ویلا شمال
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
تور پوکت
تور تایلند
تكنولوژي
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پيشگفتار
تاريخچه روغن نباتي در ايران
فصل اول
تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال
توليدات اصلي جانبي كارخانه كشت و صنعت
شرح توليدات اصلي و جانبي
محصولات جانبي كارخانه هاي روغن كشي
تركيبات شيميايي چربي ها در روغن ها
مراحل تهيه رغن هاي نباتي
علت هيدروژناسيون
مراحل واكنش هيدروژناسيون
جزئيات مراحل و دستگاه ها
نقش گاز
تعريف كاتاليست
فاكتورهاي مهم در هيدروژناسيون
سه نوع هيدروژنه كردن
فصل دوم
درباره دانه روغني لوبيا
تبديل لوبياي سويا به روغن
ذخيره سازي
مراحل آماده سازي
استخراج
حلال گيري
صمغ گيري و جدا كردن لستين
تبديل فرآورده هاي روغني
تصفيه قليايي
بي رنگ كردن
هيدروژناسيون
بي بو كردن
فرآورده هاي روغني سويا
كاربرد پروتئين هاي سويا
حلاليت ايزوله
دناتوراسيون
تركيب اسيد آمينه
لوبياي سويا كامل
فرآورده هاي پروتئيني لوبياي سوياي فرآينده شده
دستگاه جداسازي
امولسيفيكاسيون
جذب چربي
جذب آب
بافت
تشكيل خمير
تشكيل فيلم يا لايه نازك
كنترل رنگ
هوادهي
منابع

مقدمه :
روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزا اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده است. كه يك گرم آن در حدود 2/9 كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت.
با تغيير ساختار اجتماعي در دوراني كه ما در آن زندگي ميكنيم، دگرگوني و چگونگي توليد مواد مورد نياز جامعه به خصوص مواد غذايي امري اجتناب ناپذير است در حال حاضر با توسعه كشت دانه ها و ميوه هاي روغني فقط 15 % از نياز چربي و روغن مصرفي مردم را ميتوانيم تامين نماييم. از اين جهت بايد ميزان قابل ملاحظه اي روغن خام از خارج وارد كشور شود، لذا براي افزايش راندمان استخراج روغن از منابع روغن و تصفيه روغن نياز به تكنولوژي جديد روغن ميباشد.
در كشورهاي صنعتي يك نفر در طول عمر خود در حدود 3 تن روغن و چربي مصرف ميكند كه بيش از نصف اين مقدار به صورت روغن يا چربي غير قابل رويت موجود در مواد غذايي مانند پنير، سوسيس، كالباس، گوشت و نظير اين ها ميباشد.
اهميت اقتصادي چربي ها و روغن ها در جهان و ايران
غذا مسئله مهمي است كه نياز انسان ها را برطرف ميكند. كار اساسي كشاورزان و كارخانه هاي صنايع غذايي اين است كه نياز مواد غذايي انسان ها را تامين كنند. با توجه به افزايش رشد جمعيت در جهان نياز به مواد غذايي نيز افزايش مييابد و همزمان بايد تقاضاي مواد غذايي مورد نياز مردم با امكانات و شرايط موجود تامين شود.

پيشگفتار :
واحدهاِ روغن كشي بر اساس نزديكي ماده اوليه به خصوص تخم پنبه احداث ميشوند كه اين مناطق بيشتر در استان هاي مازندران، گيلان و خراسان ميباشند. يكي از اين واحدهاي روغن كشي كشور كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال واقع در استان مازندران، شهرستان ساري ( در دوازده كيلومتر شهر ساري) مي باشد.
اين كارخانه در سه شيفت كار ميكند و داراي سيستم بازيابي فاضلاب و تصفيه آب ميباشد كه پساب هاي بازيابي شده جهت شروب نمودن زمين هاي مزروعي كارخانه استفاده ميشود.
اين كارخانه روغن كشي دو واحدي ميباشد كه واحد شماره يك آن نيز (كشت و صنعت شمال) توليد روغن و واحد شماره دو آن (ام. ام) صابون پزي است.
به طوريكه گفته شد محصول اصلي كارخانه كشت و صنعت شمال، روغن نباتي است كه به دو صورت دان و جامد عرضه ميگردد و در كنار اين محصول اصلي، محصول فرعي، خلط صابون توليد شده نيز در واحد دو به صابون تبديل ميشود. واحد توليد گاز اكسيژن و هيدروژن در داخل كارخانه وجود دارد كه گاز هيدروژن توليد شده، جهت پروسس هيدروژناسيون صورت ميگيرد و اكسيژن توليدي در مخازن پر شده و جهت استفاده بخش هاي خصوصي و دولتي به خارج از كارخانه برده ميشود.
در ضمن طرح توسعه كارخانه نيز در دست اقدام است كه تا حدودي اجرا گرديده، ولي هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفي آنتن ها
روش انجام تحقيق
مباني آنتن
فصل دوم
معرفي آنتن هاي آرايه اي
فركانس‌هاي مخابراتي
باندهاي فركانسي
آنتن هاي آرايه فازي
اصول آرايه فازي
تركيبات آرايه فازي
محاسبه ي خروجي آرايه چهار نقطه اي
هدايت بيم
مقايسه تغذيه گره اي موازي و متوالي
انواع phase shifter
پارامترهاي آنتن آرايه فازي
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني در فضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
آرايه هاي آنتن
ضريب آرايه براي آرايه هاي خطي
آرايه هاي خطي با فاصله گذاري يكسان و تحريك يكنواخت
عبارت ضريب آرايه
پويش تابه اصلي و پهناي تابه
آرايه سر آتش عادي
آرايه سر آتش هانسن – ووديارد
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي
آرايه هاي مسطح
ويژگي هاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز ديالكتريك ولتاژ
فصل چهارم
شبيه سازي آنتن آرايه ي در نرم افزار HFSS
روند طراحي در نرم افزار HFSS
نتايج شبيه سازي
فصل پنجم
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
از سال 1877 كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفي مقدمه اي درباره آنتن ها و معرفي آن ها مي پردازيم. در فصل بعدي به انواع آنتن ها را معرفي مي نمائيم. در اين فصل تمركز اصلي بر روي آنتن هاي آرايه اي مي باشد. براي اين منظور ساختار اين آنتن ها را مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها و كاربردهاي اين نوع از آنتن هاي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
در فصل سوم، پارامترهاي مهم در طراحي آنتن هاي آرايه اي را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور به توضيح كامل و جامع اين پارامترها مي پردازيم.
در فصل چهارم شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي را در نرم افزار HFSS مورد بررسي قرار ميدهيم. در اين فصل روند كامل اين شبيه سازي را ارائه داده و نتايج را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل پنجم نيز از بحث حاضر نتيجه گيري ميكنيم. در اين فصل سعي ميكنيم كه نتايج مطلوب اين آنتن ها را ارائه دهيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – سنسورها و انواع آن
تعريف عبارت سنسور
تكنيك هايي در توليد سنسور
فصل دوم – معرفي سنسورهاي نوري
سنسورهاي نوري
مقاومت هاي نوري
ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري
فوتو ترانزيستور، فوتوديود و فوتو دارلينگتون
فصل سوم – انواع مختلف آشكار ساز نوري
انواع مختلف سنسور نوري
اشكال كاربردي سنسورهاي نوري
فصل چهارم – بررسي كاربرد سنسور نوري در زمينه هاي مختلف
حسگر ها در رباتيك
كاربرد سنسور در دوربين ديجيتال
فصل پنجم – مثال و شبيه سازي
مدار الكترونيكي روبات نورياب
مدار كليد حساس به نور
منابع و ماخذ

مقدمه :
سنسورها از نظر كيفي مرحله جديدي را در استفاده هر چه بيشتر از همه امكاناتي كه توسط علم ميكرو الكترونيك به وجود آمده است، به ويژه در زمينه پردازش اطلاعات عرضه مي كند. سنسورها رابط بين سيستم كنترل الكتريكي از يك طرف و محيط، عمليات، رشته كارها يا ماشين از طرف ديگر هستند. درگذشته تكامل سنسور قادر به هم گامي با سرعت تكامل در صنعت ميكروالكترونيك نبوده است. در واقع در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تكامل سنسور در سطح بين المللي بين سه و پنج سال عقب تر از تكامل علم ميكروالكترونيك در نظر گرفته ميشد. اين حقيقت كه ساخت عناصر ميكروالكترونيك غالباً بسيار ارزانتر از وسائل اندازه گيري كننده اي (سنسورهايي) بود كه آن ها احتياج داشتند يك مانع جدي در ازدياد و متنوع نمودن كاربرد ميكرو الكترونيك پردازشگر اطلاعات در گستره وسيعي از عمليات و رشته كارها بود. چنين اختلافي بين علم ميكرو الكترونيك مدرن و تكنولوژي اندازه گيري كننده كلاسيكي تنها توانست به واسطه ظهور تكنولوژي سنسورهاي مدرن برطرف شود. به اين دليل، امروزه سنسورها بعنوان يكي از عناصر كليدي جهت تكامل پيوسته و شتابان علم ميكروالكترونيك شمرده مي شوند.
كار تحقيقاتي و تكاملي گسترده در شاخه هاي مختلف تكنولوژي سنسور در سطح بين المللي آغاز شد. حاصل اين فعاليت آنست كه امروزه تجارت سنسور از يكي از بالاترين نرخ هاي رشد سالانه بهره مند ميباشد. از آن جا كه سنسورها وسيله اساسي براي بدست آوردن همه اطلاعات لازم در رابطه با وضعيت هاي مختلف عمليات و محيط هستند (در مفهوم عام كلمه)، بنابراين آن ها در امكانات كاملا جديدي را به روي اتوماسيون طيفي از عمليات در صنعت، منزل، كارخانه، كاربردهاي طبي، و ساير بخش ها مي گشايند .اين مثال ها براي كارخانه هاي تمام اتوماتيك و مجتمع آينده تنها ميتواند به كمك سنسور ها تحقق يابد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
انگيزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقديم نامه
صفحه سپاس نامه
چكيده
فصل اول – مقدمه و تاريخچه
تاريخچه RFID
كاربرد در صنايع و محيط زندگي
انواع كارت ها TAG ها
تكنولوژي
سرعت، زمان و هزينه
انواع ديگري از كاربرد rfid در محيط زندگي روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتيجه گيري فصل اول
جزاء يك سيستم RFID تگ ها
بررسي كننده
كنترل كننده
تگ هاي RFID
تگ هاي هوشمند (با قابليت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ هاي فقط خواندني
حافظه هايي با ويژگي يك مرتبه نوشتن و چندين مرتبه خواندن
اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
كنترل فركانس در VCO
اسيلاتور كريستالي كنترل شونده با ولتاژ
معادلات براي حوزه زمان در VCO
معادلات براي حوزه فركانس در VCO
نتيجه گيري
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
كدكردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاري مجدد جهاني
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
فرهنگ واژگان
Abstract

پيشگفتار:
در جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID)، انبارها و سيستم‌هاي توزيع بسيار مورد توجه ميباشند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت‌ها و كارايي خود را بعنوان يك ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جويي در زمان، بهبود عملكرد و ميدان‌عمل، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني و منابع مورد نياز فعاليتهاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد. اين مقاله مقدمه‌اي بر نحوه به كارگيري فناوري RFID در مراكز نگهداري و توزيع و در نهايت معرفي انبارهاي هوشمند (Intelligent Warehouse) ميباشد.
فناوري RFID ميتواند براي بسياري از عمليات معمول مديريت كالا در انبارها و شبكه‌هاي گسترده توزيع مورد استفاده قرار گيرد:
از قبيل: ورود و دريافت، طبقه‌بندي، جانمايي و مديريت نگهداري، برداشت و تحويل، خروج و انتقال. با بررسي دقيق فرآيندها و خصوصيات سيستم و همچنين طراحي و انتخاب مناسب تجهيزات، اين فناوري ميتواند با قابليت‌ها و خصوصيات منحصر بفرد خود در حل مشكلات و رفع محدوديت‌هاي قبلي، افزايش كارآمدي فرآيندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سريع و مناسب سرمايه را نيز بدنبال خواهد داشت.

اهميت و جايگاه موضوع:
چرا به RFID نياز داريم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژي كنترل تردد مطمين، كاري بس دشوار است و در صورتي كه برنامه اي مدون و صحيح نداشته باشيد با مشكلات فراواني در خصوص مديريت منابع انساني و حفظ دارايي هاي سازمان برخورد خواهيد كرد.

انگيزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID) يكي از تكنولوژي‌هايي است كه موجي از احساسات را تحريك كرده است.
امكانات و دشواري هاي مطالعه و تحقيق انجام شده:
پياده سازي كامل فناوري RFID در كتابخانه‌هاي ايران براي اولين بار توسط كنسرسيوم شركت‌هاي پارس آذرخش و كاوشكام در كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز با موفقيت به انجام رسيد و هم اكنون اين سيستم مكانيزه در حال بهره‌برداري و توسعه در كل دانشگاه ميباشد.

چكيده:
سيستم هاي تشخيص اطلاعات
اصولاً به هر سيستمي كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايي گفته ميشود به طور كلي شناسايي خودكار و نگهداري داده ها روشي است كه طي آن تجهيزات سخت افزاري يا نرم افزاري قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند. باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سيستم شناسايي با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها هستند. يكي از جديد ترين مباحث مورد توجه محققان براي شناسايي افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي يا RFID است. RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگي چون وال مارت و مك دونالد و نيز سازمان هاي مهمي چون وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا استفاده شده است سيستم هاي شناسائي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور كنيد كه يك شيشه مربا داراي يك برچسب (ليبل) است كه در درون آن ريز تراشه اي بسيار كوچك (به اندازه يك سر سوزن) و يك آنتن فرستنده و گيرنده كار گذاشته شده است و براي گريز از گزند رطوبت و آسيب هاي متداول از لفاف پلاستيكي در ساخت آن استفاده شده است. اين همه چيزي است كه ساختمان يك برچسب RFID را تشكيل ميدهداز سوي ديگر همه ما مي دانيم كه امواج راديويي از بيشتر مواد غير فلزي عبور مي كنند. حالا با داشتن يك آنتن ارسال امواج راديوي (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محيط (از ۳۰ سانتي متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه كالا (و حتي كارت شناسايي افراد) كه داراي برچسب RFID باشد فعال شده و ريز تراشه موجود در آن اطلاعاتي كه پيشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج راديويي از خود باز پس ميدهند؛ رادار يا آنتن مركزي اطلاعات را دريافت و با كمك رايانه آن را به كاربر نمايش مي دهد گونه اي از ريزتراشه ها (بدون باتري) جريان برق مورد نياز براي فعال سازي خود را از همين امواج انتشار يافته در محيط كسب مي نمايند. طول موج مورد استفاده در اين فناوري مانند استفاده از ايستگاه هاي مختلف در يك راديوي خانگي است. كالاهاي كه در فواصل نزديك مورد رديابي و شناسايي قرار مي گيرند (مانند يك جعبه ميوه) از طول موج هاي كوتاه تر FM استفاده ميكنند كه داراي نرخ ارزان تري است و براي رديابي و شناسايي كالاهاي حجيم (مانند يك كانتينر كالا) كه در محدوده وسيع تري در حال حركت هستند از برچسب هايي با طول موج بالاتر استفاده مي كنند كه نرخ اين برچسب ها نيز بيشتر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

 

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بررسي كيفي انتقال حرارت از طريق شيشه ها
مكانيسم پوشش ها براي جلوگيري از ورود حرارت
مكانيسم پوشش ها براي جلوگيري از اتلاف حرارت
ارزيابي مشخصات و استانداردها
نرم افزار تخمين
مميزي انرژي
مطالعه موردي ( case study )
شبيه سازي
شرح لايه
فرآيند نصب
مزاياي ديگر
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
كـاربرد شيشه در سـاختمان ها بمنظور بهره گيري از مناظر و استفاده از نور خورشيـد و هـمچنين نماسـازي صورت ميگيرد. اما اين مزايا همواره با يك ايراد بسيار مهم روبرو هستند، شيشه ها منشأ عمده اتلاف انرژي گرمايش و سرمايش در ساختمان ميباشند. اما امروزه توسعه فناوري توليد پوشش هاي چند لايه توانسته مشكلات كاربرد شيشه را به ميزان قابل توجهي رفع نموده و اثرات شگرفي در بهينه سازي مصرف انرژي داشته باشد.
لايه هاي مختلف با مكانيسم هاي مخصوص، خواص زير را به شيشه ميدهند :
كاهش ورود حرارت خورشيد تا 77% به واسطه لايه Sputtered , Metallized
كاهش اتلاف حرارت تا 31% به واسطه خاصيت low-e
جلوگيري از ورود اشعه فرا بنفش تا 99% به واسطه لايه حاوي گونه هاي شيميايي UV Absorbers
افزايش ضربه پذيري شيشه و جلوگيري از پخش قطعات شكسته به واسطه لايه پليمري تقويت شده و مكانيسم هاي ويژه چسبيدن
و…
اجراي فناوري فوق بر تمامي شيشه هاي رايج در كشور ممكن ميباشد. براي نصب آن ها نيازي به خروج شيشه از قـاب نبوده و با ايجاد كم ترين تغييرات در محيط كار همراه است.
در مـورد پوشـش ها معمولاً 19 مشخـصه اندازه گـيري ميشـود كه تمام خواص حـرارتـي و نـوري را شامل ميگردند.
اين فناوري بطور كلي بيش از صد نوع پوشـش را شامـل ميشود كه به علت پيشرفـت سريـع فـن و تازگي تكنولوژي همچنين تنوع و حجم اطلاعات مربوطه، اغلب مهندسان و طراحان از كارايي و مـيزان دقـيق صرفه جويي انرژي و هزينه حاصل از اين محصولات آگاه نيستند. اين مقاله بعنوان نتايج قسمتي از يك پروژه تحقيقاتي در صدد معرفي دقيق چنين محصولاتي ميباشد. بطور قطع به كـارگيـري ايـن فـناوري در سـطح مـليي همـگام با كشورهـاي پيشرفته سهم عمده اي در بهينه سازي مصرف انرژي خواهد داشت.
در اين مـقاله علاوه بر مـعرفي، مكـانيسم عملـكرد اين مـحصولات نيز مورد توجه قرار گرفته و شرح مختـصري از استانداردهاي ASTM و AIMCAL و يك نمونه مطالعه موردي ( Study Case) ارائه گرديده است . همچنين نرم افزار مناسب به كار گرفته شده در پيش بيني تاثير اين فناوري بر صرفه جويي انرژي و بازگشت سرمايه نيز معرفي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:215
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول : كليات
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
ادبيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
اهميت تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
مراحل انجام كار
بودجه بندي زماني و مالي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم : مباني نظري
مروري بر سنجش از دور
تعريف سنجش از دور و سيستم هاي آن
چگونگي انعكاس طيفي پديده هاي سطح زمين
انعكاس طيفي گياهان
انعكاس طيفي خاك
انعكاس طيفي آب
انعكاس طيفي برف و ابر
ماهواره ها در سنجش از دور
سازمان فضايي هندوستان
IRS (India Remote Sensing)
تفسير اطلاعات ماهواره اي
تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
عناصر تصوير
تن (Tone)
بافت
شكل
اندازه
سايه
پديده تغييرات زماني
الگو
كاربرد هاي عمده تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
به هنگام كردن نقشه هاي موجود
بررسي تغييرات پديدههاي زميني و كنترل آنها
تجزيه و تحليل و تفسير قومي اطلاعات ماهواره اي
اصول مبنايي
طبقه بندي اطلاعات (تصاوير ماهواره اي)
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
اجري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
فرمت هاي داده هاي GIS
تاريخچه سيستم اطلاعات جغرافيايي
كابرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي
نمونه از به كار گيري GIS در توليد كشاورزي
سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشاورزي به كمك سنجش از دور و GIS
مقدمه اي بر تعريف «توسعه»
توسعه چيست؟
تعريف كشاورزي
توسعه كشاورزي
توسعه كشاورزي پايدار : مفاهيم و موانع
الگوهاي توسعه كشاورزي
الگوي بهره برداري از منابع
الگوي حفاظت
الگوي موقعيت
الگوي نسشه
الگوي نهاده هاي پربازده
الگوي نوآوري القايي
نظريه فون تون (دوايرمتحدالمركز)
آزمون نظريه فون تونن در روستاي قوچ حصار با توجه به تصاوير ماهواره اي و GIS
فصل سوم : ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
ارتفاع متوسط منطقه
ويژگي هاي طبيعي منطقه
زمين شناسي منطقه
ژئومورفولوژي
منابع خاك
ويژگي هاي انسان
وجه روستا و قدرت آن
ويژگي هاي اجتماعي
جمعيت روستاي قوچ حصار
ويژگي هاي اقتصادي
سيماي كل اقتصادي ، شامل شناسايي وضعيت كلي اشتغال در روستا و تعيين درصد اشتغال در بخش هاي عمده فعاليت
انواع و ميزان عمده روستا
فعاليت هاي كشاورزي
دامداري و پرورش طيور
فعاليت هاي صنعتي و صنايع دستي
خدمات
ويژگي هاي كالبدي روستا
شكل روستا
شبكه هاي ارتباطي داخل روستا
وضعيت كاربري اراضي وضع موجود در روستا
مسكوني
تجاري
اداري
آموزشي
درماني
تعيين سطوح ، سرانه ها و استاندارد هاي موجود كاربر هاي مختلف در سطح روستا
جدول آمار نفوس و مسكن روستاهاي قوچ حصار
فصل چهارم : تحليل داده ها
مقدمه اي بر تحليل داده ها و روش انجام كار
آماده سازي تصوير در محيط نرم افزاري ERDAS
به كار گيري روش جستجوي الگو در GIS به منظور تعيي سطح كشت بهينه محصولات كشاورزي به كمك تصاوير ماهواره اي
روش انجام كار
تشكيل مدل شبكه آبياري در GIS
نعيين نياز آبي و ميزان آب تأيين شده در شبكه
تعيين سطح كشت بهينه با استفاده از روش جستجوي الگو
روش هاي Dilect search
پارامترهاي تشكيل دهنده مدل تعيين سطح كشت بهينه مزرعهاي در روستاي قوچ حصار
نتيجه گيري
ارتقاء دقت ارزيابي مساحت زير كشت اراضي كشاورزي با اسافاده از تلفيق داده هاي سنجش از دور GIS
روش انجام كار
اختلاط طيف بيش از يك نوع پوشش در پيكسل
پيكسل هاي مختلط
روش هاي طبقه بندي زير پيكسلي (تجزيه اختلاط طيفي)
روش تجزيه خطي اختلاط طيفي
ارزيابي دقت تخمين مساحت
مطالعه و ارزيابي دقت تخمين مساحت به كمك تصوير IRS
نتايج
تقريب مساحت قطعات كشاورزي
پردازش مرز قطعات كشاورزي
بحث بر روي ارزيابي مساحت
تلفيق كاربرد تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور و GIS در پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه كشاورزي
روش كار
تهيه و آماده سازي تصاوير ماهواره اي
تصحيح تصاوير ماهواره اي
تصحيح هندسي
تصحيح راديومتريك
بارزسازي تصاوير ماهواره اي
اندازه گيري صحرايي
روابط رگريسيوني
نتايج و بحث
مدل رگريسيوني تغييرات مساحت پوشش گياهي
تعيين ميزان صحت طبقي بندي تصاوير ماهواره اي در محيط GIS
نتايج رگريسيون اثرات توسعه كشاورزي بر بيوماس پوشش زراعي
برآورد بيوماس بر اساس تصاوير ماهواره اي
نتيجه گيري و پيشنهاد
مدل هاي رگريسيوني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر سطح
مدل هاي رگريسيوني پيش بيني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر بيوماس
فصل پنجم : نتايج وپيشنهادات
خلاصه
آزمون فرضيات
نتايج و پيشنهادات

پيشگفتار:
انسان پس از سال ها تجربه پي برد كه براي جلوگيري از فقر و ضايع شدن منابع طبيعي، بايد به همراه طبيعت حركت نموده و از سرزمين خود به اندازه توان و پتانسيل توليدي آن بهره برداري نمايد.
امروزه، افزايش جمعيت و بروز تحولات عمده در بهره برداري و نيز توسعه تكنولوژي، انسان را به فكر يافتن شيوه هايي نوين جهت بهره برداري بهينه و پايدار از سرزمين انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا براي جمع آوري اطلاعات زمين و مطالعه و شناسايي اين منابع براي تماس فيزيكي با آن ها، امروزه بعنوان تكنولوژي سنجش از دور (Remote Sensing )، بصورت گسترده مورد استفاده كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي قدرتمند قرار ميگيرد.
و در زمان هاي كوتاه، حجم قابل توجهي از اطلاعات زميني، جمع آوري شده و در برنامه ريزي هاي مختلف بعنوان اطلاعات پايه اي و مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به پوشش وسيع تصاوير ماهواره اي و به ويژه تكراري بودن آن ها امروزه از چنين تصاويري در مطالعات مختلف منابع زميني و تهيه نقشه هاي گوناگون از جمله :
بهنگام كردن نقشه هاي موجود، بررسي تغييرات پديده هاي زميني و كنترل آن ها، تهيه نقشه هاي كاربري اراضي و قابليت اراضي، كنترل فرسايش خاك و كوير زدايي.
مطالعه آب هاي سطحي و شبكه رودخانه ها و بررسي تغييرات آب هاي ساحلي، شناسايي مناطق دستخوش آفات و بيماري هاي گياهي و مناطق آتش سوزي، شناسايي معادن، كنترل مناطق شهري و نحوه گسترش شهر ها، بررسي آلودگي آب ها، راه سازي و….. استفاده ميگردد.
اكنون بسياري از كشورهاي جهان با درك كامل اهميت ورود و دستيابي به تكنولوژي فضايي و بهره برداري هاي صلح آميز از منابع زمين و حفظ امنيت ملي خود به طريق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراين در اين راستا و با توجه به اهميت تصاوير ماهواره اي و اطلاعات استخراج شده از آن و كاربردهاي فراواني كه در زمينه هاي مختلف دارد.
اين تحقيق كه جهت استخراج اطلاعات از تصاوير ماهواره اي و نيز ايجاد بستر GIS انجام گرفته در اختيار پژوهشگران و كاربران مختلف قرار ميگيرد.
اميد است قدمي در راستاي گسترش اين رشته علمي برداشته شده باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عدالت و فناوري اطلاعات
مفهوم عدالت
رشد و توسعه
جايگاه IT در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژي، توسعه اقتصادي و IT
بهره وري انرژي طراحي آينده انرژي نفت در wpc
بررسي توسعه و تنوع، بخش سامان دهي انرژي مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه كاربرد انرژيهاي تجديد پذير در كشور
فصل سوم
خلاقيت، توسعه و IT
نوآوري و توسعه
ابداعات كاربردي
ويپو wipo
يونيدو unido
ا. پي. سي. تي. تي (A.P.C.T.T)
كامستك COMSTECH
منابع

مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از :
1. منابع طبيعي
2. منابع معدني
3. منابع انساني
4. منابع تكنولوژي
بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و ميتوانند برهم اثر بگذارند. اين منابع در هر عصر و دوره اي و در هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي و در پي آن توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد و اين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه، هر دو به يك نسبت مهم است، در عين حاليكه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصر يا چهار جز ميداند (1986).
1- تكنولوژي افزار ( Techno ware):
به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات و ابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف ميتواند باشد.
2- انسان افزار( Human ware):
انسان افزار به معناي تكنولوژي متجسم در انسان است و شامل مهارت هاي توليد، نوآوري و خلاقيت ميگردد. كه در حقيقت توانايي هاي انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را در بر ميگيرد.
3- اطلا عات افزار (info ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به آن ها دانش يا اطلاعات گفته ميشود كه در قالب تئوريها، طرح ها، اساس نامه ها ، پايگاه داده هاي كامپيوتري و غيره تجلي مييابد.
4- سازمان افزار (orga ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري و هماهنگ ميكند.
كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم ميشود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست آوردن يك شاخص حدود 273 معيار معرفي گرديده است كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آن ها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت و ننقش آن در توسعه اقتصادي و تاثير گذاري IT بر آن، نقش انرژي وارتباط آن با IT و تاثير بخشي از آن در توسعه، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات و جايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسي ميگردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيش گفتار
كانال MIMO
كاربردهاي MIMO
مدل انتقال
چندگانگي
تكنولوژي چندگانگي
چندگانگي زمان
چندگانگي فركانس
چندگانگي فضا
محوشدگي
كدگذاري فضايي – زماني
مدلهاي محوسازي كانال
انتشار چندمسيره
مدلهاي استاتيكي براي محوسازي كانال
محوسازي ريلي
سيستم هاي فضايي – زماني كد شده
بلوك كدهاي فضايي – زماني
كد فضايي – زماني Alamouti
كد گذاري فضايي – زماني Alamouti
طرح Alamouti با چند آنتن گيرنده
الگوريتم كد گذاري
بلوك فضايي – زماني كد گذار
الگوريتم كدگشايي
شبكه كد فضايي – زماني
ساختار كد گذار براي شبكه كد فضايي – زماني
طراحي شبكه كد شده فضايي – زماني در كانالهاي با محوشدگي آرام
كدهاي QPSK با دو، سه و چهار آنتن فرستنده
كدهاي 8-PSK با دو آنتن فرستنده
آناليز عملكرد
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
موضوع اين پژوهش درباره انواع ساختارهاي كدهاي فضايي – زماني ميباشد. در ابتدا توضيحاتي راجع به كانالهاي MIMO داده ميشود و انواع كاربردهاي آن به اختصار توضيح داده ميشود. سپس راجع به چندگانگي و انواع آن شامل چندگانگي زمان، فركانس و فضا را مورد بررسي قرار ميدهيم. موضوع بعدي كه به آن توجه نموده ايم بحث محوشدگي ميباشد. روابط موجود را ارائه داده و انواع محوشدگي را نيز بر ميشماريم.
در قدم بعدي راجع به بلوك كدهاي فضايي – زماني و شبكه كدهاي فضايي – زماني مباحثي را مطرح مينماييم. بلوك دياگرام اين ساختارها نشان داده شده و روابط مربوط به هريك نيز ارائه شده است. در مورد بلوك كد فضايي – زماني طرحي كه الموتي ارائه داده را به صورت اختصار آورده و روال آن و بلوك ديگرامي كه به وسيله الموتي ارائه شده نيز مشخص شده است.
در قدم بعدي الگوريتمهاي رمزگشايي و روابط و توضيحات مربوط به آن آورده شده است. پس از آن بلوك فضايي رمزگذار نشان داده شده است.
در انتها انواع كدهاي براي آنتنهاي مختلف ارائه شده و در انتهاي يك نتيجه گيري از بحث حاضر به عمل آمده است.

كانال MIMO:
MIMO كه عبارت اختصار چند ورودي – چند خروجي است، يك فناوري انتشار امواج (آنتن) براي سيستمهاي مخابراتي بيسيم است، بدين صورت كه در هر دو طرف فرستنده و گيرنده از چند آنتن استفاده ميشود. سيگنال هاي ارسالي در انتهاي مدار مخابراتي با هم تركيب ميشوند تا خطا به حداقل رسيده، سرعت انتقال اطلاعات به بيشينه، افزايش پيدا كند. دقت كنيد كه واژه هاي ورودي و خروجي، به كانال راديويي حامل پيام بر ميگردد، نه به سيستم شامل آنتن ها، فناوري مايمو، با افزودن چشمگير گذر دهي داده ها و مسافت اثر مفيد، آن هم بدون نياز به پهناي باند يا توان ارسالي اضافي، جايگاه ويژه اي در مخابرات بيسيم يافته است. دستيابي مايمو به اين امر، بوسيله بازدهي طيفي بالاتر (تعداد بيت هاي بيشتر در هر ثانيه در هر هرتز از پهناي باند) و قابليت اطمينان ارتباط است. به سبب اين ويژگيها، مايمو بخش مهمي از استاندارد هاي مخابرات بي سيم گشته است. استاندارد هايي مانند) IEEE ۸۰۲.۱۱n (واي فاي .(Wifi) و براي نمونه، استاندارد ITU-T G.۹۹۶۳، استانداردي نو، براي شبكه خانگي است كه يك سيستم ارتباطي خط قدرت را تعريف ميكند كه از فنون مايمو براي ارسال چند سيگنال، روي سيم هاي جريان متناوب (فاز و نول و زمين) بهره ميبرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فرضيه
اهداف
هدف كلي
اهداف اختصاصي
سياست ها
فرصت ها
تهديدها
گروه هدف
تعاريف
كودك
كودك آزاري
انواع كودك آزاري
كودك آزاري جسماني
كودك آزاري جنسي
كودك آزاري هيجاني
اهمال كاري جنسي
اهمال كاري هيجاني – عاطفي
اهمال كاري از نظر مراقبت هاي پزشكي
اختلال ساختگي وكالتي
كودك آزاري اقتصادي
كودك آزاري سياسي
سبب شناسي (ايتو لوژي)
علل مربوط به كودك
علل مربوط به والدين
علل محيطي و اجتماعي
اقدامات اجرايي
پيشگيري سطح اول : شناسايي، اطلاع رساني، آگاه سازي
پيشگيري سطح دوم: ارايه خدمات و مداخلات
پيشگيري سطح سوم: بازتواني (توانمند سازي)
امور مربوط به سازمانهاي غير دولتي
امور حقوقي و قضايي
امور علمي و پژوهشي
امور فرا ملي و بين المللي
نظارت و ارزشيابي
نكته
مستند سازي
منابع مالي
قانون حكايت از كودكان و نوجوانان
قانون مجازات اسلامي
بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود
تحليل آمار
كلام آخر
فهرست منابع

مقدمه:
انسان در طول دوران كودكي يكي از آسيب پذيرترين دوره هاي عمر خود را ميگذراند و به نظر ميرسد با وجود پيشرفت هاي همه جانبه در علوم و تكنولوژي اين روند همچنان ادامه دارد همه روزه كودكان بسياري در جهان بر اثر بيماري هاي قابل پيشگيري جان خود ار از دست ميدهند و تعداد بيشماري نيز با مخاطراتي روبرو ميشوند كه مانع حفظ سلامت و رشد آنان ميگردد. فقر بيسوادي سو تغذيه جنگ انواع سود استفاده ها تبعيض نژادي و نداشتن امنيت از جمله مواردي هستند كه همواره كودكان را در سراسر جهان مورد تهديد جدي قرار داده اند.
پيامدهاي ناگوار كودك آزاري تنها متوجه كودك و خانواده وي نبوده و همه جامعه را در بر ميگيرد زيرا كودكان آزار ديده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و اين تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افرادي كه در كودكي در معرض اذيت و آزار قرار گرفته اند نميتوانند در آينده تعاملي سالم و منطقي با ديگر اعضاي جامعه بر قرار كنند بنابراين هزينه هاي بالايي براي از دست رفتن ظرفيت هاي به همه جامعه تحليل ميشود.
بررسي هاي انجام شده ثابت ميكند كه افراد خشن در دوران كودكي قرباني يا شاهد خشونت بوده اند. به اين ترتيب خشونت خانگي به يك فرد خاتمه نمييابد و قرباني در بزرگسالي و پس از تشكيل خانواده همان رفتار را فرا گرفته و در خانواده آن را جهت حل تعارض ها و تنش هاي خانوادگي به كار ميگيرد. اثرات سو آزار و اذيت كودكان به دو صورت كوتاه مدت و دراز مدت بروز ميكند.
اثرات طولاني مدت سو رفتار بر كودكان ميتواند باعث تاخير در رشد و نمو آن ها گردد.
در جوامع اوليه با اين كه قوانين و مقررات مدون وجود نداشت اما براي حفظ نظم و امنيت در اجتماع نظامات سختي حكم فرما بود و مختلف از نظام اجتماعي يك فرد خبيث و غير قابل ترحم محسوب ميشد و مردم براي در امان بودن از غصب الهي او را به شدت مجازات ميكردند. عفو و گذشت جزو معايب به شمار ميرفت انتقام حد و حصري نداشت و غالبل اطفال قرباني انتقام جويي ميشدند.
از قرون وسطي تا آغاز دوران انقلاب صنعتي كودكان همواره به صورت قشر زير دست و آسيب پذير جامعه بشمار ميرفته اند آغاز دوران صنعتي مصادف بود با بيكاري كشيدن از كودكان در كارخانجات صنعتي كه نهايتا اين موضوع منجر به وضع «قانون كار كودكان» در ايالات متحده باشد با اين حال موضوع كودك آزاري طي چند دهه اخير يعني از زماني كه اصلاح نشانگان كودك مصدوم توسط هنري كمپ در سال 1962 ابلاغ گرديد به شكل جدي مطرح شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:63
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : بيان موضوع تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه
اهداف تحقيق
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تعريف اضطراب
تشخيص باليني اضطراب
توصيف اختلال هاي اضطرابي
نشانه هاي وحشت زدگي درد ( DSM-IV)
خلاصه سنجشي اختلال وحشت زدگي
گذر هراسي
خلاصه سنجش گذر هراسي
ملاك هاي تشخيص هراس اجتماعي براساس ( DSM-IV)
اختلال اضطراب فراگير
مشكل ترس هاي مقاوم و اضطراب فراگير
باز آموزي تنفس
مشكلات مرتبط بارم ناكافي
مهار كردن اضطراب كنترل و پيش بيني پذيري
تفكيك ترس از اضطراب
مولفه هاي رفتاري اضطراب
اهداف بلند مدت
ملاحظه هاي درماني
اختلال اضطرابي ناشي از مواد
اختلال اضطراب – افسردگي مختلط
درمان دارويي
فصل سوم : روش اجرايي پژوهش
تعيين و تعريف جامعه
ابزار اندازگيري در تحقيق
دستور اجراي پرسشنامه
طرح پژوهش
فصل چهارم : تجزيه و تحليل نتايج
آمار بدست آمده از آزمون كتل دانشجويان پسر
نمرات خام آزمون هاي دو گروه پسران
مقايسه اضطراب در بين دختران و پسران
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
ضمائم
منابع
پاسخگويي

مقدمه:
اضطراب يكي از شايع ترين اختلالات انسان است و به قول Avden قرن 20 قرن اضطراب ميباشد.
اگر چه اضطراب و دلهره از زمانهاي گذشته بعنوان يكي از اختلالات عمده شناخته شده است. با اين وجود تنها چند دهه اخير بعنوان يك مسئله جدي مورد توجه روانپزشكان و روانشناسان و ديگر دست اندركاران بيمارهاي رواني قرار گرفته است.
اضطراب بهايي است كه بشر كنوني براي تمدن ميپردازد به نظر ميرسد كه در اين عصر به اصطلاح تمدن مشكلات انسان همواره رو به تزايد بوده است. جنگ ها، زندگي شخصي و خانوادگي بشر را به مخاطره انداخته او را در ادوه و نا آرامي اجتماعي رها ساخته است. جزر و مدهاي اقتصادي و تغييرات تكنولوژيايي تاثيرات خود را به صورت بيكاري، از دست دادن موقعيت هاي شغلي و فقر و تنگدستي براي ميليون ها تن از افراد بشر نمايان ساخته است. انفجار جمعيت، مسائل و تنش هاي اجتماعي خاصي را به همراه داشته است.
آلودگي هوا و محيط زندگي و اجتماعي به طرز خطرناك كوجبات اضمحلال، فساد و فرسودگي بشر را فراهم ساخته امنيت رواني آنان را به مخاطره انداخته است. جامعه شهري با تحرك زياد و نامشخص خود، نبود روابط خانوادگي نزديك و وسيع، فشار رواني فزاينده اي را بر افراد تحميل نموده است. ازداوج هاي ناموفق و ناخشنود كننده از هم گستگي خانوادگي، طلاق و داغ هاي هيجاني كه بر والدين و كودكان باقي ميگذارند، ناراحتي هاي بشر كنوني را افزايش داده اند. توجه به معنويات جاي خود را به رقابت هاي افراطي و جلوه هاي خيره كننده زندگي صنعتي بخشيده و اضطراب بشر كنوني را عميقتر ساخته است.
اضطراب پديده رواني و مفهومي نظري روانشناسي است كه در آن شناخت و عاطفه دخالت اساسي دارد.
اضطراب وقتي بروز ميكند كه فرد نتواند فشاري تهديد حاصله را دفع يا با طريقي مناسب با آن كنار بيايد.
تشديد شرايط اضطراب و يا استمرار آن موجب بروز علائم گوناگوني چون خستگي – افسردگي، گناه، سردرد، مشكلات جنسي، احساسات كهتري و بي كفايتي ميشود. در چنين شرايطي يا خود شخص تصميم ميگيرد به روانكاو يا به وي توصيه ميشود كه به روانشناس مراجعه كند.
شايد اغراق نباشد كه اگر اضطراب بعنوان يك حالت مستقل همراه با اختلالات روحي ديگر به خصوص افسردگي را شايع ترين بيماري قرن حاضر به حساب مي آوريم. احساس نگراني مخصوصا در مورد آينده، ناراحتي عمده بيمار به حساب مي آيد در اين رابطه شايد بي تناسب نباشد اگر اضطراب ها را التهاب آينده معرفي كنيم. اين اصطلاح در لغت نامه معروف عميد آشفتگي، لرزيدن، بي قراري معرفي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:142
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعريف مفاهيم
تعريف رسانه هاو انواع رسانه ها
مقايسه رسانه هاي ارتباط جمعي بايكديگر در ارتباط با مخاطبان
تعاريف مختلف از رسانه هاي آموزشي توسط دانشمندان
رسانه هاي ارتباط جمعي وجامعه
رسانه هاي ارتباط جمعي و قشر بندي اجتماعي و توسعه فرهنگي
توزيع رسانه هاي ارتباط جمعي در جهان
رسانه هاي ارتباط جمعي
انواع رسانه هاي ارتباط جمعي به روش ديگر
ارتباط جمعي يا عمومي
فصل دوم
تاريخچه رسانه ها
پيدايش سينما،راديو و تلويزيون
تاريخچه پيدايش روزنامه ها
سينما، پيدايي و نظور آن
تئاتر و مخاطبان
تئاتر در شرق
تئاتر در قبل از اسلام
تئاتر پس از اسلام
پژوهش در ارتباطات
صدا و سيما و تعليم و تربيت
نقش رسانه هاي ملي در كشور هاي همسايه ايران
نقش رسانه هاي غرب در تعليم و تربيت
نقش رسانه هاي ملي در جهان
خلاصه اي از رسانه هاي آموزشي در ايران و جهان
تئوري هاي وسايل ارتباط جمعي يا رسانه ها
مكتب ماركسيسم كلاسيك
نظريه ي اقتصاد سياسي رسانه ها
مطالعات فرهنگي توده
مكتب فرانكفورت
نظريه هاي مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظريه ي استحكام
نظريه دو مرحله اي رسانه ها
نظريه تزريقي رسانه ها
نظريه برجسته سازي رسانه ها
نظريه نياز جويي رسانه ها
نظريه وابستگي مخاطبان
نظريه موزاييكي رسانه ها
نظريه سيستمي
ديدگاه هاي پيشگامان رسانه ها
ديدگاه ديويدرايز من
ديدگاه مارشال مك لوهان
وظايف رسانه ها
نقش تفريحي رسانه ها
نقش هاي خبري رسانه ها
نقش هاي همگن سازي رسانه ها
نقش آگاه سازي رسانه ها
نقش تعلق اجتماعي رسانه ها
ديدگاه هاي افراطي رسانه ها
فصل سوم : روش تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
تلويزيون
يونسكو و راديو و تلويزيون
نقش راديو و تلويزيون در آموزش
تاثير تلويزيون بر خانواده
استفاده از تلويزيون در آموزش و پرورش
نقش آموزشي تلويزيون
تحقيق يك ايراني درباره راديو و تلويزيون و نقش تربيتي آن ها
اينترنت (ويژگي ها، كاركردها،مزايا)
معايب اينترنت
موقعيت ايران و ملل در حال توسعه در شبكه اينترنت
نقش اينترنت در تعليم و تربيت
نقش اينترنت در دنياي نوجوانان
نقش تلفن همراه در تعليم و تربيت
تلفن همراه در مدارس ايران
فرهنگ سازي استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و
پرورش
يادگيري از طريق تلفن همراه
رويكرد هاي يادگيري مبتني بر تلفن همراه
منظور از يادگيري تلفن همراه چيست؟
از تلفن همراه چه چيزي ميتوانيم ياد بگيريم؟
برخي مزيت ها و محدوديت ها ي يادگيري تلفن همراه
نتيجه گيري دربا ره تلفن همراه
ماهواره چيست؟
نحوه كار ماهواره ارتباطي
تاريخچه ، مزايا و معايب ماهواره
موقعيت ايران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره
آموزش از طريق ماهواره و تجربه هاي جهاني
توانايي كاربردآموزش از طريق ماهواره در كشور چين
سينما و تئاتر و نقش تربيتي آن ها
سينما و تلويزيون
سينما و تلويزيون دو پديده متمايز
سينما و تلويزيون در برابر يكديگر(رقابت دروني)
نقش تربيتي سينما
مذهب و سينما
فصل پنجم
نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت هاي پژوهش
خلاصه
منابع و ماخذ
چكيده به زبان لاتين

چكيده:
رسانه هاي مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آن ها رو به افزايش نهاده است. اين رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با كيفيت هر چه بيشتر و بهتر ظهور كرد ولي متاسفانه باگذشت زمان از كيفيت آنها كاسته شده است ولي همين رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غناي علمي برخوردار است كه نشات گرفته از كتب معتبر در اسلام است.
با پيشرفت علم و تكنولوژي، رسانه ها نيز گسترش يافته و از كيفيت زيادي برخوردار شده است. بعد از رسانه هاي مكتوب، در طول يكي دو قرن گذشته رسانه هاي جديدي همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخي رسانه هاي آموزشي ديگر همچون اسلايد پا به عرصه وجود نهاده است.
بعد از رسانه هاي فوق رسانه هايي همچون تلويزيون و راديو و سينما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد كه امروز در طول نزديك به يك قرن در سراسر دنيا، اين رسانه ها به عنوان مهم ترين رسانه و مهم ترين رسانه در تعليم و تربيت مطرح بوده و هستند.
علم و صنعت همچنان در حال پيشرفت است كه همراه آن دستاورد هاي مهمي در ظهور برخي ديگر از رسانه به وجود آورده است كه ميتوان به ظهور اينترنت و ماهواره و كامپيوتر و نقش و كاربرد بسيار مهم آن در دنياي امروز اشاره نمود.

مقدمه:
انسان در زندگي اجتماعي و در برخورد با غير خود نياز شديدي به ارتباط دارد و تنها از اين طريق است كه نياز هاي فردي و اجتماعي خود را برآورده ميكند. انسان از همان آغاز براي برقراري ارتباط و رساندن پيام خود به ديگران شيوه هاي گوناگوني را به كاربرده است. از اشارات، كلمات و اشاره هاي رمزي اوليه گرفته تا استفاده از پيشرفته ترين و در عين حال پيچيده ترين وسايل ارتباطي مدرن امروزي از قبيل رسانه ها و وسايل ارتباطي كه درطول تاريخ داراي سرعت بسيار كند و ناچيز بوده اند و در عصر حاضر تحول چشمگيري يافته اند.
پيام هايي كه توسط رسانه ها رد و بدل ميشود در ابعاد مختلف سياسي،اجتماعي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي و… است. مخاطبان اين پيام ها افراد و گروه هايي در سطوح مختلف فرهنگي، اقتصادي،و اجتماعي اند كه در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي در سراسر جهان پراكنده اند.
چنان چه گفته شد تمام سعي و تلاش رسانه هاي جمعي، رسيدن به اهداف و مقاصدي است كه در عين حال هر كدام به نحوي داراي رنگ و صبغه تربيتي هستند، زيرا اين رسانه ها در اموري نظير رشد شخصيت افراد در ابعاد مختلف، ايجاد ارتباط بين افراد جامعه، كمك به افراد جامعه، كمك به افراد در فرآيند سازگاري با جهان متغير پيرامون و…دخالت دارند. چرا كه به نظر ميرسد نظام تعليم و تربيت بيش از هر زمان ديگري نياز به تغييرات اساسي و بنيادين دارد. لذا با توجه به تغيير نوع نگرش مخاطبين امر تعليم و تربيت، خواسته ها و انگيزه هاي ايشان براي دستيابي به اهداف و آمال، اين تغييرات ناگريز با گذشت زمان خود نمايي خواهد كرد.
از طرف ديگر با وجود انديشه ها و جمجمه هاي فرهنگي مختلف كه از سوي رسانه هاي غالب جهان بي محابا به حيطه آموزش و تربيت هجوم مي آورد به نظر ميرسد، بايد از همين رسانه ها در جهت تحكيم بنيان هاي تعليم و تربيت استفاده كرد تا مهارت هاي پذيرش حقايق و اتخاذ تصميمات اجتماعي و خانوادگي معقول و به هنگام را درتفكر و فضاي حقيقي جامعه نهادينه ساخت تا با ارتقا سطح فكري و فرهنگي خانواده ها، معضلات و مشكلات ناشي از تأثيرات سو رسانه ها به حداقل رسيده و رفتارها و هنجارهاي مثبت بالقوه به فعاليت نزديك شود و بي شك اين امر تنها پوشش كافي اطلاعات و دوري از يك جانبه نگري و تعمبق روشهاي نوين سالم و كاربردي،استفاده از رسانه ها در امر تعليم و تريبت ميسر خواهد بود.
لذا در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از منابع موجود در راستاي تنوير و تشريح معاني و معايب رسانه هاي مختلف ( ديداري – شنيداري – مكتوب، گفتاري، روايي و …) بر روند آموزش و تربيت كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شود. چرا كه گستردگي رسانه ها در دنياي كنوني و تأثير مستقيم آن بر روند رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان و فرزندانمان، مطالعه و پژوهش بسياري را ميطلبد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۳

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
رشته مهندسي شيمي
فهرست مطالب:
مقدمه
خشك كن هاي ثابت
خشك كن هاي ناپيوسته
خشك كن هاي غيرمستقيم
خشك كن هاي انجمادي
خشك كن هاي مداوم
خشك كن هاي تونلي
خشك كن هاي بشكه اي
خشك كن پاششي
خشك كن دوار
مقدمه تئوري
مستقيم
غيرمستقيم – مستقيم
غيرمستقيم
خشك كن دوار
ساختمان شماتيك يك خشك كن دوار
تئوري خشك كن هاي دوار
حرارت مستقيم – جريان متقابل
حرارت مستقيم – جريان فواري
حرارت غيرمستقيم – جريان متقابل
نوع مستقيم – غيرمستقيم
خشك كن دوار مستقيم
خشك كن لوله بخار غيرمستقيم
خشك كن كركره اي
خشك كن دوار غير مستقيم لوله بخار
محاسبه قطر خشك كن
محاسبه طول خشك كن
طراحي خشك كن دوار
خشك كن سيني دار
خشك كن برجي
خشك كن چرخان
خشك كن افشانه اي
خشك كن استوانه اي
خشك كن غربالي – نقاله اي
خشك كن هاي تصعيدي
منابع و ماخذ

مقدمه :
خشك كردن جامدات يكي از قديمي ترين و رايج ترين نوع عمليات واحدي است كه در صنايع مختلف از جمله كشاورزي، سراميك، شيميايي، غذايي، دارويي، كاغذ، چوب، معدن، پليمر و نساجي كاربرد دارد اين پديده جز ناشناخته ترين و پيچيده ترين عمليات واحدي است كه وجود دارد. چرا كه با توجه به گوناگوني مواد و رفتارشان نكات مبهم و مهمي را به همراه داشته كه هنوز بعضي از اين نكات روشن نشده اند علاوه بر اين چون مدل سازي و توضيح رياضي آن بايد همزمان براي هر 3 پديده انتقال كه شامل انتقال حرارت، جرم و اندازه حركت است ( براي بيش از يك فاز) تدوين شود و معادلات مربوطه به دست آيد اين عمل معمولا بسيار مشكل و پيچيده خواهد بود از اين رو عمليات خشك كردن معمولا تركيبي از علم و تكنولوژي و هنر در نظر گرفته ميشود و هنر در پديده خشك كردن در اين است كه بايد بتوان از مشاهدات تجربي و تجربيات فرايندي در طراحي و انتخاب خشك كن ها استفاده نمود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۳

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
رشته مهندسي شيمي
فهرست مطالب:
مقدمه
فرآيند توليد كنسانتره
برداشت و فرآيند ميوه ها
كيفيت ميوه
موقع برداشت ميوه
تحويل ميوه
كنترل كيفي
روش خوب و بد كردن
نمونه برداري ساده
راندمان سيستم ساده
نگهداري ميوه ها در سيلوهاي رو باز قبل از فرآيند
انتقال ميوه ه ها به خط توليد با كمترين آسيب مكانيكي
شست و شوي ميوه در حين انتقال از كانالها
ساختار كانالهاي انتقال
كنترل كيفي
مرحله كراشر و خردكردن
دستگاه پيش گرمكن
مش تانك
واحد كنترل كيفي
پرس بوخر
ويبراتور
پاستوريزاسيون
افزودن آنزيم
بسته بندي
پركن گالن هاي 2 تا60 ليتري
توليد آبميوه از كنسانتره بصورت مراحل زير مي باشد
مخلوط كردن
فيلتراسيون
هواگيري
پر كني
سرد كردن
آزمايشات شيميايي
اندازه گيري PH
بريكس
اسيديته
كدورت (NTU)
اندازه‌گيري شفافيت و رنگ
تست پكتيناز
فعاليت آنزيمي
قندهاي احيا كننده
قند كل
ساكارز
آزمايش سختي
انديس فرمالين
انيدريد سولفورو
خاكستر
قليائيت خاكستر
فلزات كم مقدار
ويژگي هاي نوشيدني هاي ميوه اي
بسته بندي آب ميوه
انواع بسته بندي آب ميوه از لحاظ جنس بسته
ظروف فلزي – قوطي آلومينيومي
مزاياي قوطي فلزي
معايب قوطي فلزي
تتراپك (ظروف كارتني)
مزايا ظروف كارتني
معايب ظروف كارتني
كيسه هاي آلومينيمي‌ مجوف
معايب كيسه هاي آلومينيومي
بطري پلاستيكي(PET)
مزايا بطري پلاستيكي
ظروف شيشه اي
مزايا ي ظروف شيشه اي
معايب ظروف شيشه اي

مقدمه:
تكنولوژي مدرن،اين شركت رابه يكي از شايسته ترين نشانهاي تجاري در زمينه كنسانتره آبميوه و آبميوههاي پاكتي تبديل كرده است. محصولات صنايع غذايي رضوي با برندهاي سانديس هم اكنون بعنوان يكي از شناخته شده ترين برندهاي محصولات غذايي درايران ميباشند و اغلب رستورانها، سمينارها، هواپيمايي، راه آهن، هتلها و ساير مراكز اقامتي و سياحتي، محصولات توليدي اين شركت را با افتخار به ميهمانان خود عرضه ميكنند. بنابراين ترتيبي اتخاذ شده است كه محصولات اين شركت بطور وسيعي در شبكه بازار سنتي، فروشگاه هاي زنجيره اي ، تعاوني ها و ساير مراكز توزيع رسمي‌ كشور پخش و به وفور در اختيار مصرف كنندگان عزيز قرارگيرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
توصيف وضع موجود
بيان مسئله
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالهاي تحقيق
تعريف واژه ها
آمادگي
انگيزش
آموزش
انضباط و نظم
روش تدريس
فصل دوم
پيشينه تحقيق
معلم خوب و موفق
معيار و شرايط دبيري
مديريت و نظارت كلاس درس
جلسات اوليه كلاس
تهيه طرح درس
كلاس داري و انضباط
فصل سوم
روش تحقيق
روش توصيفي
جامعه آماري
حجم نمونه
ابزار اندازه گيري
سوالات پرسشنامه
متغير مستقل
متغير وابسته
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
نمونه پرسشنامه
نتايج بدست آمده و نمايش نمودار
فصل پنجم
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
در اين تحقيق ابتدا به بيان مسئله و هدف و ضرورت تحقيق پرداخته، آن گاه واژه هاي تحقيق را توضيح داده سپس در فصل دوم به پيشينه تحقيق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماري خود را معرفي و پرسش نامه تهيه شده را ضميمه نموده و به تحليل و استنتاج پرداخته و در پايان نتيجه گيري و پيشنهادها و انتقادهاي خود را از نتايج تحقيق ارائه نموده ام كه انشاءا… روزنه اي در ارائه بهتر و ذخيره سازي سرمايه ملي كشور گردد.

مقدمه:
در دنياي پيچيده امروز هيچكس بينياز از تعليم و تربيت نيست. امروز فعاليت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظيمي از زندگي انسان هاست، ديگر نميتوان با طرز تلقي گذشته به شاگرد و تربيت او نگريست، اگر معلمان با اصول و مباني و هدف هاي تعليم و تربيت، ويژگي هاي دانش آموزان و نيازهاي آنان و روش ها و فنون تدريس آشنايي نداشته باشند. هرگز قادر نيستند بعنوان سازندگان جامعه ايفاي نقش كنند. مهم ترين عامل توسعه پرورش ذهني علمي در يك جامعه نظام آموزشي است، در اين نظام از بدو ورود تا آخرين دوره تخصصي، اخلاق علمي، اجتماعي، شيوه برخورد با مسائل و مشكلات به طور مستقيم آموزش داده ميشود.
تدريس يكي از عناصر اصلي فرآيند، آموزش و پرورش است كه در كارايي نظام آموزشي نقش مؤثري دارد.
انديشه ها، برخوردها، روش هاي نو و بديع و خلاق عمدتا از نظام آموزشي ما مايه ميگيرد، تفكر استنباط و استنتاج در تمامي ابعاد زندگي وجود دارد، جامعه فرهنگي ما جامعه عقلي است كه شيوه تفكر را منتقل ميكند. تربيت عقلي است كه فرد را براي تمامي كارزارهاي حيات آماده ميسازد.
مهم ترين محتواي تربيت فرهنگي اتخاذ رويكرد عقل و منطق و تدبير در نظام آموزشي و نظام اجتماعي جامعه است، با توجه به پيشرفت هاي سريع علوم و تكنولوژي نميتوان به تمام دانش موجود دست يافت و نميتوان هر شخصي را به هر خصوصيتي به كار تدريس و معلمي واداشت. اگر به دانش آموزان روش يادگيري را ياد بدهيم آنان خود خواهند آموخت كه چگونه ياد بگيرند.
از اين رو بر آن شدم روش تدريس خود را كه تلفيقي از حل مسئله با استفاده از تقويت ديد دانش آموزان است و به كارگيري توان ناشناخته آنان (استعداد كار عملي) كه خود به آن آگاهي نداشته و هر يك بر اساس اجبار و يا اكراه به اين رشته روي آورده اند، ايجاد علاقه و انگيزه نموده به تدريس بپردازم و آنان را در درك بهتر رشته اي كه، صرفا جهت اخذ ديپلم و جا نماندن از فرهنگ خانواده پذيرفته اند به صورت يك هدف در آورم و در ادامه تحصيل و يا اشتغال زايي آن ها در گروه هاي فني و مهندسي آماده سازم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:167
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سئوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تعاريف مفهومي انگيزه
انگيزه شناسي معلمان
ويژگي هاي معلمان با انگيزه
رابطه نيازه با انگيزه
انواع طبقه بندي انگيزه ها
انگيزه هاي اوليه و ثانويه
انگيزه هاي گرايشي و اجتنابي
انگيزه هاي فيزيكي،اجتماعي، رواني
نظريه هاي انگيزش
نظريه هاي انگيزه و رفتار
نظريه كورت لوين
نظريه مزلو
نظريه انتظار
طبقه بندي معاصراز تئوري هاي انگيزش
تئوري هاي درون زاد و برون زاد
تئوري دو جنبه اي انسان
تئوري انگيزش موفقيت
تئوري نيازهاي زيستي تا تعلق و رشد
انگيزش در عمل
برخي راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمين
روش هاي نوين تدريس
تكنولوژي آموزشي و روش هاي جديد تدريس
استفاده از ابزار تكنولوژي جديد درامرآموزش و پرورش
پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
ابزار اندازه گيري
روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
يافته هاي تحقيق
پيشنهادات
محدوديت ها
ضمائم و منابع

فهرست جداول:
توزيع فراواني سطح تحصيلات معلمان حجم نمونه
توزيع فراواني سن معلمان حجم نمونه
توزيع فراواني جنس معلمان حجم نمونه
توزيع فراواني سابقه كار معلمين حجم نمونه
توزيع فراواني نتايج پاسخ هاي پرسشنامه
رتبه بندي ميانگين واريانس عوامل مؤثر درايجاد انگيزه جهت استفاده از روش هاي نوين تدريس در معلمان
توزيع فراواني ميزان تحصيلات
درصد فراواني ميزان تحصيلات
توزيع فراواني سن
درصد فراواني سن
توزيع فراواني جنس
درصد فراواني جنسيت
توزيع فراواني سابقه كار
درصد فراواني سابقه كار

مقدمه :
تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده كه به دليل سركشي نفس بشر پديدآمده اند ديروز صداي شمشيرها و امروز غرش انواع سلاح هاي جنگي را كساني برپا كرده اند كه يا تعليم نديده اند يا تعليم آن ها همراه با تهذيب نفس نبوده پس هيچ گاه نبايد نقش و جايگاه ارزشمند معلم را ناديده گرفت. معلم امانتي خطير و پر ارزش را در اختيار دارد و بايد امانت دار باشد او چه در تربيت فرزندان در محيط خانه و چه رهبري سياسي – اجتماعي نقش مهمي دارد و بايد براي معلم شرايطي فراهم باشد تا به اين وظيفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و در قرآن كريم نيز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهاي معلم را با بهشت مقايسه كرده است. بهترين برنامه ها و غني ترين محتواي آموزشي بدون وجود مربياني كارآزموده و با انگيزه به ثمر نخواهد رسيد پس ميتوان با افزايش انگيزه در فرد كارآيي او را افزايش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نيروهاي بالقوه جلوگيري كرد امروزه رابطه انگيزه و كارآمد بودن كاركنان و بازده سازماني اهميت فراوان دارد.
در دهه هاي اخير به اين مطلب تأكيد شده است كه آموزش و پرورش زيربناي توسعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه است . بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت و ترقي جوامع نشان ميدهد كه همه اين كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدي داشته اند. نگاهي به تاريخ ملل نيز بيان كننده اين واقعيت است كه دوران شكوفايي و درخشيدن آن ها با رشد و پويايي نظام هاي آموزشي و پرورش آنان مقارن بوده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تقدير و تشكر
تقديم به
طرح تحقيق
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهداف واهميت موضوع تحقيق
نوع تحقيق
روش تحقيق
پيشينه تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات
انرژي
انرژي هسته اي
كشاورزي
تكنولوژي
چكيده
فصل اول : مقدمه
فصل دوم: مقدمه علمي
انرژي چيست؟
انرژي هسته اي چيست؟
واپا شي هسته اي چيست؟
شكافت هسته اي
جوش هسته اي
پروتوزايي
پرتوها
پرتو آلفا
پرتو بتا
پرتو گاما
منابع توليد نوترون
توضيح چند اصطلاح علمي
نيمه عمر ماده راديو اكيو
ايزوتوپ
اكتيويته
دوز جذب شده
راديو ايزوتوپ
فصل سوم: تاريخچه
تاريخچه
در ايران
در جهان
در عقيم سازي حشرات
روش استريل كردن مواد غذايي در جهان
پرتو دهي
فصل چهارم: كاربردهاي كشاورزي
تغييرات ژنتيكي
افزايش طول عمر در محصولات كشاورزي
رديابي كود و آب در گياهان
عقيم سازي
رديابي پرندگان و حشرات
زود رسي و دير رسي ميوه ها
تعيين مسير آبهاي زير زميني
بالا بردن مقاومت گياهان
استرليزه كردن
فصل پنجم: پرتو دهي و مزاياي آن
پرتو دهي محصولات و مزاياي آن
كاربردهاي پرتودهي مواد غذايي ماكيان و محصولات ماكيان
فصل ششم: كشاورزي در ايران
طرح هاي خاتمه يافته در ايران
فعاليت هاي پژوهشي در دست اجرا در ايران
فصل هفتم : مصاحبه
فصل هشتم : محافظت در برابر پرتوها
چگونه از خود در برابر پرتوها حفاظت كنيم؟
فيلم بج
ساختار
دزيمتر قلمي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
تحقيق و پژوهش را بايد پايه توسعه و تعالي دانست كه يكي از مهم ترين و حياتي ترين برنامه هاي جوامع و سازمان ها براي بالندگي و شكو فايي است.
بنابراين وظيفه پژوهشگران اين است كه با پژوهش هاي دائمي و كاربردي نمودن آن ها مشخص كنند كه چه چيز يا چه كار، به چه مقدار و ميزان، چگونه، براي چه كساني و كجا انجام شود كه به هدف نزديك تر شويم.
در اين تحقيق هدف بررسي انرژي هسته اي در كشاورزي ايران، استفاده كلي اين انرژي سودمند در كشاورزي مورد تحقيق و بررسي است .
استفاده از اين انرژي در كشوري هم چون ايران كه بيشتر مناطق آن خشك و كويري هستند و با كمبود آب مواجه است بسيار سودمند است و با تكنيك هاي هسته اي ميتوان اين كمبودها را جبران نمود.
بطور كلي انرژي هسته اي در كشاورزي كاربردهاي مفيدي داشته و با پرتودهي بسياري از مضرات روشهاي قبل جبران شده و با استفاده بهينه از اين تكنيك ها ميتوان از آسيب هاي وارده بر محصولات كشاورزي جلو گيري كرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عايق هاي حرارتي و اشكال آن
انواع عايق هاي حرارتي
فرآورده‌هاي پشم معدني مصنوعي
پشم شيشه
فوم‌هاي پليمري
فرآورده‌هاي پلي استايرن منبسط (EPS)
فرآورده‌هاي فوم پلي استايرن اكسترود شده (XPS)
فرآورده‌هاي فوم پلي يورتان صلب (PUR)
فرآورده‌هاي فوم فنوليك (PF)
فوم پلي وينيل كلرايد (PVC)
فوم اوره فرمالدئيد (UF)
فرآورده‌هاي پرليت منبسط
فرآورده‌هاي چوب پنبه منبسط
فرآورده‌هاي شيشه سلولي
انتخاب نوع عايق حرارتي مناسب
توصيه محل‌هاي مصرف عايق‌هاي حرارتي مختلف در ساختمان
اجراي عايق حرارتي
ديوارهاي زيرزمين
عايقكاري كف ها
عايقكاري ديوارهاي خارجي
عايقكاري بام ها
عايقكاري سقف ها
عايقكاري درها و پنجره‌ها
عايقكاري لوله ها
عايقكاري كانال
ديوارهاي شيشه اي دو جداره؛ راهي به سوي استفاده بهينه از انرژي
منابع

عايق هاي حرارتي و اشكال آن:
موادي كه بمنظور جلوگيري از خروج گرما به مصرف ميرسند به نام عايق هاي حرارتي شناخته ميشوند و به صورت عايق هاي انباشتي، عايق هاي منعكس كننده عايق هاي پاشيدني، كف هاي تزريقي، عايق هاي موجدار، تخته هاي عايق و اشكال ديگر وجود دارند.
عايق هاي انباشتي: اين عايق ها به دو صورت اليافي يا دانه اي وجود دارند كه نوع اليافي آن شامل پشم سنگ پشم شيشه، پشم سرباره و الياف گياهي كه معمولا پشم چوب هستند ميباشند. و نوع دانه اي آن از موادي مانند پلي استايرين، پوكه هاي رسي پرليت و يا از مواد گياهي، مانند خرده هاي چوب پنبه تهيه ميشوند از اين نوع عايق ها درداخل ملات ها و مكان هايي كه فاقد شكل مشخصي ميباشند استفاده ميشود.
عايق هاي منعكس كننده : اين عايق ها معمولا از ورق هاي فلزي ساخته ميشوند و چنانچه به نحوه مناسب نصب شوند مانع نفوذ بخار آب هوا به داخل ميگردند.
عايق هاي پاشيدني: اين عايق ها از مخلوط الياف و مواد ريز كه با انواع مواد چسبنده به يكديگر چسبيده باشند ساخته ميشود. و به روي محل هايي كه نياز به عايق كردن آنها باشد پاشيده ميشوند.
عايق هاي كف تزريقي: اين عايق ها از مواد ريز پلاستيكي ساخته ميشوند و پس از قرار گرفتن و پر كردن فضاي مورد نظر سخت ميشوند. معمولا در بين ديوارهاي ساخته شده كه امكان دسترسي وجود ندارد از اين نوع عايق استفاه ميشود.
تخته هاي عايق : اين نوع عايق ها از مصالح گوناگوني مانند ني، چوب، پشم سنگ و ورقه هاي پلي اورتان مواد پلاستيكي ساخته ميشوند. تخته هاي عايق به جهت پوشش بيروني و دروني ديوارها و عايق سقف ها به كار ميروند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عايقكاري
عايق ها چگونه كار ميكنند؟
انواع عايقكاري
چند راهنمايي كلي براي نصب عايق ها
انواع عايق ها
عايق حرارتي
انواع عايق كاري
عايق ها چگونه ارزيابي ميشوند؟
چه جاهايي بايد عايق كاري شوند؟
چند راهنمايي كلي براي نصب عايق ها
انواع عايق هاي متداول در ساختمان و كاربرد آن ها
تكنولوژي جديد در عايقكاري رطوبتي ساختمان
عايق رطوبتي قيروگوني
ويژگي هاي عمومي قيرها
معايب قير
مزاياي قيرها
معايب عايق قيروگوني
عايق هاي پيش ساخته ( ايزوگام )
اجزاي تشكيل دهنده عايق بام
ويژگي هاي پلي استر نبافته
ويژگي هاي فلت الياف شيشه ( تيشو )
ويژگي هاي فلت الياف شيشه
مزاياي عايق هاي رطوبتي پيش ساخته
معايب عايق هاي رطوبتي پيش ساخته
مشخصات ساختاري
كاربردهاي پيشنهادي
مشخصات فيزيكي
مشخصات فني رزين ـ توليد عايق
مشخصات فني رزين
مواد تشكيل دهنده عايق
كاربرد
خشك شدن
قابليت انعطاف
قابليت پوشش
تغييرات شديد هوا
روش ترميم
شرايط نگهداري
مزاياي اين عايق
نتايج
عايق صوتي
نقش شيشه هاي چند جداره بعنوان عايق صوتي
نحوه عملكرد پنجره يو پي وي سي در برابر صدا
چند راهنمايي
چقدر عايقكاري لازم است
مقدار عايقكاري اجباري
عايقكاري بيش از مقدار اجباري
رعايت اصول ايمني
عايقكاري مناسب براي تابستان
منابع

عايقكاري:
عايقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عايقكاري مي توان يك خانه را در زمستان پنج درجه گرم تر و در تابستان ده درجه خنك تر نگه داشت.
به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته مي شود و منابع انرژي براي استفاده آيندگان حفظ مي گردد.
عايق ها چگونه كار ميكنند؟
ايرانيان از ديرباز با عايقكاري آشنا بوده اند و با استفاده از مصالح ساختماني در دسترس، خانه هاي خود را طوري ميساختند كه كمترين نياز را به گرمايش و سرمايش داشته باشد و اين خود جلوه اي از تمدن ديرينه ايران و ايرانيان است.
عايق در تابستان باعث مي شود گرماي كمتري وارد ساختمان شود و در زمستان نيز جلوي خروج گرما از ساختمان و سرد شدن آن را مي گيرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: خصوصيات سلنيوم
مقدمه
خصوصيات فيزيكي و شيميايي : سلينوم
خصوصيات و اشكال سلنيوم در طبيعت
حضور و توليد سلنيوم در طبيعت
موارد استفاده سلنيوم در صنايع
فصل دوم تاثيرات و خطرات سلنيوم
تاثيرات سلنيوم جانداران
نقش سلنيوم در بدن انسان و بررسي نياز روزانه به آن
نقش فيزيولوژيكي سلنيوم
خطرات مصرف بيش از حد سلنيوم
خطرات مصرف زياد سلنيوم براي سلامتي
خطرات كمبود سلنيوم در بدن
روش اول : تزريق سلنيوم
روش دوم : دادن سلنيوم خوراكي
نمونه هايي از خواراكي هاي حاوي سلنيوم زياد
فصل سوم: آلودگي سلنيوم و نحوه از بين بردن آن
نمونه هايي از خاك هاي حاوي سلنيوم زياد
غلظت سلنيوم در خاك
آلودگي سلنيوم در خاك
نحوه از بين بردن آلودگي به روش گياه پالايي
معرفي برخي از گونه ها و گياهان مفيد در phytoremediation
بررسي و نتايج آزمايش هاي مربوط به Phytoremediation
وارد شدن علم بيوتكنولوژي در phytoremediation
نتايج و بحث
منابع و ماخذ

مقدمه:
اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو در سال 1295 ميلادي بوده است كه در مناطق غربي چين و نزديك تبت و مغولستان حيواناتش بعد از چراي گياهان آن منطقه شروع به تلو خوردن مينمودند كه امروزه ميدانيم ناشي سميت حاد سلنيوم بوده است.
براي اولين بار سلنيوم توسط Berzelius كه در سال 1817 يا 1818 رسوبات و لجن هايي كه از اكسيداسيون اكسيد سولفور سنگ مس بدست مي آمد را مورد بررسي قرار داد كشف شد وي متوجه شد كه در بين آن عنصر جديدي وجود دارد اما در آن هنگام آن را با تلوريم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادي در رسوبات آن شد و آن را Sulfurrubeum ناميد. به هر حال تا سال 1950 كسي متوجه وجود سلنيوم نبود فقط ميدانستند كه درجدول تناوبي عنصري وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوريم (Ti) هم خصوصيات است. و حتي خصوصياتي بطور مشترك با هر يك از آن ها دارد يعني هم خصوصيات فلزي و هم غير فلزي را داراست و در حالت سميت، 5 برابر خطرناك تر از آرسنيك ميباشد؛ در نهايت آن را سلنيوم ناميدند و بيان نمودند كه اين عنصر در محدوده خيلي كوچكي براي جانواران قابل استفاده ميباشد.
در كل سلنيوم از عناصر كم مصرف ميباشد كه باعث سلامتي فرد يا گياه يا حيوان ميگردد، ولي همان طور كه گفته شد مقدار نياز به سلنيوم خيلي كم است.
سلنيوم اغلب در پروتئين ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها ميگردد كه براي توليد آنزيم هاي آنتي اكسيدان مهم هستند اين آنتي اكسيدان ها به كمك Se-Ptها در حفظ سلامتي سلول ها كه مورد خطر راديكال هاي آزاد اكسيژن ميباشند موثرند به صورت خلاصه بايد گفت راديكال هاي آزاد به طور طبيعي در متابوليسم اكسيژن ساخته ميشوند كه ممكن است در ايجاد بيمارهاي مزمن مثل سرطان و بيمار قلبي و عروقي و يا حتي در انجام فعاليت هاي منظم غده تيروئيد و سيستم دفاعي بدن نقش داشته باشند.
يكي از راه هاي مطمئن جذب سلنيوم خوردن غذاهاي گوشتي و گياهاني است كه در مناطقي با خاك هاي سرشار از سلنيوم ميرويند كه در ادامه به طور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهايت نتجه گيري ميگردد كه كمبود يا سميت سلنيوم در بدن انسان تحت تاثير مقدار سلينوم در بدن دام ها و حيواناتي است كه انسان از آن تغذيه ميكند و آن ها هم به نوبه خود متاثر از گياهان منطقه و خاك آن نواحي اند البته در اين ميان عواملي چون اقليم و pH هم موثر خواهند بود.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ