ویلا شمال
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
تور پوکت
تور تایلند
كوره
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه
بتن تازه
عوامل مؤثر بر كارآيي
زمان سخت‌شدن بتن
اثر زمان و دما بر كارآيي
جداشدگي
بتن آماده
مقاومت بتن
آب مؤثر در مخلوط
ماهيت مقاومت بتن
اثرات دما در بتن
دوام بتن
علل دوام ناكافي
جابه جايي سيالات در بتن
بتن‌ها با مواد سيماني مختلف
خصوصيات عمومي كاربرد خاكستر بادي سكادا و دوده سيليسي
جنبه‌هاي دوام
بتن حاوي خاكستر بادي
بتن‌هاي حاوي سه باره كوره آهنگداري دانه و آسياب شده(سكادا)
بتن حاوي دوده سيليسي
بتن ميخ‌پذير

تاريخچه:
استفاده از مواد شيميايي از زمان هاي بسيار دور متداول بوده است. مصريان قديم گچ تكليس شده ناخالص را به كار ميبردند يونانيان و رومي ها سنگ آهك تكلنيس شده را مصرف ميكردند و بعداَ آموختند كه به مخلوط آهك و آب، ماسه،سنگ خردشده يا آجر و سفال‌هاي شكسته نيز اضافه كنند اين اولين نوع بتن در تاريخ بود. ملات آهك در زير آب سخت نميشود و رومي ها براي ساختمان‌سازي در زير آب، سنگ و آهك و خاكستر آتشفشاني با پودر بسيار نرم سفال‌هاي سوخته شده را با هم آسياب مينمودند و به كار ميبردند سيليس و آلومين فعال موجود در خاكستر و سفال با آهك تركيب شده و آن چه به اسم سيمان پوزولاني (پوزولان از اسم دهكده pozzuli كه در نزديكي آتشفشان وزو قرار دارد و براي اولين بار خاكستر آتشفشاني را در اين محل پيدا نمودند گرفته شده است). شناخته شده است را توليد مينمايد نام سيمان پوزولاني را تا به امروز براي توصيف سيمان هايي كه به آساني از آسياب نمودن مواد طبيعي در دماي معمولي به دست مي آيند به كار برده‌اند بعضي از ساختمان هاي رومي كه در آن ها آجرها به وسيله ملات به يكديگر چسبانده شده‌اند مانند
Coliseum در روم و pont du Gard در نزديكي Nimes و سازه‌هاي بتني مانند ساختمان pantheon در روم تا امروز باقي مانده‌اند و مواد سيماني آن ها هنوز سخت و محكم است در خرابه‌هاي نزديك pompeii اغلب ملات بهم چسباننده سنگ ها كمتر از خود سنگ ها كه نسبتاَ سست ميباشد هوازده شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آشنايي با قنات
واژه شناسي قنات
اسامي معادل قنات
تعريفي فني از واژه‌ي قنات
چند نمونه از قنات‌هاي ايران
قنات در گستره‌ي تاريخ
اسامي واصطلاحات مربوط به اجزاي قنات
آبخواب
آب‌سر
استخر
آتش‌بار
چرخ كش
پاياب
پارف
پالونه
پسچال
پشته
پشته‌كردن
پوت كني
پوكه قنات
پيشكار
تر و خشك
تره‌كار
چاه تران خشكان
خشكه‌كار
دستك
دو شاخ قنات
رو رفتگي
تقسيم بندي انواع قنات
تقسيم‌بندي قنات‌ها برحسب طول
تقسيم‌بندي قنات‌ها برحسب بده
قنات‌هاي با بده ثابت و هميشگي
قنات‌هاي با بده متغير
تقسيم‌بندي قنات‌ها برحسب عمق
قنات‌هاي عميق
قنات‌هاي سطحي
مقايسه قنات و چاه
مزاياي قنات نسبت به چاه عميق
محدوديت هاي قنات نسبت به چاه عميق
عوامل موثر در ساخت يك قنات
آب هاي زير زميني
آب رودخانه ها
آب مرداب ها يا بركه ها
كيفيت آب قنات
شرايط محل هاي حفر قنات
محل هاي مناسب براي حفر قنات
محل هاي نامناسب براي حفر قنات
ابزار و وسايل جهت حفر قنات
چرخ چاه
طناب، ريسمان
دلو
كلنگ و بيلچه
چراغ
حفر قنات
گمانه زني
تراز كشي
تعيين محل ميله‌ها، طول پشته‌ها و جهت كوره
چاه كني
كوره كني
دويل كني
تشخيص جهت در زيرزمين
مشكلات حفر قنات و رفع آن ها
مضاعف كردن تعداد ميله هاي عميق
استفاده از دم
عمليات نگه داري قنات

منابع و مآخذ

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:مقدمه
مقدمه
فصل دوم:مقدمه اي بر الگوريتم ژنتيك
مقدمه
پيشينه
اصطلاحات زيستي
تشريح كلي الگوريتم ژنتيك
حل مسأله با استفاده از الگوريتم ژنتيك
اجزاي الگوريتم ژنتيك
جمعيت
كدگذاري
كدگذاري دودويي
كدگذاري مقادير
كدگذاري درختي
عملگرهاي الگوريتم ژنتيك
fitness (برازش)
selection (انتخاب)
crossover (تركيب)
mutation (جهش)
مفاهيم تكميلي
برتري ها و ضعف هاي الگوريتم ژنتيك
نكات مهم در الگوريتم هاي ژنتيك
نتيجه گيري
فصل سوم:كاهش اثرات زيست محيطي آلاينده هاي Cox، NOx و SOx در كوره ها
مقدمه
احتراق
روش محاسبه تركيبات تعادلي با استفاده از ثابت تعادل
روش محاسبه دماي آدياباتيك شعله
انتخاب سيستم شيميايي
تأثير دماي هوا و ميزان هواي اضافي بر توليد محصولات
بهينه سازي
روش هاي حل مسائل بهينه سازي
روش تابع پنالتي
الگوريتم حل تابع پنالتي
برنامه كامپيوتري و مراحل آن
تشكيل تابع هدف
تشكيل مدل مسئله بهينه سازي
روش حل
فصل چهارم:توضيحاتي در رابطه با gatool نرم افزار متلب
gatool
تنظيم گزينه ها براي الگوريتم ژنتيك
Plot Options
Population Options
Fitness Scaling Options
Selection Options
Reproduction Options
Mutation Options
Crossover Options
Migration Options
Output Function Options
Stopping Criteria Options
Hybrid Function Options
Vectorize Options
فصل پنجم:نتايج
نتايج حاصل از تابع پنالتي و الگوريتم ژنتيك
نتيجه گيري
فهرست مراجع

فهرست شكل:
مراحل الگوريتم ژنتيك
مثالي از كروموزوم ها به روش كدگذاري دودويي
مثالي از كروموزوم ها با استفاده از روش كدگذاري مقادير
انتخاب چرخ رولت
تركيب تك نقطه اي
تركيب دو نقطه اي
تركيب يكنواخت
وارونه سازي بيت
تغيير ترتيب قرارگيري
تغيير مقدار
نماي برنامه ي كامپيوتري
عمليات برازش براي توليد NO در مقايسه با نتايج اصلي در احتراق گازوئيل
نماي gatool نرم افزار مطلب
نماي gatool ، Cox براي گاز طبيعي
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي Cox براي گاز طبيعي
نماي gatool ، NOx براي گاز طبيعي
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي NOx براي گاز طبيعي
نماي gatool ، Cox + NOx براي گاز طبيعي
نمودارهاي Best fitness و Best individual مجموع آلاينده هاي Cox و NOxبراي گاز طبيعي
نماي gatool ، Cox براي گازوئيل
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي Cox براي گازوئيل
نماي gatool ، NOx براي گازوئيل
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي NOx براي گازوئيل
نماي gatool ، Sox براي گازوئيل
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي Sox براي گازوئيل
نماي gatool ، Cox + NOx براي گازوئيل
نمودارهاي Best fitness و Best individual مجموع آلاينده هاي Cox و NOx براي گازوئيل
نماي gatool ، Cox+NOx+Sox براي گازوئيل
نمودارهاي Best fitness و Best individual مجموع آلاينده هاي Cox و NOx وSOx براي گازوئيل
نماي gatool ، Cox براي نفت كوره
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي Cox براي نفت كوره
نماي gatool ، NOx براي نفت كوره
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي NOx براي نفت كوره
نماي gatool ، Sox براي نفت كوره
نمودارهاي Best fitness و Best individual آلاينده ي SOx براي نفت كوره
نماي gatool ، Cox + NOx براي نفت كوره
نمودارهاي Best fitness و Best individual مجموع آلاينده هاي Cox و NOx براي نفت كوره
نماي gatool ، COx+NOx+SOx براي نفت كوره
نمودارهاي Best fitness و Best individual مجموع آلاينده هاي COx و NOx و SOx براي نفت كوره

فهرست جدول:
تغيير نرخ توليد (mole/hr) NO در اثر تغيير دماي هوا و درصد هواي اضافي
تشكيل تابع هدف براي گاز طبيعي
تشكيل تابع هدف براي گازوئيل
تشكيل تابع هدف براي نفت كوره
مقايسه نتايج تابع پنالتي و الگوريتم ژنتيك

چكيده :
الگوريتم هاي ژنتيك يكي از الگوريتم هاي جستجوي تصادفي است كه ايده آن برگرفته از طبيعت مي باشد. نسل هاي موجودات قوي تر بيشتر زندگي مي كنند و نسل هاي بعدي نيز قوي تر مي شوند به عبارت ديگر طبيعت افراد قوي تر را براي زندگي بر مي گزيند. در طبيعت از تركيب كروموزوم هاي بهتر ، نسل هاي بهتري پديد مي آيند. در اين بين گاهي اوقات جهش هايي نيز در كروموزوم ها روي مي دهد كه ممكن است باعث بهتر شدن نسل بعدي شوند. الگوريتم ژنتيك نيز با استفاده از اين ايده اقدام به حل مسائل مي كند. الگوريتم هاي ژنتيك در حل مسائل بهينه سازي كاربرد فراواني دارند.
مسئله كاهش آلاينده هاي Cox ، NOx و Sox در كوره هاي صنعتي، يكي از مسائل بهينه سازي مي باشد، كه هدف آن بهينه كردن عملكرد كوره هاي احتراقي بر حسب پارامترهاي درصد هواي اضافي (E) و دماي هواي خروجي از پيش گرمكن (T)، به منظور كاهش ميزان آلاينده هاي توليد شده در اثر انجام عمليات احتراق است.
در اين پايان نامه ابتدا مروري بر مفاهيم مقدماتي الگوريتم هاي ژنتيك كرده سپس مشخصات كلي مسئله عنوان مي شود، در انتها مسئله ي مورد نظر توسط الگوريتم ژنتيك اجرا و نتايج آن با روش تابع پنالتي مقايسه ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معرفي محل كارآموزي
مقدمه
آشنايي با كارگاه ريخته گري
درجه
كوره هاي شعله اي (دوار)
ابزار آلات ذوب
نكات ايمني
انواع قالب گيري
قالب گيري با درجه
قالب گيري زميني روباز
قالب گيري زميني روبسته
ماهيچه سازي
ماسه ماهيچه CO2
روش تهيه
عناصر اصلي ذوب
بار
منطقه هاي ذوب
بازرسي و كنترل كمي و كيفي
انواع قالب هاي ريخته گري
قالب هاي ماسه اي (موقت)
خشك كردن و سخت كردن قالب
عيوب ريخته گري
خواص عمومي ماسه هاي قالب گيري
مواد قالب و ماهيچه ها براي قالب هاي دائمي
بررسي ماسه هاي ريخته گري ايراني
نگرشي به ماسه سيليسي موجود در ايران
ماسه هاي چسب دار طبيعي
ماسه هاي طبيعي بدون چسب
ماسه هاي مصنوعي
چدن خاكستري
دسته بندي چدن هاي خاكستري
اثر عناصر آلياژي عمده در چدن خاكستري
موليبدن
مس
واناديم
عمليات حرارتي چدن ها
عمليات حرارتي چدن خاكستري
نرم كردن تنش زدايي
سخت كاري و برگشت دادن

مقدمه:
بنا به تعريف ريخته گري عبارتست از هر نوع تغيير شكلي در فلزات و آلياژها از طريق ذوب فلز (آلياژ) و ريختن آن در محفظه اي به نام قالب. از تعريف فوق استنباط ميشود كه شكل دادن فلزات از طريق اكستروژن و يا Metallurgy Poeder را نميتوان ريخته گري دانست.
از طرف ديگر تعريف فوق فقط شكل مهندسي قطعه، ابعاد آن را مورد نظر قرار داده است، در حاليكه قطعات صنعتي علاوه بر شكل و اندازه بايد خواص مكانيكي فيزيكي و شيميايي معيني را در حد تغييرات مجاز داشته باشد بديهي است خواص مذكور به تركيب شيميايي آلياژ نوع ساختار و حضور ناخالصي، آخالها و عيوب دروني ديگر بستگي دارد و بنابراين تعريف ريخته گري علمي نيازمند تأكيد بر چنين مشخصاتي نيز مي باشد لذا :
ريخته گري عبارتست از شكل دادن فلزات و آلياژها از طريق ذوب فلز (آلياژ) و ريختن آن در محفظه اي بنام قالب تاپس از انجماد و عمليات لازم بعدي، شكل، اندازه و خواص مورد نظر و خواسته را ايجاد نمايد.
مزاياي صنعت ريخته گري :
الف : ارزش اقتصادي – با توجه به سرعت توليد و امكان توليد، فرآيندهاي تمام شده اجسام ريخته گري نسبت به ساير روشهاي شكل دادن كاهش يافته و از نظر اقتصادي مطلوب مي گردد.
ب: امكان ساخت – اجساميكه داراي شكلهاي پيچيده خارجي و داخلي هستند و بطرق ديگر تهيه آنها امكان ندارد فقط با طريقه ريخته گري قابل توليد مي باشند.
ج: سرعت توليد
هـ: تشكيل چند قطعه متشكل ايجاد خواص مكانيكي لازم
امكان توليد قطعات بسيار سنگين
ريخته گري يكي از روشهاي شكل دهي قطعات بدون براده برداري مي باشد. در دنياي امروز كه عصر صنعت و فن آوري است، دستگاه ها و تجهيزات متنوع و پيشرفته اي براي شكل دادن قطعات فلزي ابداع گرديده است. با اين وجود از آنجا كه اغلب فلزات و آلياژهاي آنها قابليت ريخته گري دارند، از اين روش مي توان براي توليد قطعات ساده و نيز قطعات پيچيده اي كه تهيه آنها با روش هاي ديگر داراي هزينه زياد است استفاده كرد و از اهيمت اين صنعت كه ميراث كهن بشر بوده است و از آن به عنوان يك هنر و حرفه ياد مي شود و هرگز كاسته نشده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:311
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه كارخانه قند
مقدمه
نقش شكر در تغذيه انسان
دستورالعمل هاي عمومي
فصل اول
عيار سنجي
آزمايشهاي عيارسنجي
نمونه برداري از چغندرقند
نمونه برداري از خميره چغندر قند
تعيين درصد قند چغندر قند(عيار)
طرز تهيه محلول استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول هاي رقيق شده استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول سولفات آلومينيم 3% درصد
تعيين درصد افت چغندر
فصول دوم
انتقال چغندر قند
آزمايش هاي آب كانال چغندر قند
تعيين PHآب كانال چغندرقند
طرز تهيه محلول هاي بافر
تعيين دماي آب كانال چغندر
فصل سوم
عصاره گيري
آزمايش هاي ديفوزيون
نمونه برداري خلال
آزمايش هاي خلال چغندر قند
تعيين ديژسيون خلال
تعيين ماده خشك خلال
تعيين PH خلال
تعيين كيفيت خلال
تعيين مارك چغندر قند
تعريف مارك
تعيين قند انورت چغندر قند
طرز تهيه محلول مولر
طرز تهيه محلول تيوسولفات سديم
تعيين فاكتور محلول تيوسولفات سديم
طرز تهيه محلول يد
تعيين فاكتور محلول يد
طرز تهيه محلول اسيد استيك N 5 و N 1
طرز تهيه معرف چسب نشاسته
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 2
طرز تهيه محلول يدات پتاسيم N 1/0
طرز تهيه معرف فنل فتالئين
طرز تهيه محلول كربنات سديم N 1
تعيين رافينوز چغندر قند
طرز تهيه محلول كربنات سديم 10%
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 1
تعيين سطح مخصوص خلال
آزمايش هاي شربت خام و آب ديفوزيون
نمونه برداري شربت خام
نمونه برداري آب ديفوزيون
تعيين درصد قند شربت خام
تعيين ماده خشك شربت خام
تعيين PH شربت خام
تعيين اسيديته شربت خام
طرز تهيه محلول سود
تعيين قند انورت شربت خام
شمارش مستقيم ميكروسكوپي شربت خام
شمارش كلني (كلني كانت) ميكروب هاي شربت خام
طرز تهيه محيط كاشت پليت كانت آگار
طرزتهيه الكل اتيليك
تعيين PH آب ديفوزيون
آزمايش هاي آب تفاله
نمونه برداري آب تفاله
تعيين درصد قند آب تفاله
تعيين ماده خشك آب تفاله
تعيين PH آب تفاله
آزمايش هاي تفاله پرس شده
نمونه برداري تفاله پرس شده
تعيين درصد قند تفاله پرس شده
تعيين ماده خشك تفاله پرس شده
آزمايش هاي تفاله خشك
نمونه برداري تفاله خشك
تعيين درصد قند تفاله خشك
تعيين ماده خشك تفاله خشك
تعيين زمان بازشدن تفاله بريكت
فصل چهارم
تصفيه شربت
آزمايش هاي تصفيه شربت
نمونه برداري شربت پرشولاژ، شولاژ ،كربناتاسيون II ,I
آزمايش هاي پر شولاژ
تعيين PH شربت پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين قليايي پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين بومه شيرآهك
آزمايش هاي شولاژ (آهك خور II)
تعيين قليايي شربت شولاژ (شربت آهك خور II)
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك
آزمايش هاي كربناتاسيون I (اشباع I)
تعيين PH شربت كربناتاسيون I(شربت اشباع I)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون I
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيون I
طرز تهيه محلول هيدروكسيد سديم
طرز تهيه معرف مخلوط
تعيين سرعت سديمنتاسيون شربت كربناتاسيون I
اندازه گيري حجم گل شربت كربناتاسيون I
ضريب صاف شدن (FK) شربت كربناتاسيون I
تنظيم دستگاه تعيين ضريب فيلتراسيون بريگل مولر
قليايي اپتيمم (مطلوب) شربت كربناتاسيون I
تعيين كدورت شربت كربناتاسيون I
آزمايش هايگل كربناته
نمونه برداري گل كربناته (فيلتر خلاء – فيلتر ممبران)
تعيين درصد قند گل كربناته
تعيين ماده خشك گل كربناته
آزمايش هاي كربناتاسيون II (اشباع II)
تعيين PH شربت كربناتاسيون II (شربت اشباع II)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون II
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيونII
فصل پنجم
اواپراسيون
آزمايش هاي اواپراسيون
نمونه برداري شربت رقيق و شربت غليظ
آزمايش هاي شربت رقيق
تعيين درصد قند شربت رقيق
تعيين ماده خشك شربت رقيق
تعيينPH شربت رقيق
تعيين قليايي شربت رقيق
تعيين سختي كل شربت رقيق
طرز تهيه معرف اريوكروم بلوبلاك
طرز تهيه محلول بافر آمونياكي
تعيين خاكستر شربت رقيق
تعيين رنگ شربت رقيق
تعيين مقدار قند انورت شربت رقيق
تعيين مقدار اكسيد گوگرد شربت رقيق
آزمايش هاي شربت غليظ
تعيين درصد قند شربت غليظ
تعيين ماده خشك شربت غليظ
تعيينPH شربت غليظ
تعيين قليايي شربت غليظ
تعيين سختي كل شربت رقيق
تعيين خاكستر شربت غليظ
تعيين رنگ شربت غليظ
تعيين مقدار قند انورت شربت غليظ
فصل ششم
كريستاليزاسيون
آزمايش هاي كريستاليزاسيون
آزمايش هاي پخت ها
تعيين درصد قند پخت ها
تعيين PH پخت ها
تعيين خاكستر پخت ها
آزمايش هاي پساب ها ، پساب ها،پساب نوچ، ليكور استاندارد ، كلرس ها ، آفينه و ملاس
تعيين ماده خشك
تعيين PH
تعيين خاكستر
تعيين خاكستر ملاس
تعيين مقدار قند انورت ملاس
تعيين رنگ در محلول كلرس I
آزمايش هاي قند و شكر
نمونه برداري قندوشكر
آماده سازي نمونه هاي قند (كله – حبه – كله شكسته)
تعيين درصد قند شكر و پودر قند
تعيين قند انورت شكر سفيد و پودر قند
تعيين درصد رطوبت شكر سفيد و پودر قند
تعيين خاكستر شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ در محلول شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ ظاهري شكر سفيد وقند
منبع نور
تعيين مقدار SO2 شكر سفيد و پودر قند
طرز تهيه محول فرم آلدئيد 2 گرم در ليتر
طرز تهيه محلول پارارزنيلين (محلول مادر)
طرز تهيه محلول ساكارز عاري از سولفيت
طرز تهيه محلول استاندارد سولفيت سديم (آزمايشات مقدماتي)
طرز تهيه محلول مادر سولفيت سديم جهت رسم منحني اسپكتروفتومتر
تعيين باكتري هاي هوازي مزوفيل شكر و پودر قند
تعيين كپك و مخمر شكر و پودر قند
تعيين كليفوم در شكر و پودرقند
تعيين رافينوز نمونه هاي فرآيند توليد شكر از چغندر قند
فصل هفتم
كوره آهك
آزمايش هاي كوره آهك
آزمايش هاي سنگ آهك
تعيين رطوبت سنگ آهك
تعيين درصد مواد فرار سنگ آهك
تعيين درصد مواد نامحلول دراسيد كلريدريك نمونه سنگ آهك
تعيين درصدآهن و آلومينيم سنگ آهك
تعيين درصد كلسيم و منيزيم سنگ آهك
آزمايش هاي كك
تعيين درصد رطوبت كك
تعيين درصد خاكستر كك
آزمايش هاي گاز توليدي كوره آهك
تعيين غلظت گاز دي اكسيد كربن CO2 به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز اكسيژن (O2)به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز منواكسيد كربن (CO)به وسيله دستگاه اورسات
فصل هشتم
كوره بخار
آزمايش هاي كوره بخار
آزمايش هاي آب تغذيه و آب كوره بخار
PH آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كل (مجموع كلسيم ومنيزيم) آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كربنات و سختي غير كربنات آب تغذيه و آب كوره بخار
قليايي فنل فتالئين ومتيل اورانژ (عدد Pو عددm) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين وزن مخصوص يا چگالي آب كوره بخار
اثبات وجودقند (تست موليش) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين مقدار هيدرازين (N2H4) اب كوره بخار
فصل نهم
قندگيري از ملاس
آزمايش هاي قندگيري ازملاس
آزمايشهاي آهك
تعيين درصد زبره آهك
اكتيويته پودر آهك (مقدار CaO در آهك )
آزمايش هاي فرملاس
تعيين درصد قند فرمالاس
تعيين ماده خشك فرملاس
آزمايشهاي ساكارات سرد
تعيين درصد قند ساكارات سرد
تعيين درصد CaO در ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص ظاهري ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص حقيقي ساكارات سرد
تعيين بومه ساكارات سرد
آزمايشهاي پسآب سرد
تعيين درصد قند پسآب سرد
تعيين درصد CaOدر پسآب سرد
فصل دهم
فاضلاب
آزمايش هاي فاضلاب
اندازه گيري اكسيژن محلول (DO)
تعيين PH فاضلاب
تعيين كدورت فاضلاب
تعيين اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي (BOD)
تعيين اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD)
تعيين باقيمانده كل (T.S)
تعيين كل مواد جامد فرار در يك ليتر فاضلاب (v.s)
تعيين كل مواد جامد حل نشده در يك ليتر فاضلاب (T.S.S)
تعيين كل مواد جامد حل شده در يك ليتر فاضلاب (T.d.S)
تعيين درصد قند آب كانال شستشو
خط توليد
نگاهي اجمالي به مراحل فرايند خط و توليد
عيار سنج
آسياب خلال
برج ديفوزيون
قسمت خام
قسمت كريستاليزاسيون

قند گيري از ملاس

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقدير و تشكر
فصل اول:  آشنايي كلي با مكان كارآموزي
فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز    
رنگ هاي توليدي مورد مصرف در صنايع نساجي
مواد يكنواخت كننده
رنگينه هاي اسيدي
رنگينه بازي
رنگينه هاي مستقيم
رنگينه هاي حلال
رنگينه ديسپرس
رنگينه هاي خمي
رنگينه هاي دندانه اي يا كمپلكس فلزي
رنگينه هاي راكتيو
رنگينه هاي اينگرين
مواد اضافه شده
مواد تر كننده و يا نفوذ كننده
مواد ضد مهاجرت
مواد حمل كننده
صنعت رنگ
رزين ها
رزين هاي آلكيدي
روغن ها
رزين هاي اپوكسي
رزين هاي آمينو
رزين هاي فنلي
زرين هاي پلي اورتان
رزين هاي پلي اورتان يك دسته اي
روغن هاي اورتاتي
رزين هاي پلي اورتان رطوبت خشك
رزين هاي بلوكه شده كوره اي
رزين هاي پلي اورتان دو جزئي
رزين هاي سيليكوني
رزين هاي سلولزي
رزين هاي وينيل
رزين هاي اكريليك
رنگ جهت يخچال و فريزر
رنگ جهت سطوح ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي
رنگ جهت سطوحي كه در آب قرار دارند
رنگ جهت كفپوش ساختمان ها و بدنه هواپيما
رنگ درون قوطي هاي مواد غذايي
رنگ هاي مقاوم در مقابل حرارت
رنگ هاي مقاوم در مقابل آب و هوا
رنگ هاي مقاوم در مقابل خاك
رنگدانه ها و خواص فيزيكي آن ها
قدرت رنگ دهندگي در ايجاد فام مناسب
قدرت پوشش
قدرت جذب روغن
حلال ها
قدرت حلاليت
سرعت تبخير
نقطه اشتعال
سميت حلال ها
خشك كن ها
خشك كن كبالت
خشك كن سرب
چند رويه
مواد افزايش دهنده گرانروي
مواد پخش كننده
نرم كننده ها
مواد ضد خوردگي
روش هاي رنگ آميزي
روش رنگ آميزي الكتروكوتينگ
معايب رنگ و روش هاي رفع آن ها
هنگام ساخت رنگ
بر كنش نامناسب رزين و حلال
بر هم كنش نامناسب رزين و رنگدانه
برهم كنش نامناسب رزين با رزين
هنگام نگهداري رنگ
رويه بستن
ته نشيني رنگدانه ها
تيره شدن
هنگام بكارگيري رنگ
هنگام تشكيل فيلم
شره كردن
پوست پرتغالي شدن
حفره زايي
فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتايج و پيشنهادات

مقدمه:
آخر نقش سمفوني تحريك آموزي را به نام رنگ تدارك ديده و چشم انسان را به گونه اي طراحي كرده است كه بالغ بر يك ميليون و نيم تك ـ نت آن را دريابد
در دنياي امروزي رنگ نقش بسيار مهمي را در تمامي اركان زندگي بشري ايفا مي كند رنگ پديده اي است كه از جهات متفاوتي مورد بحث مي باشد به نحوي كه:
1-هنرمند،‌ به اثرات رنگ  از نظر زيباشناسي توجه نموده و نفوذ معنوي رنگ و خلاقيت آن را بررسي مي كند.
2-و بالاخره شيميدان ها به ساختمان مولكولي رنگ ها و طريقه تهيه آن ها از مواد اوليه،‌ توجه دارند.

بر اساس توليد منطقه اي، اولين توليد كننده رنگ  در جهان اروپا بوده كه از آن ميان، آلمان با حدود 22% سهم جهاني رتبه اول را دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه اي پيرامون شركت ايران خودرو
خلاصه وضعيت موجود در سالن آلومينيوم
بخش اول : سرسيلندر XU7 , XU9
بخش دوم: سيلندر پژو
بخش سوم: عيب يابي موتورهاي DC
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
جدول وضعيت دستگاه ها و تجهيزات موجود براي توليد سرسيلندر (XU7, XU9)
جدول محاسبات ظرفيت سنجي سرسيلندر (XU9)
جدول محاسبه ظرفيت ماهيچه سازي
جدول مقايسه ظرفيت توليد ماهيچه و تعداد مورد نياز ماهيچه
جدول مقايسه توان توليد و برنامه توليد سرسيلندر
جدول خلاصه وضعيت كوره هاي تأمين كننده ذوب سيلندر
جدول وضعيت ذوب مورد نياز سرسيلندر (XU7)
جدول ليست دستگاه ها و تجهيزات موجود براي توليد سيلندر پژو

پيشگفتار:
دنيا پس از رنسانس و به خصوص در قرن پاياني هزاره دوم آن چنان شاهد دگرگوني هاي شگرفي در زمينه هاي علوم و فنون بوده كه بسان رويايي باور نكردني مي آيد. رشد چشمگير صنعت در روزگار ما به گونه اي بوده كه حتي خالق داستان هاي علمي و تخيلي ژول ورن چنين چيزي به مخيله‌اش خطور نكرده و نتوانسته بود پيش بيني تحولات عصر تكنولوژي را تصور كند.
حركت شتابان صنعت به اسب افسار گسيخته اي مي ماند كه ياراي توقف نداشته و همان طور ميتازد. سوار بر آن صاحبان صنايع بزرگ دنيا و كشورهاي توسعه يافته مي باشند كه فاصله خود را لحظه به لحظه از ديگر كشورها بيشتر مي كنند تا عملا اميدي براي رسيدن به آن ها وجود نداشته باشد. در اين جا بود كه دانشگاه ها با هدف به روز كردن دانشجويان خود و با هدف اينكه از رهگذر عقب نمانده و افرادي تحصيل كرده كه در صنعت روز دنيا عملاً عقب مانده و ناكارآمد باشند پرورش ندهند تصميم به ورود در اين عرصه گرفتند و تلاش كردند خلأ مزبور را به گونه اي پر نمايند. بزرگترين خدمتي كه اين مراكز آموزشي به دانشجويان خود و به صنعت كشور نمودند برقراري واحدهايي به نام كارآموزي بود تا بدين وسيله پيوندي ميان دانشگاه و صنعت بوجود آيد و با همراهي و معاضدت استادان دانشگاه و نخبگان فنون در هر چه بالا بردن سطح كيفيت محصولات و صنايع بكوشند. اميد است اين پيوند متقابل آينده اي بهتر از آن صنعت كشور نمايد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:225
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر
مقدمه
هدف و حوزه ديد
علائم و تعاريف آن ها
اصول راهنما
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي
محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي
تلفات خاكستر و تشعشعات
اطلاعات متفرقه
راندمان با روش ورودي – خروجي
فصل دوم – چگونه ميتوان راندمان بويلر را افزايش داد
مقدمه
احتراق
روشهاي افزايش راندمان بدون صرف هزينه
اثر هواي اضافي روي راندمان در ارتباط با متغيرهاي ديگر
تاثير هواي اضافي بر روي خوردگي سطوح
كاهش دماي دود خروجي
افزايش راندمان با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد
شاخص هاي ديگر كاركرد
ضميمه
بدست آوردن وزن هواي خشك

مقدمه
1-0- كد PTC شامل دستورالعمل هايي بمنظور تست واحدهاي مولد بخاري ميباشد اين واحد تركيبي از وسايلي هستند كه براي آزاد سازي و بازيابي حرارت به همراه وسايل انتقال حرارت به يك سيال عامل استفاده گرديده تا به اين وسيله بتوان از حرارت آزاد شده استفاده نمود واحد مورد نظر اين كد ممكن است شامل تجهيزات بويلر، كوره، سوپر هيتر، ري هيتر، اكونومايزر، گرمكن هوا (ايرهيتر) و مشعل سوخت باشد. در صورتي كه حرارت جذب شده توسط اكونومايزر و گرمكن هوا به واحد برگردانده نشود نمي توان آن ها را به عنوان بخشي از واحد در نظر گرفت. هدف از روش هاي اين تست دستيابي اطلاعاتي بمنظور ايجاد معيارهاي طراحي قسمت هاي مختلف يك مولد بخاري نميباشد. كدهاي تكميلي PTC 4.2 و PTC 4.3 بترتيب شامل تست هاي تجهيزات پودر كننده و گرمكن هوا ميباشند.
2-0- ما قصد داريم براي استفاده از اين كد، آزمايش جامعي از كد مربوط را با دستورالعمل PTC 1 و ساير كدهاي اشاره شده قبل از آغاز مراحل مقدماتي تست ها، انجام دهيم. اين بررسي بمنظور اطمينان از يك روش تست كامل و مرتب ميباشد زيرا اين بررسي يك درك كلي از نيازمندي هاي كدهاي تست قدرت ASME را به كاربر ميدهد و او ميتواند به سرعت روابط بين كدهاي مختلف را درك نمايد. براي دستيابي به آخرين اصلاحات مربوط به اين كدها و استفاده از آن ها بايد دقت كافي را مبذول داشت.
3-0- اگرچه بخش دوم اين كد در ارتباط با نشانه ها و تعاريف مربوط به آن ها در اجراي تست واحدهاي مولد بخاري ميباشند، كاربر بايستي بمنظور بحث كاملتر براي مواردي كه در پيش رو دارد به كد مربوط به تعاريف و مقادير PTC 2 مراجعه نمايد.
4-0- ضمائم مربوط به ابزار دقيق و وسايل PTC 19 كه در اينجا به آن ها اشاره شده بايستي به طور كامل مورد مطالعه قرار گيرند زيرا ارزش و اعتبار نتايج اين تست به انتخاب ابزار و طريقه استفاده، كاليبراسيون و دقت قرائت آنها بستگي دارد.
1-4-0- ساير موارد بسيار مهم براي ارزش و اعتبار اين تست عبارتند از تعيين دقيق مقدار ارزش حرارتي بالا و ديگر خواص سوخت مصرفي كد مناسب براي نوع سوخت و روش استاندارد ASTM مربوط به گرماي احتراق بايستي به دقت پيگيري گردد.
5-0- اين كد به عنوان يك راهنما براي انجام كليه تست هاي مولد بخاري مورد نظر ميباشد اما احتمالاً قادر نيست كاربر يك آزمايش را با اشكال گوناگون در طراحيهاي مختلف مولدهاي بخاري به تفصيل شرح دهد. در هر صورت يك مهندس ذيصلاح بايستي واحد خاصي را كه مرود نظر مي باشد مطالعه نموده و رابطه آن را با بقيه سيكل سنجيده و دستورالعمل هاي تست را كه از نظر كلي درست بوده و با مفاهيم اين كد مطابقت دارد بهبود بخشد. مثال هاي مربوط به طراحيهاي گوناگون در هنگام آماده سازي اين كد، واحدهاي مولد بخاري مادون بحراني و مافوق بحراني تك گذر و سيكل مضاعف ميباشد.
چنين واحدهايي نيز در هنگام آماده سازي اين كد در نظر گرفته شده و عقيده بر اين است كه قوانين مربوطه در تست اين واحدهاي بخاري نيز اقبل اجرا ميباشد.
6-0- دستورالعمل هاي كلي كه در اين كد بيان شده است همچنين در تست گرمكنهاي آب تغذيه فشار قوي قابل اجرا هستند با اين تفاوت كه تعيين راندمان فقط توسط روش تلفات حرارتي كه در بخش 5 توضيح داده شده است، بدست مي آيد. روش ورودي – خروجي در تعيين راندمان قابل قبول نمي باشد زيرا عدم دقت زيادي بعلت وجود مقادير غير قابل تعيين بخار در خروجي و خطاهاي كوچك اندازه گيري درجه حرارت ميزان دبي حجمي زياد وجود دارد. ظرفيت تست يا خروجي توسط راندمان و گرماي ورودي و يا توسط اندازه گيري مستقيم گرماي خروجي در صورتي كه دقت بالا لازم نباشد، قابل تعيين خواهد بود.
7-0- تست واحدهاي اتمي و مولدهاي بخاري سيكل تركيبي در اين كدها نمي باشد زيرا گسترش توسعه مولدها در زمان اصلاح اين كدها انجام مي گرفته در نتيجه توصيه هاي ويژه اضافه نگرديده است.
8-0- سيستم هاي ابزار دقيق پيشرفته مانند ادوات الكترونيكي يا تكنيك هاي اندازه‌گيري دبي جرمي، ممكن است با يك توافق دو جانبه به عنوان يك انتخاب براي ملزومات كد ابزار دقيق اجباري استفاده گردند چون كاربردهاي اين ابزارها دقت لازم براي اين كد را نشان داده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۱۲

تعداد صفحات:152
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
دسته بندي مبدل هاي حرارتي
بر اساس نوع و سطح تماس سيال سرد و گرم
بر اساس جهت جريان سيال سرد و گرم
بر اساس مكانيزم انتقال حرارت بين سيال سرد و گرم
بر اساس ساختمان مكانيكي و ساختار مبدل ها
اصول طراحي مبدل هاي حرارتي
1- تعيين مشخصات فرآيند و طراحي
2- طراحي حرارتي و هيدروليكي
3- طراحي مكانيكي
4- ملاحظات مربوط به توليد و تخمين هزينه ها
5- فاكتورهاي لازم براي سبك و سنگين كردن
6- طراحي بهينه
7- ساير ملاحظات
نرم افزار HTFS ( شبيه سازي و طراحي مبدل هاي حرارتي )
TASC، طراحي حرارتي، بررسي عملكرد و شبيه سازي مبدل هاي پوسته و لوله
FIHR، شبيه سازي كوره ها با سوخت گاز و مايع
MUSE، شبيه سازي مبدل هاي صفحه اي پره دار
TICP، محاسبه عايقكاري حرارتي
PIPE، طراحي، پيش بيني و بررسي عملكرد خطوط لوله
ACOL، شبيه سازي و طراحي مبدل هاي حرارتي هواخنك
FRAN، بررسي و شبيه سازي مبدل هاي نيروگاهي
TASC، طراحي حرارتي، بررسي و شبيه سازي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله
توانايي ها
كاربرد در فرآيند
مشخصات فني و توانايي ها
خواص فيزيكي
بررسي ارتعاش ناشي از جريان
خروجي
ACOL، شبيه سازي و طراحي مبدل هاي حرارتي هواخنك
طراحي
كاربرد در فرآيند
مشخصات فني و توانايي
نتايج خروجي
PIPESYS ، شبيه سازي خطوط لوله
امكانات و توانايي ها
نمونه هايي از كاربرد PIPESYS در عمل
نرم افزار Aspen B-jac
آشنايي با نرم افزار Aspen Hetran
نحوه كار نرم افزار Hetranدر حالت طراحي
محيط نرم افزار Aspen Hetran
تعريف مساله ( Problem Definition )
اطلاعات خواص فيزيكي ( Physical property data )
ساختار مبدل ( Exchanger Geometry )
داده هاي طراحي ( Design Data)
تنظيمات برنامه ( Program Options )
نتايج ( Results )
خلاصه وضعيت طراحي
خلاصه وضعيت حرارتي
خلاصه وضعيت مكانيكي
جزئيات محاسبه ( Calculation Details )
آشنايي با نرم افزار Aerotran
روش هاي طراحي نرم افزار Aerotran
آشنايي با نرم افزار Teams
برنامه Props
برنامه Qchex
برنامه Ensea
برنامه Metals
برنامه Primetal
برنامه Newغير مجاز مي باشدt
منابع و ماخذ

پيش گفتار:
مبدلهاي حرارتي تقريبا پركاربرترين عضو در فرآيندهاي شيميايي اند و ميتوان آنها را در بيشتر واحدهاي صنعتي ملاحظه كرد. آن ها وسايلي هستند كه امكان انتقال انرژي گرمايي بين دو يا چند سيال در دماهاي مختلف را فراهم ميكنند. اين عمليات ميتواند بين مايع- مايع ، گاز- گاز و يا گاز- مايع انجام شود. مبدلهاي حرارتي به منظور خنك كردن سيال گرم و يا گرم كردن سيال با دماي پايين تر و يا هر دو مورد استفاده قرار ميگيرند.
مبدلهاي حرارتي در محدوده وسيعي از كاربردها استفاده ميشوند . اين كاربردهاي شامل نيروگاه ها، پالايشگاه ها، صنايع پتروشيمي، صنايع ساخت و توليد، صنايع فرآيندي، صنايع غذايي و دارويي، صنايع ذوب فلز، گرمايش، تهويه مطبوع، سيستم هاي تبريد و كاربردهاي فضايي مي باشند. مبدلهاي حرارتي در دستگاه هاي مختلف نظير ديگ بخار، مولد بخار، كندانسور، اواپراتور، تبخير كننده ها، برج خنك كن، پيش گرم كن فن كويل، خنك كن و گرم كن روغن، رادياتور ها، كوره ها و … كاربرد فراوان دارند.
صنايع بسياري در طراحي انواع مبدلهاي حرارتي فعاليت دارند و هم چنين، دروس متعددي در كالج ها و دانشگاه ها با نام هاي گوناگون در طراحي مبدل هاي حرارتي ارائه ميگردد. محاسبات مربوط به مبدلها كاري طولاني و گاهي خسته كننده است. مثلا طراحي يك مبدل براي يك عمليات به خصوص نياز به حدس هاي زيادي دارد كه با استفاده از آن ها و طبق استانداردها مي توان اندازه هاي يك مبدل مناسب را پيدا كرد. اما با استفاده از برنامه هاي كامپيوتري تمام اين محاسبات توسط كامپيوتر انجام ميشود و طراح براي طراحي تنها بايد شرايط عملياتي و خواص سيالات حاضر در عمليات را وارد كند. نرم افزارهاي Aspen B-jac و HTFS از اين موارد هستند. اين نرم افزارها شامل برنامه هايي مي شوند كه توانايي انجام چنين محاسباتي را دارند.
در اين تحقيق ابتدا توضيحاتي در مورد مبدل هاي حرارتي و اصول طراحي آنها بيان گرديده و در ادامه به معرفي و آشنايي با چند نرم افزار طراحي مبدل ها پرداخته شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۱۲

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آزمايشگاه كارخانه
آسياب هاي آزمايشگاهي
انواع خاك هاي سراميكي
سنگ شكن ها
آسياب
مواد افزودني
فلوكولانت ها
اسپري دراير
سيلو
پرس
كوره ها
لعاب
كائولن
طبقه بندي لعاب
تغيير لعاب شفاف
اكسيدهاي رنگ كننده
مراحل توليد كاشي لعاب خورده
معاب لعاب
سوراخ شدن لعاب
بسته بندي و فروش
پيشنهادات

مقدمه
سخني در خصوص تاسيس شركت صنايع كاشي خزر
شركت صنايع كاشي خزر (سهامي خاص) با اخذ موافقت اصولي از وزارت صنايع و سرمايه اوليه سيصدو پنجاه ميليون ريال آذر ماه 1361 تحت شماره 46123 مورخ 11/9/61 به ثبت رسيد و با انتخاب هئيت مديره و مدير عامل از ميان سرمايه گذاران ، ضمن خريد زمين مورد نياز ، در شهر صنعتي رشت بلافاصله امور اجرائي پروژه آغاز و همزمان اقدامات لازم جهت بررسي و انتخاب و خريد ماشين آلات خطوط توليد و كوره ها از كشورهاي ايتاليا و آلمان غربي صورت گرفت .
در طول سال هاي جنگ تحميلي علي رغم مسائل و مشكلات عديده با برخورداري از معاضدت و همياري مقامات مسئول صنايع كشور و علاقمندي و پشتكار مهندسين و كارگران امور اجرائي پروژه متوقف نگرديد و همراه با پيشرفت امور ساختماني و آماده سازي سالن اصلي توليد و بخش هاي وابسته ماشين آلات و دستگاه ها و كوره هاي بيسكويت و لعاب به كشور وارد و با نظر كارشناسان داخلي و خارجي تا پايان سال 1368 نصب و راه اندازي شد به ترتيبي كه از ارديبهشت 1369 توليد آزمايشي و بهره برداري از كارخانه آغاز گرديد .بديهي است همزمان با پيشرفت امور اجرايي پروژه و حسب نياز و مورد در دو نوبت سرمايه شركت به ميزان يك ميلياردو پانصد ميليون ريال افزايش داده شد و در راين راستا شركت از تسهيلات اعتباري بانك تجارت به منظور تامين بخشي از هزينه ها و تهيه و تدارك مواد اوليه مورد نياز بهره مند گرديده است . همچنين با افزايش ظرفيت توليد و نسب كوره هاي جديد و افزايش سرمايه اوليه در سال 82 ظرفيت سالانه كارخانه بالغ بر 2 ميليون متر مربع كاشي ديواري در طرح ها و اندازه هاي 32*25 و 30*20 ميباشد.
شركت صنايع كاشي خزر در جهت خود كفائي و توليد كاشي با كيفيت برتر و برابر با محصولات خارجي داراي واحد تحقيقات و آزمايشگاه مجهز و مدرن بوده كه با استفاده از تجارب متخصصين اين رشته هموراه در خصوص كيفيت فيزيكي و شيميايي مواد مصرفي و مورد نياز به تحقيق پرداخته و با مصرف بهترين مواد در توليد و ارائه محصولاتي با كيفيت برتر را همواره مد نظر داشته و سرلوحه كار خود قرار داده است.

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۱۱

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع روش هاي قالب گيري در كارگاه
وسايل برقي و لوازم موجود در كارگاه
مذاب آلومنيوم
مذاب چدن
مدل سازي
نقشه هاي آماده براي مدلسازي
مدل سازي با فوم يا يونيليت
روش گريز از مركز – سانتيريفوژ
ريخته گري گريز از مركز افقي با قطعه داخلي
سفارش مشتري
انواع فولاد ها با روش سانتيريفيوژ
انواع و اقسام رينگ ها و غلتك ها
سانتريفوژ عمودي
قالب توسط مكپ بسته ميشود
ماسه سيليسي معمولي
ماسه تر
چدن – فولاد – برنز – برنج – AL
كارگاه هاي خاص
قطعات خاص
قطعات صنايع دفاع
تجهيزات و ابزار كارگاه ريخته گري
كوره ها و وسايل تهيه مذاب
مجتمع آزمايشگاهي و آزمايشگاه هاي مواد
قالب گيري مدل هاي يك تكه و ساده
قالب گيري مدل هاي دو تكه با ماهيچه متحرك
قالب گيري زميني
قالب گيري دي اكسيد كربن
ماهيچه سازي
تكثير مدل و ساخت مدل صفحه‌اي
چدن (CAST IRON)
برخي از مشخصه هاي سمانتيت
ذوب چدن ها
عوامل موثر در انتخاب كوره
آزمايش هاي آزمايشگاهي چدن
چدن خاكستري
خواص مهندسي چدن خاكستري
چدن نشكن – چدن با گرافيت كروي
مراحل توليد چدن با گرافيت كروي

انواع روش هاي قالب گيري در كارگاه:
1.روش CO2 براي ماهيچه سازي
الف-چسب سيليكات سديم
ب- گاز CO2 و غيره
2.روش قالب گيري گچي(دوغابي): بعد از ريخته گري قطعات آن ها را با استفاده از عمليات داخل كارگاه آماده فروش ميرسانند.
الف- كندن راهگاه و سيخ هوا
ب- سوراخ كردن محل هايي كه بايد سوراخ شوند
ج- پرداخت كاري بر روي قطع
د- رنگ كردن بعضي از قطعات (مخصوصا قطعات آپارات) ه-بسته بندي كردن و غيره

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۱۱

تعداد صفحات:148
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و تاريخچه
نظر فرانك لويداريت در مورد چوب
ساختار درخت
ساختار قابل رويت
چوب ها از نقطه نظر بافت به دو دسته تقسيم ميشوند
سخت چوب ها
نرم چوب ها
خواص چوب
خواص فيزيكي چوب
رطوبت چوب
هدايت حرارت در چوب
تغيير ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط )
گرما ويژه چوب
قابليت سوختن و قدرت انرژي زايي
انتقال و انتشار صوت
جذب و تخفيف صدا
هدايت الكتريكي
هم گشيدگي و واكشيدگي
رنگ و بو
خواص مكانيكي چوب
مقاومت خمشي
تاب ضربه اي
تاب كششي
دوام چوب
خواص شيميايي
اثر هوا ، اكسيرژن و آب بر سلولز
اثر حرارت
اثر اسيدها
اثر قلياها
خواص كاربردي
رطوبت چوب
ميزان رطوبت در چوب
چوب داراي آب آزاد يا چوب تر
چوب نم دار
چوب خشك
چوب خشك مطلق
تغيير حجم در مقاطع چوبي
اشكال گوناگون
چوب از نظر مصرف
چوب هاي گرد
چوب هاي بريده شده
انواع چوب هاي بريده شده
چهار تراش
بينه
تخته
الوار
چوب هاي ورقه اي
چوب هاي مصنوعي
تخته چند لايي
تخته خرده چوب ( نئوپان )
تخته فيبرها
صفحات چوب ـ سيمان
كانتكس
آندولين
تخته هاي گلولام
معايب چوب
معايب هنگام رويش درخت
گره ها
تغيير جهت تارهاي چوب
ترك ( شكاف و گسيختگي )
پيچ خوردگي درخت
يكطرفه روئيدن درخت
رشد غير مركزي
اعوجاج
روي هم افتادگي
دو مركزي بودن
آفات چوب
قارچ ها و ميكر ارگانيسم ها
حشرات
قابليت اشتعال چوب
حفاظت از چوب
پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف
لاك
ورني ها
رنگ ها
بتانه
اشباع چوب
روش هاي اشباع
با فشار
بدون فشار
سوزاندن سطح چوب
موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسكلت ساختمان
چوب به عنوان مصالح كمكي
چوب به عنوان مصالح
براي معماري داخلي
پوشش هاي چوبي
درها و پنجره هاي چوبي
تيغه هاي جداكننده چوبي
كارهاي چوبي تزئيني
اتصالات چوب
ميخ ، پيچ و ساير وسايل اتصال
چسب ها
مشخصات چسب خوب
حمل و نقل و نگهداري
ساختمان چوب
كاركردن چوب
آب موجود در چوب به دو دسته تقسيم مي شود
آب آزاد
آب پيوسته
آب مولكولي
آب آغشتگي
آب موجود در رگ هاي موئين كه به آن آب شعريه هم مي گويند
نقطه اشباع چوب
رطوبت تعادل
علت تغيير شكل دادن چوب
خشك كردن چوب
خشك كردن چوب در هواي آزاد
خشك كردن چوب در كوره
انواع كورهاي چوب خشك كني
زيان هاي ناشي از خشك كردن چوب
ركود سرمايه
تغيير شكل
كج شدن چوب
قسمت هاي مختلف يك درخت
انواع چوب هايي كه در ساختمان مصرف مي شوند
تفاوت هاي درختان سوزني برگ و پهن برگ
وزن مخصوص چوب
نقوش چوب
نقوش ايجاد شده در اثر رنگ
نقوش ايجاد شده در اثر الياف
معايب چوب
گره ها
پيچ خوردگي درخت
بد روئيدن درخت
شكاف و گسيختي
معايبي كه بعد از قطع درخت ممكن است در چوب ايجاد شود
قطع كردن درخت
حمل درخت به كارخانه
پوست كندن درخت
خشك كردن الوار
محافظت چوب بعد از خشك كردن
محافظت چوب پس از مصرف
محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار
تشخيص معايب چوب
عمر چوب
عمل آوردن چوب
چوب هايي كه در ساختمان مصرف مي شود
نئوپان
تخته سه لا
روكش
تهيه روكش
فيبر
فرميكا
پاركت يا فرش چوبي
كليات
مواد متشكله
هيگرو سكپي يا ميزان مكش آب ـ وضع فيزيكي
وضع مكانيكي چوب
انواع چوب عمل شده (‌مواد افزوني)
موادي كه به چوب مي زنند
برش ها
چوب ساختماني
ساختمان درخت
بريده درخت
بريدن الوار و تخته
خشك كردن چوب
كاركردن چوب
عيب هاي چوب
بهتر كردن جنس چوب
چوب هاي ساختماني
چوب هاي ساختگي
تخته فنري
تخته پوك
گرده چوب ساختگي
ويژگي هاي چوب هاي ساختماني
تخته خرده چوب
تعريف تخته خرده چوب
طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس كردن)
تخته هاي حاصل از پرس صفحه اي صاف
تخته هاي حاصل از پرس غلتكي (پرس بي انتها)
تخته هاي توليد شده با پرس قالبي ( قالب گيري شده)
طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگي سطح (رويه)
تخته خرده چوب بدون روكش
تخته خرده چوب با روكش طبيعي (چوبي)
تخته خرده چوب با روكش مصنوعي
تخته خرده چوب لعاب دار( لاك كاري شده)
تخته لايه
تعريف تخته لايي
لايه خارجي (نمايي)
لايه مركزي (مغز)
لايه مياني
گونه هاي چوبي مورد مصرف در تخته چند لايه
انواع تخته لايه
تخته لايه دراز تار
تخته لايه پهنا تار
تخته لايه متعادل
تخته لايه مطبق
تخته لايه اختر تار
تخته لايه با مغزي تخته خرده چوب مجوف (‌سوراخ دار )
تخته لايه مختلط
تخته لايه قالبي
تخته لايه همگن
تخته لايه ناهمگن
استاندارد و درجه بندي تخته چند لايه
موارد مصرف تخته چند لا
كارهاي ساختماني
كارهاي صنعتي
تخته فيبر
تعريف تخته فيبر
انواع تخته فيبر از لحاظ فرايند توليد
موارد مصرف تخته فيبر
محصولات بيروني
محصولات دروني
محصولات صنعتي
تخته فيبر نيمه سخت
تخته فيبر سخت
روكوب گونيايي
روكوب مربعي
HPL
خصوصيات روكش فرميكا
مقاومت هاي رطوبتي
مقاومت حرارتي
ساير مقاومت ها
تخته فيبر سخت ( HDF)
روكوب گونيايي
روكوب مربعي
كفپوش هاي hdf
پنل هاي معدني
پانل هاي چوب و سيمان
موارد مصرف پانل هاي چوب و سيمان
پانل هاي چوب و گچ
موارد مصرف پانل هاي چوب و گچ
پانل هاي چوب و لاستيك
كابينت
انواع سيستم آشپزخانه
مواد اوليه مورد استفاده در ساخت كابينت
نوع پشت بند
نوع كابينت
پشت بند كابينت
پايه كابينت
روش علمي ساخت كابينت
رعايت نكات فني و حفاظتي پس از نصب كابينت
نكات فني
نكات حفاظتي
گونه هاي مختلف چوبي و روكش ها
توسكا Alnus
راش Brich
ملج
افرا Maple
گردو
چنار
بلوط
تبريزي
ممرز
كاج ايراني(روس)
نراد
ماهاگوني يا آكاژو
اكونه(گابون)
ساج(تيك)
چوب آبنوس
چوب ا فراي سياه
چوب والسا ـ بالسا
زبان گنجشك(ون)
چوب شمشاد
چوب لاله درختي
چوب كاج بلسان(Balsam fir)‌
روكش
طبقه بندي روكش ها از نظر كاربرد
روكش هاي نمايي
روكش هاي تجاري
روكش هاي بسته بندي
گونه هاي مورد مصرف در تهيه روكش
موارد مصرف روكش
منابع مهم توليد روكش در ايران
روكش مصنوعي

منابع و مأخذ

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/24  ساعت: ۰۹
آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:79

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

ديگ بخار و جايگاه آن در نيروگاه حرارتي

 فصل اول : طبقه بندي بويلرها

طبقه بندي از نظر مصارف بويلر

طبقه بندي از نظر فشار سيكل آب و بخار

طبقه بندي از نظر مصالح صنعتي و متالوژيكي

طبقه بندي از نظر سطوح تبادل حرارتي

طبقه بندي از نظر محتواي لوله ها

طبقه بندي از نظر فشار كوره بويلر

طبقه بندي از نظر نوع احتراق

طبقه بندي از نظر منبع انرژي بويلر

طبقه بندي از نظرنوع سيال عامل

طبقه بندي از نظر نوع سيركولاسيون سيال عامل

طبقه بندي از نظر نام سازنده بويلر

طبقه بندي از نظر شكل و موقعيت لوله هاي بويلر

تشخيص پارامترهاي يك بويلر از روي نمودار

فصل دوم : انواع بويلر ها و عملكرد آن ها

ديگ هاي چدني

ديگ هاي فولادي

تاريخچه و عملكرد بويلرهاي فايرتيوب

انواع بويلرهاي فايرتيوب

تاريخچه و عملكرد بويلرهاي واتر تيوب

انواع بويلرهاي واترتيوب

بويلرهاي نيروگاهي و انواع آن ها

ديگ هاي بخار با سيركولاسيون طبيعي

ديگ هاي بخار با سيركولاسيون اجباري

بويلر با سيركولاسيون اجباري و زير نقطه بحراني با درام

بويلر با سيركولاسيون اجباري و زير نقطه بحراني و يكبار گذر

ديگ هاي پكيج

نحوه انتخاب ديگ بخار

فصل سوم : تشريح اجزاي ديگ بخار

مدارهاي عملكرد ديگ هاي بخار

مدار آب و بخار و اجزاي آن

كوره

لوله اصلي تغذيه آب بويلر

پمپ تغذيه آب بويلر

ري هيترها

اكونومايزر

پيش گرم كن دوار يا يانگستروم

دي سوپرهيترها

شيرهاي اطمينان

مدار سوخت و هوا و اجزاي آن

تعريف سوخت و انواع آن

ارزش حرارتي

احتراق و تعريف آن

محصولات احتراق

راندمان احتراق

مشعل ها و انواع آنها

مشعل هاي تبخيري

مشعل هاي پودر كننده

مشعل هاي گريز از مركز

بازده حرارتي ديگ هاي بخار

فصل چهارم : رسوبات و خورندگي در ديگ هاي بخار

رسوبات و خورندگي در ديگ هاي بخار

شستشوي ديگ هاي بخار

روش هاي تعيين ميزان آلودگي سطوح حرارتي ديگ هاي بخار

روش دستي

روش كاتديك

فصل پنجم : نصب ، راه اندازي و بهره برداري از ديگ هاي بخار

نحوه نصب ديگ هاي حرارت مركزي

راه اندازي و بهره برداري از ديگ هاي بخار

بازديدهاي قبل از راه اندازي

پركردن ديگ هاي بخار

سيستم كنترل وزش ديگ بخار

مشعل هاي سوخت سبك ( آتش زا )

تخليه از زير ديگ و تخليه معمولي

خواباندن عادي جهت ذخيره نگاه داشتن واحد

خواباندن عادي به منظور كار تعميراتي

خواباندن اضطراري واحد

راه اندازي ديگ هاي بخار گازسوز

خواباندن ديگ بخار گازسوز

فصل ششم : كنترل و بازرسي ديگ هاي بخار

كنترل ديگ هاي بخار

كنترل فشار

كنترل درجه حرارت بخار

كنترل سوخت و هوا

كنترل آب تغذيه

بازرسي اساسي ساليانه ديگ هاي بخار

فصل هفتم : طراحي و ساخت ديگ هاي بخار

طراحي ديگ هاي بخار

نحوه ساخت ديگ هاي بخار

مراحل ساخت ديگ هاي چدني شركت ايرفو

تهيه مواد اوليه

تاييد مواد اوليه توسط كارشناسان

آزمايشگاه و خدمات لازم جهت تاييد مواد اوليه

انبار و توزيع مواد

آزمايشگاه و كنترل آناليز ذوب

تهيه ذوب ديگ ها و عمليات ذوب ريزي

قالبگيري و ماهيچه گيري ديگ ها

ورقكاري و نقاشي

تخليه ديگ ها از ماسه و مراحل تكميلي

تست هيدرواستاتيك پره ها

ماشينكاري پره ها و مونتاژ

بسته بندي و تحويل به انبار

تحويل ديگ چدني به مصرف كننده

بازرسي و آزمايش در حين فرآيند و فنون آماري در شركت ايرفو

فصل هشتم : تعمير و نگهداري ديگ هاي بخار

نگهداري ديگ هاي بخار غير فعال

نگهداري ديگ بخار به روش خشك

نگهداري ديگ بخار به روش تر

نگهداري ناحيه احتراق در ديگ هاي بخار

رفع عيوب در ديگ هاي بخار

ميهماني نهار درون يك ديگ بخار

منابع و مراجع

 

مقدمه :

انسان همواره براي گرم كردن محل زندگي خود در فصل سرما ، به دنبال ساخت وسايل گرمازا بوده است . در ابتدا با سوزاندن موادي مانند گياهان و چوب و بعدها با كشف و استخراج معادن انواع سوخت هاي فسيلي ، از وسايلي مانند بخاري و آبگرمكن استفاده كرده است . ولي به تدريج با گسترش شهر نشيني و فرهنگ آپارتمان نشيني و ايجاد انواع ساختمان هاي مسكوني و تجاري و اداري و همچنين لزوم توجه بيشتر به مصرف بهينه و اقتصادي سوخت ، باعث گرديد سيستم هاي مختلف گرمايشي مانند : سيستم حرارت مركزي ، انواع پكيج يونيت هاي آپارتماني ، سيستم هاي حرارت تشعشعي و … مورد توجه بيشتري قرار گرفته و در زمينه بهبود كيفيت و سهولت بهره برداري و نگهداري از آنها اقدامات موثري انجام شده است كه از آن جمله مي توان توليد و ساخت انواع ديگ هاي حرارت مركزي كه در ساختمان ها و مراكز مختلف صنعتي بسته به شرايط اقتصادي وفني مورد استفاده قرارمي گيرند ، را نام برد .

ديگ هاي آب گرم كه توليد و بهره برداري از آن ها قدمتي چندين ساله دارد، در انواع مختلف به صورت عمده با استفاده از فولاد و يا چدن ساخته شده است و براي توليد آب گرم مورد نياز ، در محلي به نام موتورخانه نصب و بكار گرفته مي شوند .

 

ديگ بخار و جايگاه آن در يك نيروگاه حرارتي

كلمه بويلر از فعل boil به معني جوشاندن استخراج شده و بويلر به معني جوشاننده است . درواقع بويلرها نوعي مبدل حرارتي هستند كه با گرفتن انرژي حرارتي سوخت و انتقال آن به آب سرد ، باعث تبديل آب به بخار مي شوند .

نيروگاه بخاري از نظر ترموديناميك يك ماشين حرارتي است كه در آن ديگ بخار ، به عنوان منبع گرما كار مي كند . گرفتن كار از ماشين حرارتي تنها با منابع دماي بالا و پايين ميسّر است . انتقال و افزايش انرژي سيّال عامل كه عمدتا آب خالص است، در ديگ هاي بخار صورت مي گيرد . پس ديگ هاي بخار نيروگاه ها با متعلقات خود نقش اساسي و بارزي در سيكل حرارتي نيروگاه ها ايفا مي كنند. در واقع مي توان گفت كه ديگ بخار قلب هر نيروگاه است. لذا شناخت انواع، عملكرد، اجزا و نقش تك تك اجزاي اين سازه بزرگ و مهم، كمك شاياني به به بهره برداري و تعميرات آن خواهد كرد .در اينجا بايستي با يك واژه درباره بويلرها آشنا شويم و آن سطح تبادل حرارتي يك بويلر است .

سطح گرمايش heating surface يا سطح تبادل حرارتي يك بويلر عبارت است از مساحت سطحي كه در معرض محصولات احتراق قرار دارد .

در اين پروژه ابتدا طبقه بندي انواع بويلرها را ذكر خواهيم كرد . بويلرها   طبقه بندي هاي گوناگوني دارند. بويلرها را مي توان بر اساس جنس ، فشار، درجه حرارت ، شكل ، نوع سوخت و … طبقه بندي كرد .

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/24  ساعت: ۰۸


آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:93

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه اي بر صنعت نساجي و مشكلات و بحران هاي مربوط به آن در ايران

تاريخچه صنعت نساجي در ايران

مشكلات و بحران در صنعت نساجي

علل وجود بحران در صنايع نساجي ايران

لزوم بهبود وضعيت موجود

تقاضا (بررسي بازار)

بازار مصرف و تولدي داخلي كشور

واردات پارچه ثبت شده

عرضه، تقاضا و توليد ماشين هاي بافندگي

عرضه

افق سرمايه گذاري در ايران

علل عدم سرمايه گذاري

مشكلات صنعت نساجي در حال حاضر از ديدگاه مديران اين صنعت

طبقه بندي مشكلات صنعت نساجي با توجه به نظريه فشارهاي تجاري

بررسي و تجزيه و تحليل فشارهاي تجاري

ورود قاچاق پاچه به كشور

ورود محصولات مشابه توسط برخي از سازمان ها

اخذ عوارض و ماليات هاي متعدد و مكرر

وجود قوانين ضد و نقيض

پرسنل مازاد

قيمت گران مواد اوليه

بررسي و تجزيه و تحليل غشارهاي تكنولوژيكي

كهنگي و قدمت ماشن آلات

عدم توان رقابت با كالاهاي خارجي

عدم تناسب تكنولوژي كارخانه ها با فرهنگ مدخواهي و سيستم سفارشي

عدم وجود طراحان و بخش طراحي كارآ

تجهيزات و ماشين آلات نساجي

نگاهي به آمار ماشن آلات نساجي در جهان

آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده در سال هاي 2001-1992 ميلادي و نصب شده در سال 2000 ميلادي به كشورهاي مختلف جهان

آمار ماشين آلات بافندگي حمل شده به قاره هاي مختلف در سال 2001 ميلادي

آكار ماشين آلات كشباف تخت حمل شده در سال2001 ميلادي به نقاط مختلف جهان

نتيجه گيري

مواد اوليه مصرفي در صنايع نساجي توليد ايران و  وارداتي

يكنواختي نخ در بهبود صنايع نساجي

تعريف

اهميت يكنواختي

دسته بندي نايكنواختي

عيوب متناوب

عيوب نامتناوب

تاثيرات نايكنواختي

اثرات نايكنواختي بر خواص نخ

تاثير يكنواختي بر عملكرد پروسه تبديل نخ به پارچه

بوبين پيچي

چله كشي

آهار

بافندگي

تأثير يكنواختي بر كيفيت پارچه

عوامل ايجاد كننده نايكنواختي

مواد اوليه

مراحل ريسندگي

مشكلات و معضلات پنبه در صنعت نساجي داخلي

واردات پنبه ضربه اي به توليد داخلي يا حمايت از نساجي؟

وضعيت نابسامان پنبه ايران

بررسي موانع و مشكلات و چالش هاي وضع موجود

شواهدي از مشكلات كشت پنبه

علل بروز مشكلات كشت پنبه در كشور

علل اقتصادي

رشد بي رويه توليد و واردات الياف مصنوعي

واردات پنيه و الياف پنبه اي

كوچك شدن قطعات زراعي پنبه به ويژه در استان گلستان

عقب نشيني محصول پنبه از اراضي

بالا بودن هزينه برداشت وش توسط كارگر

بررسي توليد و واردات مواد اوليه طي سال هاي 1380-1376

آمار و اطلاعات پشم و اهميت آن در ايران

منابع

 

تاريخچه صنعت نساجي در ايران

صنعت نساجي در ايران از ديرباز به سبب ضرورت مصرف و كاربرد وسيع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاريخ كشورمان فراز و نشيب هاي فراواني را طي كرده است. در زمان اشكانيان ايرانيان به تحول جديدي دست يافتند و در پرورش كرم ابريشم و توليد پارچه هاي ابريشيمي به طريقي همت گماردند كه اكثريت ابريشم هاي توليد چين را از آن كشور خريداري مي نمودند و جهت توليد پارچه به ايران مي آوردند و پارچه هايي با طرح ها و نقوش بسيار زيبا توليد و به دنيا عرضه مي كردند.

شكوفايي صنعت توليد پارچه هاي مخمل در كاشان و يزد در دوره اشكانيان و عرضه آن به جهان خصوصا اروپا قسمت ديگري از تاريخ پرشكوه صنعت نساجي ايران است كه صنعتگر ايراني را قانع نكرده و همچنان به دنبال نوآوري و تسخير بازارهاي جهاني بوده است.

اوج صنعت نساجي را در تاريخ ايران زمين، هنرمندان دوره سلجوقي و صفوي رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوي توليدات بي نظيري آفريده شد و پارچه هاي زربافت ايراني از شهرت جهاني برخوردار گرديد.

در دوران اخير نيز صنعت نساجي در ايران نقش موثر و تعيين كننده اي در كشور ايفا نموده است. اولين كارخانه نساجي در ايران در سال 1281 شمسي دقيقا يكصد يك سال پيش به وسيله صنيع الدوله در تهران و دومين كارخانه در سال 1288 توسط شخصي بنام حاج آقا رحيمي در تبريز ايجاد گرديد. در فاصله سال هاي 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دو كارخانه قبلي و تاييدات دولت، به سرعت برشمار كارخانجات در ايران افزوده شد و جمعا در اين دوره 40 كارخانه نساجي داير گرديد كه قسمتي از احتياجات مملكت را تامين نمود.

در طي سال هاي 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزايش قيمت منسوجات خارجي و كاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجيي داخلي شد. صاحبان صنايع نساجي كشور به منظور استفاده حداكثر از اين شرايط، بي آنكه به مسائل نگهداري و استهلاك ماشين آلات توجه نمايند و به توليد خود با ظرفيت بالا ولي با كيفيت پايين ادامه دادند كه حاصل اين بي توجهي در طي سال هاي بعد نيز موجب ركود صنايع نساجي گرديد.

صنعت نساجي در طي سال هاي اخير دچار مشكلات و مسائل بسياري بوده و روزهاي سختي را مي گذراند تا حدي كه اصطلاح بحران براي اين مشكلات رايج شده و در اذهان عمومي و حتي اذهان مديران و مسئولين و دست اندركاران جا افتاده است. اطلاق كلمه بحران به وضعيت موجود به طور اتوماتيك اذهان را از انجام تلاش ها باز مي دارد. مشكلاتي كه در حال حاضر گريبانگير اين صنعت مي باشند از ديدگاه هاي مختلف قابل طبقه بندي و بررسي مي باشند.

يكي از ديدگاه ها نگرش مديريتي به مسائل و مشكلات است. به عبارت ديگر از ديدگاه مديريتي چه تعدادي از اين مشكلات را مي توان با اعمال مديريت صحيح و كارآ منتفي نمود يعني جزء مسائل عادي مديريتي به شمار مي آيند و چه تعدادي را مي توان بحران ناميد كه مي توان با اتخاذ روش ها و سياست هاي مناسب مديريتي حداقل نقش آن ها را كم رنگ و كم اثر تر نمود.

با عنايت به اين موضوع كه بحران نيز در هر صنعتي جزء مسائل عادي مديريتي به شمار مي آيد منتها قدري پارامترهاي پيچيده و خارج از كنترل دارد، در واقع گذر از بحران نيز از وظايف مديران است و به هيچ وجه رسيدن به نقطه بحران، نقطه اتمام وظايف و تدابير مديريتي نيست بلكه دقيقا برعكس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابير مديريتي است. اساسا صنايعي در دنيا پايدارتر و قابليت اطمينان بالايي دارند كه از يك بحراني كه به هر دليلي برايشان پيش آمده است عبور كرده و در كوره مشكلات آبديده و رويين تن گشته اند. با تجزيه و تحليل درست و منطقي از مشكلات گريبانگير صنعت نساجي قسمت اعظمي از آنها به عنوان مشكلات عادي و مسائل روزمره مديريتي پذيرفته مي شوند و در مورد آن بخش از مشكلات نيز كه واقعا بتوان بحران ناميد، ميدان عمل براي هنرنمايي يك مدير باز شده است. سكانداري يك صنعت در شرايط ايستا و ثابت و يا پارامترهاي معين و مشخص در مورد مواد اوليه، فرآيند توليد، بازار و … هنر نيست و اوج هنر مديريت آنجاست كه صنعتي را از ميان امواج متلاطم تغييرات كه منبعد گريبان هر صنعتي را خواهد گرفت نجات داد.

در آستانه ورود به سده 21 پارامترهاي غيرقابل كنترل بسياري همه صنايع جهان را دستخوش تغيير و تحول اساسي و زلزله هاي ويرانگر قرار خواهد داد و اين خاص كشور ما يا صنعت نساجي نيست.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/24  ساعت: ۰۸

آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:141

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول : آشنايي با تاريخچه مكان كارآموزي

مقدمه

تاريخچه پيدايش گاز در ايران

نگاهي به ساختار كلي وزرات نفت

معرفي شركت ملي گازايران

سيماي كنوني صنعت گازدرايران

اهداف شركت ملي گاز ايران

ذخائر گازي شهرستان سرخس

پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد

نمودارسازماني شركت پالايش گاز شهيدهاشمي نژاد

 فصل دوم : شرح فرآيند عملياتي در پالايشگاه

شرح عمليات شيرين سازي گازهاي ترش(فرايند تصفيه گاز )

آلكانول آمينها

شيمي و قدرت انتخاب آمين

خواص فيزيكي آمين ها

اثرجذب گازهاي اسيدي درخواص فيزيكي آمين ها

اثرگازهاي اسيدي درمقدار گرانروي

اثر گازهاي اسيدي بروزن مخصوص آمين ها

اثرجذب گازهاي اسيدي درPH محلول آمين

استفاده ازMEDA بجاي DEA درواحدهاي تصفيه گاز

مزاياي MDEA برساير آلكانول آمين ها

نتايج بررسي استفاده ازMDEA در واحدهاي تصفيه گاز

در واحدهاي بازيافت گوگرد

در واحدهاي تصفيه گاز

سيستم فرآورشي MEA (مونواتانول آمين)

تجهيزات واحدهاي آمين

سيستم گردش آمين

شرح كلي سيستم نمزدايي و گردش گاز احياء

سرويس خارج كردن واحد

تخليه آمين و اسپيد گذاري

شستشو با سودا

عمليات Steam out

باز كردن درب مخازن و جايگزيني هوا

فصل سوم : تعميرات اساسي واحد (ابزار دقيق ، برق ، ماشينري ، مكانيك)

مقدمه

هوازدايي و پرج واحد 

اسپيد برداري

شستشو با آب كندانس

راه اندازي واحد

سرويس هاي وابسته “آب وبرق وبخار”

واحد آبرساني آبرساني

مخازن آب خام پالايشگاه

گردش آب در واحد آب و بخار

برج هاي خنك كننده پالايشگاه

هواي ابزاردقيق و هواي سرويس

نيروگاه

كولينگ تاور(cooling tower)

آزمايشگاه

بخشهاي مختلف واحدآزمايشگاه

فصل چهارم : شرح عمليات بازيافت گوگرد

بازيافت گوگردSRU

واكنش اول كلاوس

واكنش دوم كلاوس

شرح عمليات بازيافت گوگرد

واكنش تعادلي كلاوس

مخزن ذخيره گوگرد داخل واحد

قالبگيري

واحد دانه بندي

مخازن مواد شيميايي واحد

واحد تثبيت مايعات نفتي (STABILIZER)

واحد تقطيرمايعات نفتي (TOPPINGPLANT)

واحد پساب(STU) (sewage treatment unit)

قسمتهاي تشكيل دهنده واحد

ايستگاه پمپاژصنعتي      

ايستگاه پمپاژ ورودي    

مخزن متعادل سازي    

مخزن دانه گيري

مخزن چربي گيري

مخزن هوا دهي

مخزن ته نشيني

مخزن كلرزني

ايستگاه پمپاژلجن برگشتي و اضافي

مخزن تغليظ لجن وايستگاه پمپاژ لجن غليظ شده

مخزن هاضم لجن

بسترهاي خشك كننده لجن

ايستگاه پمپاژ زهاب

عمليات كنترل و بهره برداري

سيستم مشعل (FELER )

كمپرسورخانه (Compressor room)

واحد تعميرات مكانيك

شرح دستگاه ها و عمليات نم زدايي

برج هاي خشك كننده

صافي هاي سرد و صافي گرم

كوره گاز احياء

خنك كننده گاز احياء (فن هاي احياء)

جدا كننده گاز احياء (R.G.S )

كمپرسور گازاحياء

فيلترنهايي

گاز سوخت

فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گيري

نتيجه گيري از چگونگي پيدايش گاز و مصرف آن

پالايش و آماده سازي گاز طبيعي براي مصرف

مشخصات گاز طبيعي

عوامل موثر بر سوخت كامل گاز طبيعي و استفاده بهينه از آن

گاز شهري (TOWN GAS)

گاز شيرين (SWEET GAS)

گاز طبيعي (NATURAL GAS)

گاز مشعل (FLARE GAS)

چكيده :

ايران هم اكنون باداشتن 26 تريليون و 690 ميليارد مترمكعب ذخايرگاز كه قريب 52 درصد آن درمناطق جنوبي كشور و در نزديكي آب هاي خليج فارس قراردارد و باداشتن بيش از17 درصد كل ذخايرجهان بعد از روسيه رتبه دوم دنيا را دراختياردارد.

مجموع ذخاير نفت و گاز ايران معادل 270 ميليارد بشكه نفت برآورد شده است كه 63 درصد آن را گاز طبيعي و37  درصد را نفت تشكيل مي دهد. طي دهه اخير رشد گاز طبيعي درجهان و  ايران همواره بيشتر از نفت خام بوده است، اما جايگزيني گاز طبيعي با نفت خام و فرآورده هاي نفتي در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان، شتاب بيشتري دارد به گونه اي كه در دهه اخير، مصرف گاز طبيعي در ايران 5/15 درصد رشد داشته و اين در حالي است كه رشد سبد فرآورده هاي نفتي جايگزين با گاز تنها 5/2 درصد بوده است. سهم گاز طبيعي از كل انرژي مصرفي در ايران بيش از 50 درصد است بنابراين با در نظر گرفتن اين شاخص در مرتبه سوم جهاني قرارگرفته است. در تركيب مصرف گاز طبيعي در بخش هاي مختلف، نيروگاه ها در مرتبه نخست مصرف قرار داشته است و  نزديك به 40درصد ازمجموع كل گاز مصرفي كشور به اين بخش اختصاص يافته است. بخش هاي خانگي تجاري وصنعت دررديف بعدي مصرف قرارگرفته اند.

تقريباً نيمي از ذخايرگازي ايران، درميدان پارس جنوبي، مشترك با قطر قرار دارد. از مجموع ذخاير گاز ايران 140 تريليون متر مكعب در دريا و  7/12تريليون مترمكعب درخشكي قراردارد. توليد گاز طبيعي از سه منبع گازهاي همراه نفت، گاز موجود دركلاهك ميادين نفتي و گاز ميادين مستقل صورت مي گيرد.

توليد روزانه گازدرحال حاضر بيش از300 ميليون مترمكعب در روز است هم اكنون حدود 6 /58 درصد گاز طبيعي ازميادين مستقل حدود 18 درصد ازگازهاي همراه و 23 درصد ازگازهاي كلاهك استحصال مي شود.

ظرفيت پالايش كشور، امروزه بيش از200ميليون مترمكعب است كه 25درصد از اين مقدار به پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد تعلق دارد.امروزه دركشور بيش از13000 كيلومترخط انتقال فشار قوي احداث شده است.درحال حاضر شبكه گذاري گاز طبيعي كشور به حدود 60 هزار كيلومتر افزايش يافته و مجموع انشعابات كشور بيش ازسه ميليون مورد است. همچنين كل خانوارهاي برخوردار از گاز طبيعي به بيش ازشش ميليون خانوار افزايش يافته است. بيش از350 شهركشوربه شبكه گازرساني پيوسته اند ودرمجموع 38 ميليون نفزازجمعيت كشورازنعمت گازطبيعي بهره مند مي باشند.

مجموع ذخاير قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي حدود 100ميليارد بشكه برآورد مي شود. و با احتساب ميزان توليد برمبناي توليد متوسط درسال 1387، عمراين ذخاير1374 سال خواهد بود. اين در حالي است كه با توجه به ميزان ذخايرگاز طبيعي و آهنگ رشد مصرف گاز در كشور، حداقل دو قرن ديگر كشور ما از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهد بود.

در اين گزارش در فصل اول به معرفي محل كارآموزي و تاريخچه آن در ايران مي پردازيم و در فصل دوم شرح فرآيند عملياتي در پالايشگاه مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد و در فصل سوم به تعميرات اساسي واحد (ابزار دقيق ، برق ، ماشينري ، مكانيك) پرداخته و در فصل چهارم شرح عمليات بازيافت گوگرد و در فصل پنجم جمع بندي و نتيجه گيري ارائه گرديده است. در پايان از كليه عزيزاني كه به نحوي در تهيه اين گزارش ما را ياري نمودند، صميمانه قدرداني مي نمايم.

                                                لينك دانلود

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/24  ساعت: ۰۵
آپلود عكس , آپلود دائمي عكس

تعداد صفحات:11

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

معرفي بخش هاي مختلف كارگاه

كارگاه اصلي

روش كار دستگاه ها

تراش 2متري

تراش 3متري

فرز بزرگ

فرز كوچك

دريل بزرگ

دريل كوچك

سنگ مغناطيس

 سنگ سنباده

اره لنگ

اره آتشي

كوره ريخته گري

دستگاه داي كاست ثقلي (ريژه)

همزن CO2

هزينه ها

 ايمني

نتيجه گيري       

 

 چكيده:

گزارشي كه پيش روي شماست مربوط به كارآموزي در يك كارخانه توليد كننده دستگاه هاي جوش لوله هاي پلي اتيلني است كه اقدام به ريخته گري يا ماشينكاري قطعات مشتري يا قطعات خام مي كند. اين خدمات توسط دستگاههاي موجود در كارگاه از قبيل: تراش، فرز، دريل و… انجام مي شود كه طرز كار دستگاهها در ادامه آمده است. هر يك از اين دستگاهها طرز كار مخصوص به خود را دارند و به همين دليل نكات ايمني آنها و هزينه كار آنها با هم متفاوت است. در اين گزارش مواردي از اين قبيل بررسي مي شوند. 

                                                   جهت دانلود كليك نماييد

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ