك هاي اطلاعاتي رابطه اي : مفاهيم و تعاريف
قبل از پرداختن به موضوع بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي (Relational Data Base) ، بهتر است اشاره اي به مفاهيم ذيل داشته باشيم :
موجوديت (Entity)
به هر چيزي (شي ، شخص ، محل و …) كه ميخواهيم در يك سيستم راجع به آن اطلاعاتي را جمع آوري، پردازش و نگهداري نمائيم، يك موجوديت گفته مي شود. تعريف فوق، متداول ترين برداشت اوليه از موجوديت ميباشد. مجموعه موجوديتهاي يك سيستم، ساختار اطلاعاتي آن سيستم را مشخص مي كند. هر موجوديت شامل اجزا و المان هائي است كه آن موجوديت را توصيف مي كند كه به آن ها خصيصه و يا Attribute گفته مي شود. هر موجوديت بسته به اين كه در سيستم مورد مطالعه چه ميزان اطلاعات راجع به آن مي خواهيم داشته باشيم ، شامل حداقل يك و يا چند خصيصه خواهد بود. از آن جا كه هر موجوديت راجع به يك موضوع به خصوص مي باشد، بنابراين يك ارتباط منطقي بين كليه خصايص موجوديت وجود خواهد داشت. در واقع،‌ تمام خصائص يك موجوديت توصيف كننده آن موجوديت خواهد بود. براي روشن شدن موضوع بد نيست به نمونه مثال ذيل توجه نمائيد:
- موجوديت مشتري شامل خصلت هاي نام مشتري، آدرس مشتري، تلفن مشتري و … است .
- موجوديت سفارش شامل خصلت هاي شماره سفارش، تاريخ سفارش، نام مشتري، كالاي سفارش شده، تعداد كالاي سفارش شده و … است
همان گونه كه در مثال فوق مشاهده گرديد، تمام خصلت هاي موجوديت مشتري توصيف كننده يك مشتري و تمام خصلت هاي موجوديت سفارش توصيف كننده يك سفارش مي باشند.
كليد (Key)
هر رخداد از يك موجوديت را بايد بتوان به وسيله يك و يا تركيبي از چند خصيصه آن به صورت يكتا شناسائي نمود. به تعبير ديگر ، هر يك از رخدادهاي يك موجوديت بايد يكتا باشد، در غير اينصورت تغيير و يا حذف يك رخداد از موجوديت (در مثال فوق يك مشتري) غير ممكن خواهد بود. از اينرو از بين خصلت هاي يك موجوديت يك و يا تركيبي از چند خصيصه به عنوان كليد آن موجوديت انتخاب مي شود. اين خصلت (و يا تركيب خصلت ها) بايد بتواند يكتائي هر رخداد از موجوديت را تضمين نمايد. در موجوديت سفارش مثال فوق ، خصلت شماره سفارش مي تواند بعنوان كليد انتخاب شود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
برپايي يك سرور وب
مقدمه‌اي بر سرورهاي وب
سرور وب Apache
سرور وب Tux
ساير سرورهاي وب در دسترس در داخل فدورا
stronghold4
Zope
AOLserver3.5
Boa0.94
CERN(W3C)jigsaw
Servertec iserver1.1
شروع كار به سرور وب Apache
پيكره‌بندي سرور Apache
تنظيم محيط سراسري
آشكار نمودن زير كامپوننت ها(subcomponents)
تنظيم دايركتوري ريشه سرور
ذخيره سازي فايل PIDسرور
پيكره‌بندي مقادير Timeout
RAM حياتي است
اتصال به آدرس هاي خاص
لحاظ نمودن فايل هاي پيكر بندي خاص ماژول
انتخاب ماژول هاي موجود در httpd. Conf
جدول ماژول‌هاي (DSO)
تنظيم پيكره‌بندي اصلي سرور
انتخاب كاربر و گروه سرور
انتخاب شماره پورت HTTP
تنظيم يك آدرس ايميل
تنظيم نام سرور
تعيين دايركتوري هاي محتويات HTTP
تنظيم گزينه هاي دسترسي و override ها
جدول ويژگيهاي سروري خاص مربوط به دستور Option
جدول ويژگيهاي دسترسي مربوط به دستور Allow override
غير فعال بودن انديس هاي موجود در دايركتوري ريشه
تعيين دايركتوري هاي كاربر
جدول نام مسير URL
تنظيم كنترل دسترسي دايركتوري
تنظيم پيش فرض هاي نوع MIME
سرويس هاي اطلاع رسان اينترنت
نقش كاري سرور برنامه كاربردي وب
معماري جديد پردازش درخواست ها
مديريت سرويس WWW
مدايزوله كردن پردازش‌هاي كارگر
Application Pools
بهبودهاي ايزوله كردن
عدم نياز به راه اندازي مجدد سيستم (reboot)
قابليت كار در هر شرايط (Robustenss)
تنظيم مدت زمان بيكاري
رها كردن پردازش هاي كارگر
راه اندازي هاي مجدد پردازش هاي كارگر
مدايزوله كردن IIS5.0
امكانات جديد امنيتي
سرور محدود شده(locked – down serer)
هويت پردازش هاي كارگر
بهبودهاي SSI
استفاده از پاسپورت
تعيين حدود اختيارات URL
تصديق هويت وكالتي (Delegated)
امكانات جديدي مديريتي
XML Metaase
درايور جديد مدكرنل
نحوه كش كردن (caching)
Web Garden
كش كردن الگوهاي ASP
پشتيباني از جحم بالاي حافظه
مقايس پذيري سايت
امكانات جديد برنامه نويسي
Asp.net
Execute URL
ردگيرهاي عمومي (Global Interceptor)
VectorSend
كش كردن محتويات پويا
Report Unhealthy
پيغام هاي خطا در ISAIP
ISAIP همراه با Unucode
سرويس‌هاي Com+ در Asp
بهبودهاي سكوي كاري IIS
پشتيباني از IPv6.0
فشرده سازي جزئي
Quality of Service (كيفيت سرويس)
بهبودهاي ثبت گزارش (ligging)
پروتكل انتقال فايل
‌Webcam ها يا دوربين‌هاي اينترنتي
پهناي باند ( Bandwidth )
اتصال
نرم افزار
قوانين ارتقاي كنترل‌كننده‌ها
نصب كارت كنترل كننده
منابع و مأخذ

مقدمه اي بر سرورهاي وب:
World wide web به صورتي كه امروزه شناخته شده است. به عنوان يك پروژه از Tim Bern-lee در مركز اروپايي فيزيك علمي (cern) شروع شد. هدف اصلي ارائه يك رابط ثابت بود براي محققان و دانشمنداني كه به صورت جغرافيايي در كل گيتي پخش شده بودند و سعي داشتند به اطلاعاتي با فرمت هاي گوناگون دسترسي پيدا نمايند. از اين ايده مفهوم بكارگيري يك سرويس گيرنده (مرور وب) براي دسترسي به داده ها ( متن , تصاوير , اصوات] ويدئو و فايل هاي باينري) از نوع سرويس دهنده finger .wais ,NNTP,SMTP,FTP,HTTP) و سرورهاي (streaming – media استخراج شد.سرور وب معمولا داراي يك وظيفه مشابه مي باشد : درخواست ها Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) و ارسال يك پاسخ بخ كلانيت ، اگر چه اين وظيفه مي تواند با انجام كارهاي زير پيچيده تر گردد ( همانند كاري كه سرور مي تواند انجام دهد):
انجام كنترل دسترسي مبتني بر مجوزهاي فايل , زوجهاي نام كاربري / كلمه عبور و محدوديتهاي نام ميزبان / ادرس IP
تجزيه يك سند ( جايگزيني مقادير مناسب براي تمامي فيلدهاي شرطي موجود در سند) پيش از ارسال آن به كلاينت
ايجاد يك اسكريپيت common Gateway interface (CGI) يا برنامه Application (API) programming interface سفارشي براي ارزيابي محتويات فرم submit شده مايش سندي كه بصورت پويا ايجاد شده است يا دسترسي به يك پايگاه داده.
ارسال يك اپليت جاوا به سرويس گيرنده و ثبت تمامي دسترسي هاي موفق, ناموفق خطاها

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ